Ktl-icon-tai-lieu

KỸ THUẬT NUÔI DÊ

Được đăng lên bởi cogadangyeu
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1822 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒNG CỎ VÀ CÂY THỨC ĂN

Mục lục
Trang

Chương 1: Tổng quan vị trí địa lý và quy mô dự án ..................2
Chương 2: Phương án sản xuất giống vật nuôi.......................... 3
I- Đối tượng nuôi....................................................................... 3
II- Kĩ thuật nuôi và chăm sóc................................................... 16
III- Quản lý và mở rộng đàn.................................................... 23

Chương 3: Sản xuất thức ăn thô xanh....................................... 25
I- Nhu cầu thức ăn thô xanh cần thiết cho dê............................ 25
II- Giống cây trồng.................................................................... 26
III- Cân đối nhu cầu và khả năng sản xuất thức ăn thô xanh.... 37
IV- Phương án thu gom và dự trữ............................................. 39

Chương 4: Phương án xử lý chất thải......................................... 47
I- Lợi ích.................................................................................... 47
II- Các phương pháp ủ phân...................................................... 49
Tài liệu tham khảo.................................................................................. 51

Page 1

ĐỒNG CỎ VÀ CÂY THỨC ĂN

CHƯƠNG 1:

TỔNG QUAN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ & QUY MÔ
DỰ ÁN.
I- Địa điểm xây dựng dự án: Huyện Châu Đức ( Bà Rịa
Vũng Tàu)
1 Vị trí địa lý:
Châu Đức là một huyện nông nghiệp của tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, phía bắc giáp
Thị Xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, phía Nam giáp huyện Đất Đỏ và thị xã Bà
Rịa, phía Tây giáp huyện Tân Thành, phía Đông giáp huyện Xuyên Mộc. Tổng
diện tích đất tự nhiên là 42.104 ha với trên 140 ngàn dân, trong đó khoảng 71
ngàn người trong độ tuổi lao động, mật độ dân số 325,4 người/km², có 15 đơn vị
hành chính, gồm 14 xă và 1 thị trấn.

2 Thổ nhưỡng:
Hầu hết đất đai của huyện là đất đỏ, vàng và đen trên nền đất Bazan (chiếm tỷ
lệ 85,8% tổng diện tích đất) thuộc loại đất rất tốt, có độ phì cao, rất thích hợp
cho việc trồng các loại cây lâu năm như: cao su, cà phê, tiêu, điều, cây ăn trái và
các cây hàng năm như: bắp, khoai mì, đậu các loại, bông vải... Đây thực sự là
một thế mạnh so với các huyện khác trong tỉnh. Một số cây trồng tuy không
chiếm tỷ lệ cao, song có diện tích trồng khá lớn như cây điều khoảng 2.850 ha,
cây ăn trái khoảng 1.080 ha, khoai mì khoảng 2.400 ha.

3 Khí hậu:
Nhiệt đới gió mùa; một năm chia hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5
đến tháng 10, thời gian này có gió mùa Tây Nam. Mùa khô bắt đầu từ tháng 11
đến tháng 4 năm...
ĐỒNG CỎ VÀ CÂY THỨC ĂN
Mục lục
Trang
Chương 1: Tổng quan vị trí địa lý và quy mô dự án ..................2
Chương 2: Phương án sản xuất giống vật nuôi.......................... 3
I- Đối tượng nuôi....................................................................... 3
II- Kĩ thuật nuôi và chăm sóc................................................... 16
III- Quản lý và mở rộng đàn.................................................... 23
Chương 3: Sản xuất thức ăn thô xanh....................................... 25
I- Nhu cầu thức ăn thô xanh cần thiết cho dê............................ 25
II- Giống cây trồng.................................................................... 26
III- Cân đối nhu cầu và khả năng sản xuất thức ăn thô xanh.... 37
IV- Phương án thu gom và dự trữ............................................. 39
Chương 4: Phương án xử lý chất thải.........................................47
I- Lợi ích.................................................................................... 47
II- Các phương pháp ủ phân...................................................... 49
Tài liệu tham khảo.................................................................................. 51
Page 1
KỸ THUẬT NUÔI DÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ THUẬT NUÔI DÊ - Người đăng: cogadangyeu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
KỸ THUẬT NUÔI DÊ 9 10 305