Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật ghép cây ăn quả

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 10438 lần   |   Lượt tải: 42 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
PHAN NGƢỠNG TINH, HÀ QUÁN VÕ, ĐƢỜNG TỰ PHÁP,
VƢƠNG TRƢỜNG XUÂN, TRẦN VĂN THÀNH,
TRƢƠNG KHẮC BÌNH, CÔNG ĐIỀU CHÍ

Kỹ thuật

GHÉP CÂY ĂN QUẢ
(Sách hƣớng dẫn nông dân học và làm)

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2007

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

1

Nguyên bản tiếng Trung Quốc (NXB Khoa học kỹ thuật Phúc
Kiến - năm 1972) được GS.TS. Trần Văn Lài - Nguyên Viện
trưởng Viện nghiên cứu Rau quả Trung ương và chị Vương Thục
Linh cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế biên dịch.
Ban biên tập: Vũ Khắc Nhượng
Vũ Trọng Sơn
Phạm Kim Oanh

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

2

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

LỜI NÓI ĐẦU
Cây ăn quả (CĂQ) không chỉ cho thu nhập cao trong nông
nghiệp mà còn có giá trị tạo cảnh quan đẹp và góp phần bảo vệ
môi trường sinh thái bền vững. Phát triển CĂQ không chỉ đáp ứng
nhu cầu nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông hộ mà còn đáp ứng
nhu cầu xuất khẩu, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
nông thôn.
Muốn sản xuất CĂQ đạt hiệu quả cao cần áp dụng các quy
trình kỹ thuật mới, dùng giống tốt, sạch bệnh, canh tác đúng kỹ
thuật, nhân giống bằng các phương pháp công nghệ tiên tiến.
Phương pháp ghép là một công nghệ tiên tiến được áp dụng rộng
rãi để nhân giống CĂQ trên thế giới và trong thời gian gần đây ở
Việt Nam.
Ghép là một trong những phương pháp nhân giống vô tính với
nhiều ưu điểm: đảm bảo được các đặc điểm di truyền tốt của cây
mẹ, tăng tuổi thọ cho cây, tỷ lệ nhân giống cao, thời gian nhân
giống nhanh, cây con nhanh chóng thích hợp với môi trường sinh
thái... Phương pháp ghép phù hợp với việc nhân giống một số cây
ăn quả thân gỗ như cam, quýt, bưởi, nhãn, vải, mận, đào, xoài, lê,
táo...
Để góp phần thúc đẩy sản xuất giống CĂQ trong nhân dân,
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có chỉnh sửa cuốn “Kỹ thuật
ghép cây ăn quả” với mục đích cung cấp cho nông dân và các
nhà làm vườn một số kỹ thuật cơ bản về ghép CĂQ.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

http://www.Lrc-tnu.edu.vn

3

Đây là cuốn sách được các chuyên gia nghiên cứu CĂQ
Trung Quốc tổng kết từ thực tế nghiên cứu và sản xuất giống CĂQ
ở Trung Quốc qua nhiều năm. Nội dung cuốn sách được trình bày
dễ hiểu, các thao tác được minh họa bằng các hình vẽ cụ thể,
nông dân có thể áp dụng để tự sản xuất cây giống.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và mong nhận
được ý kiến đóng góp để cu...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1
BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA
PHAN NGƢỠNG TINH, HÀ QUÁN VÕ, ĐƢỜNG TỰ PHÁP,
VƢƠNG TRƢỜNG XUÂN, TRẦN VĂN THÀNH,
TRƢƠNG KHẮC BÌNH, CÔNG ĐIỀU CHÍ
Kỹ thuật
GP CÂY ĂN QU
(Sách hƣớng dẫn nông dân học và làm)
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
NỘI - 2007
Kỹ thuật ghép cây ăn quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật ghép cây ăn quả - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Kỹ thuật ghép cây ăn quả 9 10 852