Ktl-icon-tai-lieu

Hệ tiêu hóa

Được đăng lên bởi hongnguyen1910
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2420 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Heä tieâu hoùa
Digestive system

13 October 2009

Nguyễn Hữu Trí

Chương 7. HỆ TIÊU HÓA

1

Tổng quan về quá trình tiêu hóa
• 1-Quá trình ăn: đưa thức ăn vào cơ thể
• 2-Quá trình tiêu hóa: quá trình xử lý thức ăn bởi những
enzyme thủy phân chuyển thành các chất đơn giản
– Tiêu hóa nội bào: tiêu hóa trong tế bào (bọt biển)
– Tiêu hóa ngoại bào: tiêu hóa ngoài tế bào (hầu hết các loài
động vật)

• 3- Hấp thu: tế bào hấp thu các phân tử nhỏ, biến thành
nguyên liệu để phát triển cơ thể
• 4- Bài tiết: loại bỏ các chất không tiêu hóa được

13 October 2009

Nguyễn Hữu Trí

3

I. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA
II. CẤU TRÚC CỦA HỆ TIÊU HÓA CỦA NGƯỜI
• 1. Xoang miệng
• 2. Thực quản và dạ dày
• 3. Ruột non
• 4. Ruột già
• 5. Hệ tiêu hóa ở động vật nhai lại
III. SỰ TIÊU HÓA BẰNG ENZYME Ở NGƯỜI
• 1. Sự tiêu hóa carbohydrat
• 2. Sự tiêu hóa protein
• 3. Sự tiêu hóa lipid

13 October 2009

Nguyễn Hữu Trí

2

Quá trình dinh dưỡng đơn giản
• Dinh dưỡng tự dưỡng: dinh dưỡng giống
thực vật xanh.
• Dinh dưỡng hoại dưỡng: vi khuẩn và nấm
tiêu hóa thức ăn của chúng ở ngoài tế bào
– Chúng thu nhận chất dinh dưỡng bằng cách tiết
enzyme vào trong thức ăn của của mình.
– Những enzyme này phá vỡ các hợp chất phức tạp
thành các chất đơn giản mà vi khuẩn và nấm có
thể hấp thu được.

13 October 2009

Nguyễn Hữu Trí

4

13 October 2009

Nguyễn Hữu Trí

6

Hệ tiêu hóa ở sinh vật đa
bào
• Dinh dưỡng dị dưỡng: ở động vật, hệ tiêu
hóa (bọt biển không có) tiến hóa với những
điểm sau
– Ống tiêu hóa chỉ mở ra ngoài qua một lổ
• Ví dụ: sứa và giun dẹp

– Dạng đơn giản, ống chưa được biệt hóa, ống tiêu
hóa mở ra hai đầu
• Ví dụ : Giun tròn

– Phức tạp hơn, ống tiêu hóa cuộn lại với các cơ
quan tiêu hóa phụ
• Ví dụ: các loài động vật bậc cao như người
13 October 2009

Nguyễn Hữu Trí

5

1

Tiến hóa để thích nghi
•
•
•
•

Sự thích nghi của răng

Bộ răng
Chiều dài ống tiêu hóa
Cộng sinh
Nhai lại

13 October 2009

Nguyễn Hữu Trí

7

Sự thích nghi của ống tiêu hóa
– Thức ăn Protein dễ dàng được tiêu thụ; Động vật
ăn thịt có ống tiêu hóa ngắn.
– Động vật ăn cỏ đòi hỏi phải có ống tiêu hóa đặc
biệt dài với những cơ quan đặc biệt để tiêu hóa
cellulose trong thực vật.

Nguyễn Hữu Trí

Nguyễn Hữu Trí

8

Hệ tiêu hóa ở người
• Hệ tiêu hóa ở người gồm ống tiêu hóa và tuyến
tiêu hóa
• Ống tiêu hóa: một ống rỗng kéo dài từ miệng
đến hậu môn. Được bao bởi màng nhầy.
• Ống tiêu hóa gồm các thành phần chính là
xoang miệng – hầu – thực quản, dạ dày, ruột
non, ruột già, hậu môn.
• Cơ quan tiêu hóa phụ – răng, lư...
1
13 October 2009 Nguyễn Hữu Trí 1
Heä tieâu hoùa
Digestive system
13 October 2009 Nguyễn Hữu Trí 2
Chương 7. HỆ TIÊU HÓA
I. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA
II. CẤU TRÚC CỦA HỆ TIÊU HÓA CỦA NGƯỜI
1. Xoang miệng
2. Thực quản và dạ dày
3. Ruột non
4. Ruột già
5. Hệ tiêu hóa ở động vật nhai lại
III. SỰ TIÊU HÓA BẰNG ENZYME Ở NGƯỜI
1. Sự tiêu hóa carbohydrat
2. Sự tiêu hóa protein
3. Sự tiêu hóa lipid
13 October 2009 Nguyễn Hữu Trí 3
Tổng quan về quá trình tiêu hóa
1-Quá trình ăn: đưa thức ăn vào cơ thể
2-Quá trình tiêu hóa: quá trình xử lý thức ăn bởi những
enzyme thủy phân chuyển thành các chất đơn giản
Tiêu hóa nội bào: tiêu hóa trong tế bào (bọt biển)
Tiêu hóa ngoại bào: tiêu hóa ngoài tế bào (hầu hết c loài
động vật)
3- Hấp thu: tế bào hấp thu các phân tử nhỏ, biến thành
nguyên liệu để phát triển cơ thể
4- Bài tiết: loại bỏ các chất không tiêu hóa được
13 October 2009 Nguyễn Hữu Trí 4
Quá trình dinh dưỡng đơn giản
Dinh dưỡng tự dưỡng: dinh dưỡng giống
thực vật xanh.
Dinh dưỡng hoại dưỡng: vi khuẩn và nấm
tiêu hóa thức ăn của chúng ở ngoài tế bào
Chúng thu nhận chất dinh dưỡng bằng cách tiết
enzyme vào trong thức ăn của của mình.
Những enzyme này phá vỡ các hợp chất phức tạp
thành các chất đơn giản vi khuẩn nấm
thể hấp thu được.
13 October 2009 Nguyễn Hữu Trí 5
Hệ tiêu hóa ở sinh vật đa
bào
Dinh dưỡng dị dưỡng: ở động vật, hệ tiêu
hóa (bọt biển không có) tiến hóa với những
điểm sau
Ống tiêu hóa chỉ mở ra ngoài qua một lổ
Ví dụ: sứa và giun dẹp
Dạng đơn giản, ống chưa được biệt hóa, ống tiêu
hóa mở ra hai đầu
Ví dụ : Giun tròn
Phức tạp hơn, ống tiêu hóa cuộn lại với các cơ
quan tiêu hóa phụ
Ví dụ: các loài động vật bậc cao như người
13 October 2009 Nguyễn Hữu Trí 6
Hệ tiêu hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ tiêu hóa - Người đăng: hongnguyen1910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hệ tiêu hóa 9 10 815