Ktl-icon-tai-lieu

GIáo trình Đất lâm nghiệp

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 220 trang   |   Lượt xem: 12680 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
_________________________________________________________________
TS. ĐẶNG VĂN MINH (Chủ biên)
PGS.TS. NGUYỄN THẾ ĐẶNG -TH.S. DƯƠNG THANH HÀ
TS. HOÀNG HẢI - TS. ĐỖ THỊ LAN

GIÁO TRÌNH

ĐẤT LÂM NGHIỆP
(Dành cho sinh viên ngành Lâm sinh, Nông lâm kết hợp và Quản lý bảo vệ rừng
Trường Đại học Nông - Lâm nghiệp)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Môn học Đất Lâm nghiệp là môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản
nhất về đất và những kiến thức chuyên ngành Đất lâm nghiệp cho sinh viên chuyên
ngành Lâm sinh, Nông lâm kết hợp và Quản lý bảo vệ rừng của trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, thuộc Đại học Thái Nguyên. Đây là một môn học cơ sở phục vụ các
môn học khác trong các chuyên ngành học trên.
Trong suốt những năm qua, nội dung môn học Đất Lâm nghiệp luôn luôn thay
đổi cùng với sự thay đổi của chương trình giảng dạy. Đặc biệt là sau khi đổi mới
chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành giáo dục đại học trong
giai đoạn hiện nay.
Giáo trình Đất Lâm nghiệp được biên soạn để phục vụ cho việc giảng dạy và
học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành trên và cũng là tài liệu tham khảo tốt cho
những người có liên quan tới sản xuất lâm nghiệp và nông lâm kết hợp.
Giáo trình Đất Lâm nghiệp được tập thể tác giả trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên biên soạn gồm 9 chương, được phân công như sau:
- TS. Đặng Văn Minh chủ biên và trực tiếp biên soạn chương 4
- PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng biên soạn chương 1 và chương 8
- ThS. Dương Thanh Hà bên soạn chương 7 và chương 9
- TS. Hoàng Hải biên soạn chương 2 và chương 3
- TS. Đỗ Thị Lan biên soạn chương 5 và chương 6
Các tác giả cảm ơn sự giúp đỡ về tài liệu và đóng góp ý kiến cho việc biên soạn
cuốn giáo trình này của các thầy cô giáo khoa Lâm nghiệp, khoa Tài nguyên và Môi
trường Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu giảng dạy và
kết quả nghiên cứu có liên quan tới môn Đất Lâm nghiệp ở trong và ngoài nước. Tuy
đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác
giả mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, sinh viên và độc giả trong và
ngoài trường để cuốn giáo trình này ngày càng được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Các tác giả

MỞ ĐẦU
1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT
Hiện nay có rất nhiều định nghĩa về đất nếu nhìn từ góc độ khác nhau. Theo quan
điểm thổ nhưỡng học đất là một phần vỏ trái đất, là lớp phủ lục địa mà bên dưới là đá
và khoáng vật s...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
_________________________________________________________________
TS. ĐẶNG VĂN MINH (Ch biên)
PGS.TS. NGUYN TH ĐẶNG -TH.S. DƯƠNG THANH HÀ
TS. HOÀNG HI - TS. ĐỖ TH LAN
GIÁO TRÌNH
ĐẤT LÂM NGHIP
(Dành cho sinh viên ngành Lâm sinh, Nông lâm kết hp và Qun lý bo v rng
Trường Đại hc Nông - Lâm nghip)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2006
GIáo trình Đất lâm nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIáo trình Đất lâm nghiệp - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
220 Vietnamese
GIáo trình Đất lâm nghiệp 9 10 974