Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ SUY NGHỈ VỀ PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA

Được đăng lên bởi ngan-nguyen-thi-my
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2473 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MỘT SỐ SUY NGHỈ VỀ PHÒNG TRỪ BỆNH
VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA
(Bài viết từ hội thảo khoa học phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá,
ngày 27 tháng 2 năm 2007)
GS. Nguyễn Thơ
Ngày 8 tháng 3, năm 2007
Năm 2006 ở nước ta đã xuất hiện đại dịch bệnh virus vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đầu tiên
ở Đồng bằng SCL sau đó lan ra nhiều tỉnh khác ở Miền đông Nam bô và Miền trung, gây thiệt
hại hàng nghìn hecta lúa hè thu trên nhiều tỉnh. Bộ NN & PTNT và các tỉnh đã huy động tòan
lực chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả. Vụ đông xuân 2007 dịch bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá gần
như chặn đứng lại được một cách ngọan mục, kết quả vụ đông xuân này có thể sẽ được mùa
lớn. Nhân đây chúng ta nên trao đổi những suy nghĩ và nhận định về bệnh hại này trênj lúa ở
nước ta để có chiến lược phòng trừ cho lâu dài.
I/ Đặc điểm diển biến một số bệnh virus trên các lọai cây trồng chính ở nước ta:
Hầu hết các cây trồng ở nước ta đều bị bệnh virus, nhưng bệnh nặng nhất có các cây như:
Cà chua, khoai tây, lhuốc lá, hồ tiêu, cam quýt (Bệnh vi khuẩn giống như virus), đu đủ, lúa và
cây bông vải. Xét về diễn biến bệnh hại, theo chúng tôi có thể tạm chia làm hai nhóm: (1)
Nhóm bệnh virus cà chua, khoai tây, thuốc lá, hồ tiêu, cam quýt (Bệnh vi khuẩn giống như
virus), đu đủ xuất hiện hàng năm rất bền vững, không có hiện tượng năm có năm không. (2)
Nhóm bệnh virus thứ hai trên các cây lúa, bông vải có đặc điểm gây thành dịch bệnh trong
một vùng nào đó một thời gian rồi mất đi rất không ổn định.
Bốn mươi năm trước đây ở Miền Bắc nước ta đã từng xuất hiện dịch virus vàng lụi trên lúa
rất nặng nề, nhưng từ đó đến nay dịch bệnh này gần như biến mất. Từ năm 1977 hằng năm
rầy nâu luôn xuất hiện ở đồng bằng SCL, có lúc thành dịch rầy phá hại nặng, tuy nhiên bệnh
vàng lùn, lùn xoắn lá chỉ xuất hiện lóang thóang một vài nơi, không thành dịch. Nhưng đến vụ
hè thu 2006 thì bệnh bắt đầu trở thành dịch, và đến vụ hè thu, thu đông thì trở thành đại dịch ở
Đồng bằng SCL và sau đó lan ra hầu khắp các tỉnh Miền Nam, đến đông xuân 2006-2007 thì
dịch được thuyên giãm, bệnh chỉ gôm lại một số nơi hạn chế, vụ đông xuân năm nay nói
chung được mùa lớn. Tuy nhiên dịch bệnh có thể quay trỡ lại trong vụ xuân hè và hè thu hay
không, chưa thể nắm chắt dược. Sự phát dịch rầy nâu cũng như bệnh virus không ổn định đó
có tính chất như dịch hại “chợt đến chợt đi” một cách tự nhiên mà con người chưa biết hết
đựơc. Khi dịch bệnh đến bất thình lình ta trở tay không kịp, lúng túng trong chỉ đạo phòng
trừ, gây tốn kém. Sở dỉ n...
MỘT SỐ SUY NGHỈ VỀ PHÒNG TRỪ BỆNH
VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA
(Bài viết từ hội thảo khoa học phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá,
ngày 27 tháng 2 năm 2007)
GS. Nguyễn Thơ
Ngày 8 tháng 3, năm 2007
Năm 2006 ở nước ta đã xuất hiện đại dịch bệnh virus vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa đầu tiên
ở Đồng bằng SCL sau đó lan ra nhiều tỉnh khác ở Miền đông Nam bô và Miền trung, gây thiệt
hại hàng nghìn hecta lúa hè thu trên nhiều tỉnh. Bộ NN & PTNT và các tỉnh đã huy động tòan
lực chỉ đạo phòng trừ có hiệu quả. Vụ đông xuân 2007 dịch bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá gần
như chặn đứng lại được một cách ngọan mục, kết quả vụ đông xuân này thể sẽ được mùa
lớn. Nhân đây chúng ta nên trao đổi những suy nghĩ nhận định về bệnh hại này trênj lúa
nước ta để có chiến lược phòng trừ cho lâu dài.
I/ Đặc điểm diển biến một số bệnh virus trên các lọai cây trồng chính ở nước ta:
Hầu hết các cây trồngnước ta đều bị bệnh virus, nhưng bệnh nặng nhấtcác cây như:
Cà chua, khoai tây, lhuốc lá, hồ tiêu, cam quýt (Bệnh vi khuẩn giống như virus), đu đủ, lúa và
cây bông vải. Xét về diễn biến bệnh hại, theo chúng tôi thể tạm chia làm hai nhóm: (1)
Nhóm bệnh virus chua, khoai tây, thuốc lá, hồ tiêu, cam quýt (Bệnh vi khuẩn giống như
virus), đu đủ xuất hiện hàng năm rất bền vững, không hiện tượng năm năm không. (2)
Nhóm bệnh virus thứ hai trên các cây lúa, bông vải đặc điểm gây thành dịch bệnh trong
một vùng nào đó một thời gian rồi mất đi rất không ổn định.
Bốn mươi năm trước đây ở Miền Bắc nước ta đã từng xuất hiện dịch virus vàng lụi trên lúa
rất nặng nề, nhưng từ đó đến nay dịch bệnh này gần như biến mất. Từ năm 1977 hằng năm
rầy nâu luôn xuất hiện đồng bằng SCL, c thành dịch rầy phá hại nặng, tuy nhiên bệnh
vàng lùn, lùn xoắn lá chỉ xuất hiện lóang thóang một vài nơi, không thành dịch. Nhưng đến vụ
hè thu 2006 thì bệnh bắt đầu trở thành dịch, và đến vụ hè thu, thu đông thì trở thành đại dịch ở
Đồng bằng SCL sau đó lan ra hầu khắp các tỉnh Miền Nam, đến đông xuân 2006-2007 thì
dịch được thuyên giãm, bệnh chỉ gôm lại một số nơi hạn chế, vụ đông xuân năm nay nói
chung được mùa lớn. Tuy nhiên dịch bệnh thể quay trỡ lại trong vụ xuân thu hay
không, chưa thể nắm chắt dược. Sự phát dịch rầy nâu cũng như bệnh virus không ổn định đó
tính chất như dịch hại chợt đến chợt đi” một ch tự nhiên con người chưa biết hết
đựơc. Khi dịch bệnh đến bất thình lình ta trở tay không kịp, lúng túng trong chỉ đạo phòng
trừ, gây tốn kém. Sở dỉ như vậy chúng ta chưa chiến lược nghiên cứu bệnh virus trên
lúa một cách thường xuyên có hệ thống.
II/ Hiệu quả phòng trừ trong chiến dịch trừ rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá:
Vừa qua Bộ NN&PTNT cùng với các tỉnh đã huy động tòan bộ lực lượng chính trị để phòng
trừ dịch hại. Những biện pháp phòng trừ chủ yếu là:
- Trừ rầy nâu-môi giới truyền bệnh bằng thuốc hóa học chính, với tinh thần khẩn
trương dập dịch, phun thuốc sớm khi lúa còn non, triệt để, nhiều nơi phun thuốc gần
như định kỳ. Nhà Nước hổ trợ tiền thuốc cho dân. Tuy nhiên cũng trường hợp càng
phun thuốc rầy nâu càng bùng phát.
- Tiêu hủy nguồn bệnh bằng cách: nhổ chôn cây bệnh triệt để, phá hủy và cày vùi những
ruộng b bệnh nặng. Nhà nước hổ trợ một phần kinh p cho nông dân khi phá hủy
ruộng lúa bị bệnh nặng.
- Cắt nguồn bệnh bằng cách: Không trồng lúa vụ ba (hè thu muộn), không để nguồn
bệnh bắt cầu sang vụ đông xuân. Không gieo xạ gối vụ liên miên.
1
MỘT SỐ SUY NGHỈ VỀ PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA - Trang 2
MỘT SỐ SUY NGHỈ VỀ PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA - Người đăng: ngan-nguyen-thi-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
MỘT SỐ SUY NGHỈ VỀ PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÙN VÀ LÙN XOẮN LÁ TRÊN LÚA 9 10 28