Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ có hiệu quả rầy lưng trắng (sogatella furcifera horvath) hại lúa tại nghệ an

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2382 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
---------------*---------------

NGUYỄN MINH ĐỨC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT PHÒNG TRỪ CÓ HIỆU
QUẢ RẦY LƯNG TRẮNG (Sogatella furcifera
Horvath) HẠI LÚA TẠI NGHỆ AN

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

HÀ NỘI – 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
---------------*---------------

NGUYỄN MINH ĐỨC

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC
BẢO VỆ THỰC VẬT PHÒNG TRỪ CÓ HIỆU
QUẢ RẦY LƯNG TRẮNG (Sogatella furcifera
Horvath) HẠI LÚA TẠI NGHỆ AN

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật
Mã số: 60.62.10
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Người hướng dẫn khoa học:
TS. Nguyễn Trường Thành

HÀ NỘI – 2011

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bản luận văn này bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, tôi
đã nhận được sự hợp tác giúp đỡ quí báu của giáo viên hướng dẫn, cơ sở
đào tạo và các bạn đồng nghiệp.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, dìu
dắt và sự hướng dẫn nhiệt của Tiến sĩ Nguyễn Trường Thành trong suốt thời
gian thực hiện và hoàn thành đề tài.
Tôi xin trân trọng cám ơn sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ của
Tiến sĩ Nguyễn Tất Khang cùng toàn thể giáo viên và các cán bộ Ban đào tạo
Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình học tập và hoàn thành luận văn.
Tôi xin cảm ơn các cán bộ Trạm Bảo vệ thực vật Nghi Lộc – Nghệ An
đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và phối hợp thiết kế các thí nghiệm cũng
như đánh giá kết quả nghiên cứu.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam, Ban lãnh đạo Viện Bảo vệ thực vật cùng toàn thể các cán bộ Bộ
môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường- Viện Bảo vệ Thực vật, đặc biệt là các
đồng nghiệp nhóm Kháng thuốc đã động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi
thực hiện luận văn này.
Tác giả luận văn

Nguyễn Minh Đức

Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………….

iii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này
là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các
thông tin trích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc.
Người viết cam đoan

Nguyễn Minh Đức

Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………….

iv

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
Danh mục các chữ viết tắt
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO B NÔNG NGHIP VÀ PTNT
VIN KHOA HC NÔNG NGHIP VIT NAM
---------------*---------------
NGUYỄN MINH ĐỨC
NGHN CỨU SDỤNG MỘT SỐ LOẠI THUỐC
BẢO V THỰC VẬT PHÒNG TRỪ CÓ HIỆU
QURẦY LƯNG TRẮNG (Sogatella furcifera
Horvath) HẠI LÚA TẠI NGHỆ AN
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
HÀ NỘI – 2011
nghiên cứu sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ có hiệu quả rầy lưng trắng (sogatella furcifera horvath) hại lúa tại nghệ an - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ có hiệu quả rầy lưng trắng (sogatella furcifera horvath) hại lúa tại nghệ an - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
nghiên cứu sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ có hiệu quả rầy lưng trắng (sogatella furcifera horvath) hại lúa tại nghệ an 9 10 140