Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Được đăng lên bởi Trần Trung Hậu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1412 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
LỚP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
BÁO CÁO
HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN
GIẢNG VIÊN:

NGUYỄN HỮU LỘC

NHÓM BÁO CÁO:

Nhóm 2

CÁC HỆ THỐNG LỌC:
- Hệ Thống Lọc Cơ Học
- Hệ Thống Lọc Hóa Học
- Hệ Thống Lọc Sinh Học

Lọc Sinh Học là gì?

HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC.
Lọc sinh học (biofiltration): là một công nghệ điều khiển
sự ô nhiễm mới. Nó bao gồm sự loại bỏ và oxy hóa những hợp
chất khí bị nhiễm bẩn nhờ vi sinh vật.
Lọc sinh học có thể xử lý những phân tử khí hữu cơnhững hợp chất hữu cơ bay hơi ( Volatile Organic CompoundVOC's) hoặc các hợp chất cacbon, hay những chất khí độc NH 3
hay H2S.

Nguyên Lý hoạt động:
-

Là dựa vào chu trình chuyển hóa nitơ trong nước

Quá trình sinh học là một sự ô xi hóa nhờ vi sinh vật, và có thể
được viết như sau:
Hợp chất gây ô nhiễm + Oxi -> CO2+ H2O + nhiệt +
sinh khối
Mục đích: sử dụng Vi Sinh Vật (VSV) để làm giảm lượng
chất độc amonia và nitrie trong bể nuôi

I. Ô nhiễm môi trường do nuôi trồng thủy sản
(NTTS)
1.1 Ô nhiễm môi trường ao nuôi
-

Hình thành trong quá trình nuôi trồng thủy sản

-

Thành phần lớp bùn chủ yếu là: thức ăn dư thừa, xác phiêu
sinh động vật, chất thải của ĐVTS,…….

-

Lớp bùn này luôn ở trong tình trạng ngập nước, yếm khí, các
vi sinh vật yếm khí phát triển mạnh, phân huỷ các hợp chất
trên tạo thành các sản phẩm là hydrosulphua (H2S), Amonia
(NH3),... rất có hại cho thuỷ sinh vật

1.2 Ô nhiễm môi trường bên ngoài ao nuôi
Được sản sinh từ nguồn thức ăn, phân bón, thuốc thú y
thủy sản
Trong quá trình chăn nuôi thải ra bên ngoài đầm nuôi.
Các chất ô nhiễm chủ yếu:
-

Các bon hữu cơ (gồm thức ăn, phân bón v.v)
Ni tơ được phân huỷ từ các prôtêin
Phốt pho phân huỷ từ các prôtêin

II. Các phương pháp sinh học trong xử lý ô
nhiễm môi trường
2.1 Sử dụng hệ vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong
chất thải
2.2 Sử dụng hệ động thực vật thủy sinh để hấp thụ các chất
hữu cơ

2.1 Sử dụng hệ vi sinh vật để phân hủy các chất hữu
cơ trong chất thải
(AO XỬ LÝ)
Các vi sinh vật này được sử dụng để phân huỷ các chất ô
nhiễm hữu cơ và vô cơ có trong chất thải từ NTTS. Quá trình
phân hủy này được gọi là quá trình phân hủy ôxy hóa sinh hóa.
Có thể phân phương pháp này thành hai loại
-

Phương pháp yếm khí :

-

Phương pháp hiếu khí :

Phương pháp yếm khí: (bể kỵ khí - UASB)
Là phương pháp sử dụng các vi sinh vật yếm khí. Để phân
hủy chất hữu cơ rất phức tạp liên hệ đến hàng trăm phản ứng và
sản phẩm trung gian.
Chất hữu cơ lên men-----------> yếm khí CH4 + CO2 + H2 +
NH3 + H2S
( khí s...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
LỚP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
BÁO CÁO
HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG
THỦY SẢN
GIẢNG VIÊN: NHÓM BÁO CÁO:
NGUYỄN HỮU LỘC Nhóm 2
HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - Người đăng: Trần Trung Hậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
HỆ THỐNG LỌC SINH HỌC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 9 10 170