Ktl-icon-tai-lieu

GT miễn dịch học thú y

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 10399 lần   |   Lượt tải: 28 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

PGS.TS. NGUYỄN QUANG TUYÊN

Giáo trình
MIỄN DỊCH HỌC THÚ Y
(Giáo trình dùng cho hệ Đại học)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2003
1

2

LỜI NÓI ĐẦU

Miễn dịch học là một lĩnh vực khoa học tương đối mới mẻ trong sinh học, y học
và có ý nghĩa quan trọng trong nghành thú y.
Miễn dịch học không những cung cấp những kiến thức cơ bản về các cơ chế
sinh lý và bệnh lý diễn ra trong quá trình tạo sức đề kháng của cơ thể động vật chống
lại vi sinh vật và các bệnh do chúng gây ra, mà còn được ứng dụng rộng rãi trong các
lĩnh vực chuẩn đoán, phòng và điều trị bệnh truyền nhiễm cho người và vật nuôi
Dự trên những nguyên lý của miễn dịch và của các nghành khoa học khác có
liên quan, trong thú y đã chế tạo những chế phẩm sinh học phục vụ cho việc chuẩn
đoán huyết thanh học nhằm phát hiện sớm các vi sinh vật gây bệnh, cũng như ứng
dụng của nó trong thực tiễn công tác thú y.
Do vậy, trong chương trình đào tạo Bác sỹ Thú y môn Miễn dịch học có một vai
trò quan trọng và được giảng dậy, nghiên cứu những môn khoa học khác, nhằm cung
cấp, trang bị, hệ thống hóa những kiến thức miễn dịch học cho sinh viên và cán bộ
nghiên cứu nghành Thú y về đáp ứng miễn dịch của cơ thể người và động vật đối với
căn bệnh và ứng dụng trong công tác chuẩn đoán, phòng và điều trị bệnh truyền
nhiễm.
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng hệ thống hóa những hiểu biết
về miễn dịch, thể hiện tính cơ bản, khoa học và hiện đại của môn học. Song lần đầu
biên soạn nên không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được những
ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và độc giả để giáo trình môn học ngày một hoàn
thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

3

MỞ ĐẦU
1.NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC
Miễn dịch học là một môn khoa học nghiên cứu về khả năng của cơ thể người,
động vật nhận ra và loại trừ các vật lạ. lác động có hại của vi sinh vật gây bệnh và các
sản phẩm độc của chúng. Khoa học nghiên cứu về miễn dịch được gọi là miễn dịch học
(Immunology).
( Bắt nguồn từ danh từ Immunity: Miễn dịch - Loay: Khoa học)
Dựa vào các phương pháp nghiên cứu cổ điển, miễn dịch học ngày nay đã có ứng
dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán bệnh truyền nhiễm cho người và vật nuôi, trong
sinh học. di truyền và sinh hoá...
Miễn dịch học là lĩnh vực khoa học đa dạng và rộng lớn bao gồm: nghiên cứu các
qui luật và cơ chế bảo vệ của cơ thể trong quá trình sống, nghiên cứu cơ năng tác động
của hệ thần kinh trung ương trong việc đi...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
PGS.TS. NGUYN QUANG TUYÊN
Giáo trình
MIN DCH HC THÚ Y
(Giáo trình dùng cho h Đại hc)
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2003
1
GT miễn dịch học thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT miễn dịch học thú y - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
GT miễn dịch học thú y 9 10 121