Ktl-icon-tai-lieu

Một số giống bò hiện có ở Việt Nam

Được đăng lên bởi huynamtsag19
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số giống bò hiện có ở Việt Nam
1/ Bò vàng Việt Nam:
- Bò Việt Nam có sắc lông màu vàng, vàng nhạt hoặc vàng đậm, có
tên gọi theo địa danh như : Bò Thanh Hoá, bò Cao Bằng, bò Nghệ An
- Bò có tầm vóc nhỏ, sinh trưởng phát dục chậm. Khi trưởng thành bò
cái có khối lượng: 160-180 kg, chỉ có khoảng 20% là có khối lượng trên 200
kg. Bò đực 250-280kg.
- Tuổi đẻ lứa đầu rất muộn, thường 36-40 tháng. Tỷ lệ đẻ hàng năm
đạt 40-50%. Sữa đủ nuôi con (300-400kg), không có sữa hàng hoá. Tỷ lệ
thịt xẻ đạt 40%, nuôi tốt đạt 44%.Bê sơ sinh nặng 12-14kg.
2/ Bò Holstein friesian :
-Đây là giống bò chuyên dụng sữa nổi tiếng thế giới, đã nuôi thuần
lấy sữa ở nhiều nước,lông màu đen xen các vệt trắng, đặc biệt có vòng đai
trắng sau bả vai và lông ngực.
-Bò cái trưởng thành nặng 510-520kg, đẻ lứa đầu lúc 29-30 tháng
tuổi, tỷ lệ đẻ bình quân 80%, bê sơ sinh 38-40kg, sản lượng sữa bình quân
400-420kg/chu kỳ 305 ngày, tỷ lệ mỡ sữa 3,6-3,8%. bê cái 18 tháng tuổi đạt
310-320kg.
3/ Bò red shindhi ( bò Sind):
- Là một trong những giống bò Zebu được ưa chuộng,Giống bò này
kiêm dụng cho thịt, sữa và cày kéo, lông có màu đỏ cánh gián, nâu thẫm. Bò
có thân hình ngắn chân cao mình lép, bò đực có u vai rất cao, đầu to, trán gồ
rộng, sừng ngắn, cổ ngắn vạm vỡ ngực sâu không nở. Bò cái đầu và cổ nhỏ
hơn, phần sau phát triển hơn phần trước; vú phát triển, núm vú to, dài, tĩnh
mạch nổi rõ.
- Khối lượng bò cái trưởng thành 350-400kg, bò đực 500-550kg. Sản
lượng sữa 1400-1500kg/chu kỳ 305 ngày. Giao động trong khoảng 14002100kg. Tỷ lệ mỡ trong sữa 4,0-4,5%.
Bò sind được nhập vào Việt Nam từ những năm 1923 -1924, được
nuôi ở Ba Vì dùng để lai tạo và nâng cao tầm vóc, khối lượng, khả năng cày
kéo, cho sữa, thịt của giống bò vàng Việt Nam.
4/ Bò sahival:
- Đây là giống bò có lông màu đỏ nâu, đỏ vàng hoặc vàng đỏ. Ngoại
hình giống như bò Sin, nhưng u vai ở con đực thể hiện rõ hơn, bầu vú ở con
cái phát triển hơn.
- Bò trưởng thành con đực nặng 500-600kg, con cái 400-450kg, sản
lượng sữa 1600-2700kg/chu kỳ 300ngày, tỷ lệ mỡ sữa 4-4,5%. Bò thường
được dùng làm bò nền cho lai với bò đực giống ôn đới để tạo bò lai kiêm
dụng sữa thịt.

5/ Bò lai Sin:
- Thuộc nhóm bò Zebu, được lai từ bò vàng Việt Nam với bò đực
Sind dùng để cày kéo lấy thịt và sữa.
- Bò có lông màu vàng, vàng đậm hoặc vàng cánh dán, có nhiều đặc
điển gần giống như bò Sin.
- Khối lượng bò cái trưởng thành 270-280kg, bò đực 400-450kg. Sản
lượng sữa 1200-1400kg/chu kỳ 240-270 ngày, tỷ lệ mỡ sữa 5-5,5%. Tỷ lệ
thịt xẻ 48-49%.Bê sơ sinh nặng...
Một số giống bò hiện có ở Việt Nam
1/ Bò vàng Việt Nam:
- Bò Việt Nam có sắc lông màu vàng, vàng nhạt hoặc vàng đậm, có
tên gọi theo địa danh như : Bò Thanh Hoá, bò Cao Bằng, bò Nghệ An
- Bò có tầm vóc nhỏ, sinh trưởng phát dục chậm. Khi trưởng thành bò
cái có khối lượng: 160-180 kg, chỉ có khoảng 20% là có khối lượng trên 200
kg. Bò đực 250-280kg.
- Tuổi đẻ lứa đầu rất muộn, thường 36-40 tháng. Tỷ lệ đẻ hàng năm
đạt 40-50%. Sữa đủ nuôi con (300-400kg), không có sữa hàng hoá. Tỷ lệ
thịt xẻ đạt 40%, nuôi tốt đạt 44%.Bê sơ sinh nặng 12-14kg.
2/ Bò Holstein friesian :
-Đây là giống bò chuyên dụng sữa nổi tiếng thế giới, đã nuôi thuần
lấy sữa ở nhiều nước,lông màu đen xen các vệt trắng, đặc biệt có vòng đai
trắng sau bả vai và lông ngực.
-Bò cái trưởng thành nặng 510-520kg, đẻ lứa đầu lúc 29-30 tháng
tuổi, tỷ lệ đẻ bình quân 80%, bê sơ sinh 38-40kg, sản lượng sữa bình quân
400-420kg/chu kỳ 305 ngày, tỷ lệ mỡ sữa 3,6-3,8%. bê cái 18 tháng tuổi đạt
310-320kg.
3/ Bò red shindhi ( bò Sind):
- Là một trong những giống bò Zebu được ưa chuộng,Giống bò này
kiêm dụng cho thịt, sữa và cày kéo, lông có màu đỏ cánh gián, nâu thẫm. Bò
có thân hình ngắn chân cao mình lép, bò đực có u vai rất cao, đầu to, trán gồ
rộng, sừng ngắn, cổ ngắn vạm vỡ ngực sâu không nở. Bò cái đầu và cổ nhỏ
hơn, phần sau phát triển hơn phần trước; vú phát triển, núm vú to, dài, tĩnh
mạch nổi rõ.
- Khối lượng bò cái trưởng thành 350-400kg, bò đực 500-550kg. Sản
lượng sữa 1400-1500kg/chu kỳ 305 ngày. Giao động trong khoảng 1400-
2100kg. Tỷ lệ mỡ trong sữa 4,0-4,5%.
Bò sind được nhập vào Việt Nam từ những năm 1923 -1924, được
nuôi ở Ba Vì dùng để lai tạo và nâng cao tầm vóc, khối lượng, khả năng cày
kéo, cho sữa, thịt của giống bò vàng Việt Nam.
4/ Bò sahival:
- Đây là giống bò có lông màu đỏ nâu, đỏ vàng hoặc vàng đỏ. Ngoại
hình giống như bò Sin, nhưng u vai ở con đực thể hiện rõ hơn, bầu vú ở con
cái phát triển hơn.
- Bò trưởng thành con đực nặng 500-600kg, con cái 400-450kg, sản
lượng sữa 1600-2700kg/chu kỳ 300ngày, tỷ lệ mỡ sữa 4-4,5%. Bò thường
được dùng làm bò nền cho lai với bò đực giống ôn đới để tạo bò lai kiêm
dụng sữa thịt.
Một số giống bò hiện có ở Việt Nam - Trang 2
Một số giống bò hiện có ở Việt Nam - Người đăng: huynamtsag19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số giống bò hiện có ở Việt Nam 9 10 96