Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN NGÔ

Được đăng lên bởi vanloinl
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 7678 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BỆNH HẠI
CHÍNH TRÊN NGÔ


Ngô là một trong ba
loại cây lương thực
quan trọng nhất trên
thế giới. Hiện nay ở
Việt Nam, ngô là cây
lương thực đứng thứ
hai sau lúa, là cây
trồng quan trọng ở cả
đồng bằng, trung du
và miền núi.

•




Tuy nhiên theo thống
hàng năm trên thế giới,
thiệt hại về bệnh gây ra
mất khoảng 23.5 triệu
tấn ngô tương đương với
3.525 tỷ USD (S.Ramus
Wamy – 1987)
Vì vậy việc nghiên cứu
bệnh hại ngô, từ đó đưa
ra các biện pháp phòng
trừ thích hợp là vô cùng
quan trọng và cần thiết
để tăng năng suất ngô
nhằm đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao.

1. BỆNH ĐỐM LÁ NGÔ
1.1 Phân bố và thiệt hại:
 Bệnh phân bố phổ biến nhất ở các vùng
trồng ngô trên thế giới và ở nước ta.
 Bệnh làm cây sinh trưởng kém, lá chóng
tàn lụi, thậm chí cây con có thể chết, gây
thiệt hại tới 12-30% năng suất.

1.2-Triệu chứng:
Bệnh đốm lá nhỏ
(Bipolaris maydis ):
- Vết bệnh ban đầu nhỏ như
mũi kim, hơi vàng.
- Về sau lớn rộng ra thành
hình tròn hoặc bầu dục
nhỏ, màu nâu, ở giữa hơi
xám, có viền nâu đỏ.




Vết bệnh:

Bệnh đốm lá lớn
(Bipolaris turcica ):
- Vết bệnh dài có dạng
sọc hình thoi không
đều đặn, màu nâu
hoặc xám bạc, không
có quầng.




Vết bệnh:

1.3-Nguyên nhân gây bệnh:


-

-

-

Bệnh đốm lá nhỏ:
Do nấm Bipolaris maydis gây
ra thuộc họ Dematiaceae, lớp
nấm bất toàn, giai đoạn hữu
tính thuộc lớp nấm túi.
Cành bào tử phân sinh thẳng
hoặc hơi cong màu vàng nâu
nhạt, có nhiều ngăn ngang.
Bào tử phân sinh hơi cong đa
bào, màu vàng nâu nhạt.



Bào tử nấm:


-

-

-

Bệnh đốm lá lớn:
Do nấm Bipolaris turcica
gây ra thuộc họ
Dematiaceae, lớp nấm
bất toàn, giai đoạn hữu
tính thuộc lớp nấm túi.
Cành bào tử phân sinh
thô hơn màu vàng nâu có
nhiều ngăn ngang.
Bào tử phân sinh hình
con nhộng tương đối
thẳng, màu nâu vàng.



Bào tử nấm:

1.4-Đặc điểm phát sinh phát triển








Bệnh phát sinh phát triển mạnh trong
điều kiện toC cao, ẩm độ cao, phá hoại
sớm hơn giai đoạn 2-3 lá cho đến chín.
Bệnh phát sinh trước hết ở các lá già, lá
bánh tẻ rồi lan dần trên các lá trên ngọn.
Bệnh gây tác hại ở những nơi chăm sóc
kém, ngập úng.
Nguồn bệnh tồn tại trên hạt giống và
trong tàn dư lá cây.

1.5-Biện pháp phòng trừ






Phải chú trọng đến các biện pháp thâm canh,
tăng cường sinh trưởng phát triển cho cây
ngô.Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây
bệnh, bón phân cân đối.
Phun thuốc phòng trừ: dd Boocdo, Tilt 250EC,
Benlat C-50WP, Dithane M45-80WP.
Hạt thu hoạch làm giống cần được phơi sấy
khô. Xử lý hạt giống bằng thuốc trừ nấm như
Carben...