Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật nuôi ong mật

Được đăng lên bởi Dự
Số trang: 134 trang   |   Lượt xem: 2761 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

PGS.TS. NGUYỄN DUY HOAN (Chủ biên)
THS . PHÙNG ĐỨC HOÀN - TS . NGÔ NHẬT THẮNG

GIÁO TRÌNH
KỸ THUẬT NUÔI ONG MẬT

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI - 2008

LỜI NÓI ĐẦU
Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất tại các tỉnh miền núi phía Bắc,
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã chính thức đưa môn học "Kỹ thuật
nuôi ong mật" vào chương trình giảng dạy cho sinh viên các ngành: Chăn nuôi,
Chăn nuôi - Thú y và từ năm 2002 đưa vào giảng dạy cho ngành Lâm nghiệp và
Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp.
Sau 5 năm tổ chức giảng dạy cho sinh viên, tập thể giảng viên của Bộ môn
Ong và động vật quý hiếm đã nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa để từng bước hoàn
thiện tập bài giảng. Đến nay tập bài giảng: "Kỹ thuật nuôi ong mật" đã tương
đối hoàn chỉnh, được các chuyên gia và các thế hệ sinh viên đánh giá tốt. Để
giúp cho sinh viên có được bộ tài liệu chuẩn về môn học, chúng tôi mạnh dạn
xây dựng giáo trình: "Kỹ thuật nuôi ong mật" với sự đóng góp của các tác giả
sau: PGS. TS Nguyễn Duy Hoan chủ biên và trực tiếp viết các chương: Bài mở
đầu, chương 1, chương 5 và chương 7.
Thạc sĩ Phùng Đức Hoàn viết các chương: Chương 2, chương 3, và
chương 4.
Tiến sĩ Ngô Nhật Thắng viết chương 6.
Tập thể tác giả xin chân thành cám ơn các giảng viên khoa Chăn nuôi Thú
y Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các chuyên gia của Viện nghiên cứu
Ong thuộc Công ty Ong Trung ương đã bỏ nhiều công sức, đóng góp những ý
kiến quý báu giúp chúng tôi hoàn thiện cuốn giáo trình này.
Do kinh nghiệm còn hạn chế, mặt khác là lần đầu tiên xuất bản nên cuốn
giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác giả rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên để lần xuất
bản sau được hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tập thể tác giả

1

LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................................... 1
Bài mở đầu CON ONG VÀ LỢI ÍCH CỦA NGHỀ NUÔI ONG............................................. 6
Chương 1: NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI VÀ HÌNH THÁI CẤU TẠO CƠ THỂ CỦA ONG
MẬT ........................................................................................................................................... 9
1. NGUỒN GỐC CỦA ONG ..................................................................................................... 9
2. VỊ TRÍ PHÂN LOẠI................................................................................................................
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
PGS.TS. NGUYN DUY HOAN (Ch biên)
THS . PHÙNG ĐỨC HOÀN - TS . NGÔ NHT THNG
GIÁO TRÌNH
K THUT NUÔI ONG MT
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HÀ NI - 2008
kỹ thuật nuôi ong mật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật nuôi ong mật - Người đăng: Dự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
134 Vietnamese
kỹ thuật nuôi ong mật 9 10 665