Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật canh tác khoai lang

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2566 lần   |   Lượt tải: 9 lần
KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG
1. Thời vụ:
Tại miền Nam nước ta, khoai
lang có thể trồng quanh năm (nếu đủ
nước), nhưng cây chỉ cho năng suất tối
đa nếu trồng đúng thời vụ.
Ở niềm Tây Nam bộ, trồng vào
tháng 4-5 dl (thu hoạch vào tháng 8-9
dl) hay tháng 11-12 (sau mùa lúa).
2. Sửa soạn đất:
- Đất thịt cần được cày xới kỷ,
sâu khoảng 15-20 cm và sạch cỏ. Đất
cát không cần sửa soạn, nhưng phải
đảm bảo ẩm độ đất. Sau khi làm đất,
đất được lên luống. Chiều cao và bề rộng tùy theo giống, đất đai và điều kiện canh
tác. Luống rộng 70-100cm, mương rộng 30-40 cm, luống cao 30-50 cm.
- Đất sét nặng cần lên luống cao để đất được thoáng, dể thoát nước và dễ thu
hoạch.
- Đất cát chỉ cần lên luống thấp hay không cần lên luống.
3. Giống:
3.1. Các giống khoai lang:
Ở niềm Nam hiện nay có rất nhiều giống địa phương và du nhập được nông
dân ưa chuộng và trồng khắp nơi như:
- Tainung-55 (nguồn gốc Đài Loan): Củ hình trụ, vỏ ruột màu vàng cam.
Giống chín sớm và hợp với khí hậu mưa và khô. Năng suất 17-18 tấn/ha. Trồng nhiều
ở Mỹ Tho.
- Tainung-57 (nguồn gốc Đài Loan): Củ hình trụ, vỏ ruột màu vàng cam.
Giống chín sớm và chịu được ẩm. Năng suất 14-16 tấn/ha.
- Okinawa – 100 (nguồn gốc Nhật): củ hình trứng có vỏ đỏ lợt, ruột màu vàng
lợt. Giống chín sớm, hợp mùa mưa và chịu được đất hơi phèn. Thường trồng để chăn
nuôi. Năng suất 16-19 t/ha.
- Bí đế (giống địa phương): củ hình thoi, có vỏ tím ruột vàng. Giống sớm và có
phẩm chất ngon. Năng suất 10-15 t/ha.
- Khoai lang Đà Lạt 9giống địa phương) : củ hình thoi, có vỏ tím và ruột vàng
cam. Giống dẻo, ngọt và khá sớm. Năng suất khoảng 10-14 tấn/ha.
3.2. Lựa hom giống:

- Mập, mạnh, không sâu bệnh, có nhiều mắt (đốt). Trung bình hom tốt dài
khoảng 30-40 cm, phải có từ 6-8 mắt.
- Vị trí hom: Hom ngọn cho năng suất củ tốt nhất, kế là những hom giữa. Hom
gốc thường cho năng suất kém.
- Ủ để tăng cường tính: hom nhổ xong để chỗ mát trong 1-2 ngày (nhưng
không để chất đống) sẽ giúp hom mọc mạnh hơn (kh6ng để quá 3 ngày).
- Chọn những hom ít rễ phụ và không bị ra hoa trước.
4. Đặt hom:
Đặt hom nằm ngang trên luống, chôn sâu 5-15 cm, với 2/3 hom được chôn sâu
dưới đất.
Khoảng cách (100 –130 cm) x (20-30 cm) mật độ 30.000 hom/ha với mương
rộng khoảng 30-40 cm.
5. Phân bón:
- Phân chuồng: cung cấp chất mùn và một phần dưỡng liệu cho cây. Bón 6-8
tấn/ha.
- Phân hóa học: Tỷ lệ N-P-K thay đổi theo vùng. Có thể áp dụng công thức
45-75-90
Cách bón: thường bón làm nhiều lần;
- Bón căn bản (lót nền): bón đầy đủ hữu cơ (phân chuồng, phân xanh), phân
...
KỸ THUẬT CANH TÁC KHOAI LANG
1. Thời vụ:
Tại miền Nam nước ta, khoai
lang thể trồng quanh năm (nếu đủ
nước), nhưng cây chỉ cho năng suất tối
đa nếu trồng đúng thời vụ.
niềm Tây Nam bộ, trồng vào
tháng 4-5 dl (thu hoạch vào tháng 8-9
dl) hay tháng 11-12 (sau mùa lúa).
2. Sửa soạn đất:
- Đất thịt cần được cày xới kỷ,
sâu khoảng 15-20 cm sạch cỏ. Đất
cát không cần sửa soạn, nhưng phải
đảm bảo ẩm độ đất. Sau khi làm đất,
đất được lên luống. Chiều cao bề rộng tùy theo giống, đất đai điều kiện canh
tác. Luống rộng 70-100cm, mương rộng 30-40 cm, luống cao 30-50 cm.
- Đất sét nặng cần lên luống cao để đất được thoáng, dể thoát nước và dễ thu
hoạch.
- Đất cát chỉ cần lên luống thấp hay không cần lên luống.
3. Giống:
3.1. Các giống khoai lang:
niềm Nam hiện nay rất nhiều giống địa phương du nhập được ng
dân ưa chuộng và trồng khắp nơi như:
- Tainung-55 (nguồn gốc Đài Loan): Củ hình trụ, vỏ ruột màu vàng cam.
Giống chín sớm và hợp với khí hậu mưa và khô. Năng suất 17-18 tấn/ha. Trồng nhiều
ở Mỹ Tho.
- Tainung-57 (nguồn gốc Đài Loan): Củ hình trụ, vỏ ruột màu vàng cam.
Giống chín sớm và chịu được ẩm. Năng suất 14-16 tấn/ha.
- Okinawa 100 (nguồn gốc Nhật): củ hình trứng vỏ đỏ lợt, ruột màu vàng
lợt. Giống chín sớm, hợp mùa mưa chịu được đất hơi phèn. Thường trồng để chăn
nuôi. Năng suất 16-19 t/ha.
- Bí đế (giống địa phương): củ hình thoi, có vỏ tím ruột vàng. Giống sớm và có
phẩm chất ngon. Năng suất 10-15 t/ha.
- Khoai lang Đà Lạt 9giống địa phương) : củ hình thoi, có vỏ tím và ruột vàng
cam. Giống dẻo, ngọt và khá sớm. Năng suất khoảng 10-14 tấn/ha.
3.2. Lựa hom giống:
Kỹ thuật canh tác khoai lang - Trang 2
Kỹ thuật canh tác khoai lang - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kỹ thuật canh tác khoai lang 9 10 213