Ktl-icon-tai-lieu

Một số vacxin thường dùng trong thú y

Được đăng lên bởi Ngọc Chính
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Một số vacxin thường dùng trong thú y
- Vacxin phòng bệnh cho lợn: Lở mồm long móng, Dịch tả, Tụ
huyết trùng, tai xanh, sưng phù đầu, phó thương hàn, đóng dấu…

Vac xin dịch tả
Vac xin đóng dấu lợn
- Vacxin phòng bệnh cho trâu bò: Tiêm phòng vacxin Lở mồm
long móng, Tụ huyết trùng, nhiệt thán, ung khí than, gumboro…

Vacxin tụ huyết trùng trâu, bò

Vac xin tụ huyết trùng trâu bò

Vacxin Gumboro

Vac xin Gumboro

Vac xin nhiệt thán
- Vacxin phòng bệnh cho chó, mèo: Tiêm phòng bệnh Dại,bệnh
carre...

Vac xin dại

- Vacxin phòng bệnh cho gia cầm: Tiêm phòng vacxin Newcatle,
Gumboro, vacxin Cúm, viêm khí quản truyền nhiễm, vacxin Dịch
tả vịt …

Vac xin Đậu gà

Vac xin niu-cát-xơn

Vac xin cúm gia cầm

...
Một số vacxin thường dùng trong thú y
- Vacxin phòng bệnh cho lợn: Lở mồm long móng, Dịch tả, Tụ
huyết trùng, tai xanh, sưng phù đầu, phó thương hàn, đóng dấu…
- Vacxin phòng bệnh cho trâu bò: Tiêm phòng vacxin Lở mồm
long móng, Tụ huyết trùng, nhiệt thán, ung khí than, gumboro…
Vacxin tụ huyết trùng trâu, bò Vacxin Gumboro
Vac xin dịch tả
Vac xin đóng dấu lợn
Vac xin tụ huyết trùng trâu bò
Vac xin Gumboro
Một số vacxin thường dùng trong thú y - Trang 2
Một số vacxin thường dùng trong thú y - Người đăng: Ngọc Chính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số vacxin thường dùng trong thú y 9 10 772