Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Ngư loại 1

Được đăng lên bởi nguyenthiminhhoa-1994
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN

GIÁO TRÌNH

NGƯ LOẠI I
MÃ SỐ: TS. 310

Biên soạn: Thạc sĩ NGUYỄN BẠCH LOAN

NĂM 2003

PHẦN I. HÌNH THÁI GIẢI PHẨU CÁ
Chương I. MỞ ĐẦU
I. Đối tượng & phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của môn học Ngư loại I là cá, một trong những động vật có
giá trị kinh tế cao. Cá là những động vật:
- Có xương sống (dây sống)
- Biến nhiệt
- Di chuyển và giữ thăng bằng bằng vi (vây)
- Hầu hết thở bằng mang. Ngoài ra, cũng có một số loài cá có thể thở bằng mang
lẫn cơ quan hô hấp khí trời.
- Cả vòng đời hoặc phần lớn vòng đời của đối tượng này phải sống trong môi trường
nước.
2. Phạm vi nghiên cứu
Ngư loại I là một môn học thuộc bộ môn sinh vật học nói chung và động vật học nói
riêng. Ngư loại I nghiên cứu ở hai lãnh vực: Hình thái cấu tạo và phân loại cá.
* Hình thái cấu tạo
- Nghiên cứu về hình dạng cơ thể của các giống loài cá;
- Khảo sát mối quan hệ giữa hình dạng cơ thể và tập tính sống của các loài cá.
- Quan sát hình thái cấu tạo của các cơ quan bên trong và bên ngoài cơ thể cá;
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa hình thái - cấu tạo của các cơ quan và chức năng do
các cơ quan này đảm nhận.
* Phân loại cá
- Quan sát những điểm giống và khác nhau về hình dạng, cấu tạo của toàn thân và
các cơ quan trên cơ thể cá.
- Dựa trên kết quả quan sát trên để xác lập mối quan hệ họ hàng giữa các giống loài
cá.
- Sau đó, hệ thống hoá mối quan hệ này bằng các cấp phân loại từ thấp đến cao.

4

II. Lịch sử phát triển
1. Trên thế giới
* Thời kỳ thứ nhất: Từ thời xa xưa, đánh bắt cá là một trong hai hoạt động quan
trọng trong đời sống con người. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nghiê cứu về ngư loại
học có tính chất khoa học được bắt đầu từ Aristote (384 - 322 trước Công nguyên). Trong
quyển sách Historia animalum ông đã trình bày kết quả nghiên cứu về 115 loài cá và xếp
chúng vào 2 cấp phân loại là Lidos và Genos. Bên cạnh đó, quyển sách này còn cung cấp
thêm những dẫn liệu về nơi ở, di cư, sinh sản của các loài cá này.
* Thời kỳ thứ hai (Thế kỷ XVII - thế kỷ XIX ): Ngư loại học bắt đầu được tích luỷ
nhiều dẫn liệu khác nhau nhất là những dẫn liệu về phân loại, địa lý phân bố và khu hệ
các loài cá ở các vùng nước khác nhau. Nhiều sách về phân loại cá của: P. Artedi (1705 1734); C. Linneaus (1707 - 1778); G. Cuver và A. Valeciennes (1828 - 1848); P. Bleeker
(1819 - 1878); A.Gunther (1830 - 1914) ... cho đến nay vẫn rất có giá trị.
Trong quyển Systema nature (1735), C. Linneaus sử dụng cách gọi tên cá bằng hai
từ la tinh (Pa...
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA THY SN
GIÁO TRÌNH
NGƯ LOI I
MÃ S: TS. 310
Biên son: Thc sĩ NGUYN BCH LOAN
NĂM 2003
Giáo trình Ngư loại 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Ngư loại 1 - Người đăng: nguyenthiminhhoa-1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Giáo trình Ngư loại 1 9 10 455