Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật canh tác đậu nành

Được đăng lên bởi nguyenagpps
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 2 lần
nối về cây đậu nành
K thut canh tác cây đậu nành
Ngun: hoind.tayninh.gov.vn
1. Thi v trng
Đậu nành có th trng được quanh năm nhưng vi mi thi v canh tác
khác nhau snh hưởng rõ rt đến s sinh trưởng cây trng, tình hình sâu bnh,
năng sut, phm cht ht, chi phí sn xut. Ti vùng Đồng bng sông Cu Long
(ĐBSCL), thi v canh tác thích hp nht là Đông Xuân và Xuân Hè.
Đậu nành là cây ngn ngày, nên có th b trí vào các mô hình luân canh,
xen v để tăng vòng quay ca đất, nâng giá tr kinh tế cho người s dng đồng
thi hn chế ngun sâu bnh lưu tn qua mùa v canh tác.
V Đông Xuân: Lượng ánh sáng đầy đủ , đậu nành tr hoa sm , thi gian
sinh trưởng ngn , thun li trong vic thu hoch và phơi ht. Sâu bnh phát trin
trong v này tương đối ít .Ht thu hoch trong v này có phm cht tt , nên có
kh năng bo qun được lâu .
Lưu ý trong v Đông Xuân: Nên trng mt độ dy hơn, do thân lá phát trin
hn chế hơn so vi các v khác.
V Xuân Hè: Đậu nành được trng nhng chân rung lúa Đông Xuân
sm, (trước đây, thường đưc trng luân canh vi lúa mùa). Trong v này, nếu
được chăm sóc và đầu tư k thut đúng mc, đậu nành sinh trưởng và phát trin
tt hơn v Đông Xuân, năng sut cũng cao hơn. Nhưng vy , sâu bnh bc phát
rt mnh, nht là các đối tượng như dòi đục thân đầu v và sâu đục trái cui
v. Trong v này, gieo càng mun, thì mc độ thit hi do dòi đục thân càng gia
tăng. Lúc thu hoch s gp tr ngi do mưa, phm cht ht gim , t l ht b mc
và bnh ht tím cao.
Kỹ thuật canh tác đậu nành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật canh tác đậu nành - Người đăng: nguyenagpps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kỹ thuật canh tác đậu nành 9 10 618