Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu vè vườn quốc gia và các khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam

Được đăng lên bởi inh-th-cuc
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 6831 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TP HỒ CHÍ MINH
GIỚI THIỆU VỀ VƯỜN QUỐC GIA VÀ CÁC KHU
DỰ TRỮ SINH QUYỂN Ở VIỆT NAM
GVHD: TS Nguyễn Thị Mai
SVTH
Lê Hoàng Nam

11146081

Dương Thanh Tâm

11146051

Đinh Thị Cúc

10132028

Trương Trần Minh Phát 11114003

L/O/G/O

NỘI DUNG

A

VƯỜN QUỐC GIA

B

CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN

C

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO TỒN

A. VƯỜN QUỐC GIA
I. Giới thiệu chung về vườn quốc gia
1. Định nghĩa vườn quốc gia
Theo định nghĩa của IUCN thì vườn quốc gia là: Khu
vực tự nhiên của vùng đất và/hoặc vùng biển, được
chọn để:
 Bảo vệ tình trạng nguyên vẹn sinh thái của một hay
nhiều hệ sinh thái cho các thế hệ hiện tại và tương lai
 Loại bỏ việc khai thác hay chiếm giữ không thân thiện
đối với các mục đích của việc chọn lựa khu vực.
 Chuẩn bị cơ sở cho các cơ hội tinh thần, khoa học, giáo
dục, giải trí và thăm quan

2. Các tiêu chí của vườn quốc gia
- Có diện tích đủ lớn
để:
Bảo tồn một hoặc
nhiều hệ sinh thái đặc
trưng.
Bảo tồn các loài sinh
vật đặc hữu hoặc đang
nguy cấp

Sếu đầu đỏ (Grus antigone) ở
Tràm Chim

2. Các tiêu chí của vườn quốc gia(tt)
- Phục vụ chủ yếu cho:
 Bảo tồn rừng và các hệ
sinh thái rừng
 Nghiên cứu khoa học
 Giáo dục môi trường và
du lịch sinh thái
- Tỷ lệ diện tích đất nông
nghiệp,đất thổ cư so với
diện tích vườn
Nam Cát Tiên

3. Các đặc trưng của vườn quốc gia
 Thường nằm tại các khu vực chủ yếu là chưa

phát triển:
 Những khu vực với động-thực vật bản địa quý
hiếm và các hệ sinh thái đặc biệt
 Sự đa dạng sinh học hay các đặc trưng địa
chất đặc biệt
 Đôi khi, các vườn quốc gia cũng được thành
lập tại các khu vực đã phát triển với mục tiêu làm
cho khu vực đó trở lại gần giống như tình trạng
ban đầu của nó, càng gần càng tốt.

4. Vai trò của vườn quốc gia
 Cung cấp tài nguyên thiên nhiên có giá trị như:
gỗ,khoáng sản…
 Cung cấp nơi cư trú cho sự sống hoang dã
 Phục vụ cho hoạt động du lịch,nghiên cứu,giáo dục…

VQG Cát Bà

VQG Tràm Chim

II. Vườn quốc gia ở việt nam
1. Vài nét sơ lược
 Vườn quốc gia nằm trên
địa phận nhiều tỉnh, thành
phố thì do Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam quản lí

VQG Phong Nha- Kẻ Bàng

VQG Cúc Phương

Vườn quốc gia nằm
trong địa giới một tỉnh,
thành phố thì do ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố
đó quản lý.

Tính đến tháng 8/2010, nước ta có:
30 vườn quốc gia với tổng diện tích
các vườn quốc gia
Chiếm khoảng 10.350,74 km² (trong
đó có 620,10 km² là mặt biển), chiếm
khoảng 2,93% diện tích lãnh thổ đất liền.
Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn
quốc gia đầu tiên được chính ph...