Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Môi Trường và Con Người

Được đăng lên bởi klongkop2205
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Nông nghiệp Hà Nội

--------------

VÕ VĂN MINH

Giáo trình

Môi trường và con người

Hà Nội - 2008

Chương 1.
Nhập môn khoa học môi trường
1.1. Khái niệm về môi trường
1.1.1. Định nghĩa
Môi trường (Environment), được hiểu chung là tất cả những gì xung quanh
chúng ta.
Tùy theo cách tiếp cận khác nhau, các tác giả có những định nghĩa khác nhau.
Masn và Langenhim (1957) cho rằng môi trường là tổng hợp các yếu tố tồn tại xung
quanh sinh vật và ảnh hưởng đến sinh vật. Joe Whiteney (1993) thì cho rằng môi
trường là tất cả những gì ngoài cơ thể, có liên quan mật thiết và có ảnh hưởng đến
sự tồn tại của con người như: đất, nước, không khí, ánh sáng mặt trời, rừng, biển,
tầng ozôn, sự đa dạng các loài. Lương Tử Dung, Vũ Trung Ging (Trung Quốc) định
nghĩa môi trường là hoàn cảnh sống của sinh vật, kể cả con người, mà sinh vật và
con người đó không thể tách riêng ra khỏi điều kiện sống của nó.
Chương trình môi trường Liên hiệp Quốc (UNEP) định nghĩa “Môi trường là
tập hợp các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, kinh tế xã hội, tác động lên từng cá thể
hay cả cộng đồng.
Theo Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam (1994), Môi trường bao gồm các yếu
tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con
người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và
thiên nhiên.
Như vậy, môi trường sống của con người theo định nghĩa rộng là tất cả các
nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như
tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội,...
Với nghĩa hẹp, thì môi trường sống của con người chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên
và nhân tố xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người như số
m2 nhà ở, chất lượng bữa ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí,... ở
nhà trường thì môi trường của học sinh gồm nhà trường với thầy cô giáo, bạn bè,
nội quy của nhà trường, lớp học, sân chơi, phòng thí nghiệm, vườn trường, các tổ
chức xã hội như Đoàn, Đội,... Tóm lại, môi trường là tất cả những gì xung quanh
chúng ta, tạo điều kiện để chúng ta sống, hoạt động và phát triển.
1.1.2. Phân loại môi trường
Môi trường sống của con người thường được phân thành:
- Môi trường tự nhiên: Bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hoá học,
sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của
con người. Đó là ánh sáng Mặt Trời, núi, sông, biển cả, không khí, động thực vật,

đất, nước,... Môi trường tự nhiên cho ta...
Đại học Nông nghiệp Hà Nội
--------------
VÕ VĂN MINH
Giáo trình
Môi trường và con người
Hà Nội - 2008
Giáo Trình Môi Trường và Con Người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Môi Trường và Con Người - Người đăng: klongkop2205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Giáo Trình Môi Trường và Con Người 9 10 643