Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN THEO VIETGAP

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

TẬP HUẤN
KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN
THEO VietGAP

Thái Nguyên, tháng 9 năm 2014

SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN THEO VIETGAP

Phần thứ nhất
CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Các văn bản liên quan đến sản xuất chè an toàn gồm:
- Luật An toàn thực phẩm;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Chỉ thị số 1311/CT-BNN-TT ngày 04/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về việc đẩy mạnh ứng dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất trồng
trọt;
- Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an
toàn;
- QCVN 01-132:2013/BNNPTNT đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều
kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế;
- Quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với chè
búp tươi an toàn;
- Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26 tháng 9 năm 2012
- Thông tư Số: 53/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26 tháng 10 năm 2012 Ban hành
danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, được hỗ trợ theo quyết định số
01/2012/QĐ-TTg, , ngày 09 tháng 01 năm 2012 của thủ tướng Chính phủ Về
một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
- Quyết định Số: 01/2012/QĐ-TTg, , ngày 09 tháng 01 năm 2012 của thủ tướng
Chính phủ
- Thông tư Số: 49/2013/TT-BNNPTNT, ngày 19 tháng 11 năm 2013
Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an
toàn thực phẩm
- Nghị định Số: 178/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2013
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Phần thứ hai
Nội dung quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt đối với chè búp tươi an
toàn (Viet GAP) gồm các nội dung sau:
1. Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất:
Tuỳ theo điều kiện cụ thể lựa chọn quy mô hợp lý cho vùng sản xuất, khu sản
xuất tập trung nên đảm bảo các điều kiện sau:
- Đồi chè có độ dốc bình quân hợp lý, nếu độ dốc qúa cao khó khăn cho việc
trồng trọt, thu hái và thực hiện biện pháp quản lý tổng hợp, dồi dào nước ngầm, mùa
mưa thoát nước nhanh, không bị úng. Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm: 18-25

0

C, ở khoảng nhiệt độ này cây chè sinh trưởng khoẻ, tính chống chịu tốt, thuận lợi quản
lý cây trồng tổng hợp. Độ ẩm không khí trung bình năm trên 80%. Lượng mưa trung
bình hàng năm trên 1.200 mm.
- Nguồn nước, đất và không khí không bị nhiễm độc chất hoá học và VSV. Cần
xem xét ...
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
TẬP HUẤN
KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN
THEO VietGAP
Thái Nguyên, tháng 9 năm 2014
HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN THEO VIETGAP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN THEO VIETGAP - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN THEO VIETGAP 9 10 159