Ktl-icon-tai-lieu

phân hoá học

Được đăng lên bởi nhieu0210
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC BẠN!

Một số loại phân bón hóa
học

Phân đạm

Phân lân

Phân kali

Phân vi
lượng



Cung cấp nguyên tố nitơ cho cây (dưới dạng ion NO3- và
NH4+)



Tác dụng đối với thực vật: kích thích quá trình tăng
trưởng của cây, làm tăng tỉ lệ prôtêin thực vật, cây cho
nhiều củ quả...
Hàm lượng dinh dưỡng: bằng hàm lượng % N trong
phân






Là các muối NH4+ : NH4Cl, (NH4)2SO4...
Điều chế: Cho NH3 tác dụng với axit tương
ứng.
NH3 + HCl  NH4Cl

Là các muối NH4+ : NH4Cl, (NH4)2SO4...
 Điều chế: Cho NH tác dụng với axit tương ứng.
3
NH3 + HCl  NH4Cl
 Khi tan trong nước, phân amoni tạo môi trường axit:
NH4+ + H2O  NH3 + H3O+
=> Chỉ bón phân amoni cho đất ít chua hoặc đã được
khử chua trước.
 Không trộn chung phân amoni với vôi vì sẽ làm mất
đạm
CaO + H2O  Ca(OH)2


NH4+ + OH-  NH3 + H2O




Chứa các muối NO3-.
Điều chế: Cho HNO3 tác dụng với muối
cacbonat.
HNO3 + CaCO3  Ca(NO3)2 + CO2 + H2O



Chứa các muối NO3-.

Điều chế: Cho HNO3 tác dụng với muối
cacbonat.
HNO3 + CaCO3  Ca(NO3)2 + CO2 + H2O


Phân nitrat tan tốt trong nước, dễ hút ẩm
nên dễ chảy rữa, dễ phân huỷ và dễ rửa
trôi.
* Phân nitrat và phân amoni ít được sử
dụng (Khó bảo quản và sử dụng kém hiệu




Đó là loại “phân” nitrat được tạo ra trong các
cơn mưa giông:
N2 + O2  2NO
2NO + O2  2NO2
4NO2 + 2H2O + O2  4HNO3
HNO3  NO3- + H+

* Đây là cách bón phân tự nhiên và có hiệu quả
nhất.

Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.



CTPT: (NH2)2CO

Là chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước, chứa
khoảng 46% N. (%N = 2.14 / 60 = 46%)
 Điều chế: CO + 2NH  (NH ) CO + H O
2
3
2 2
2


Phản ứng trên xảy ra ở t0C 180-200oC, p~200
atm.
 Dưới tác dụng của VSV: + NH
3
-

+ Muối (NH4)2CO3


Là loại phân có độ dinh dưỡng cao nhất được
sử dụng chủ yếu nhất hiện nay.

Vì khi bón phân ure vào đất kiềm sẽ có
phản ứng:
(NH2)2CO + H2O -> (NH4)2CO3
(NH4)+ + OH- -> NH3 +H2O

Hiện nay ở nước ta urê được sản xuất
tại nhà máy đạm Hà Bắc và đạm Phú
Mỹ.

1. Cho các mẫu phân đạm
sau: amoni sunfat, amoni
clorua, natri nitrat. Chỉ dùng
một thuốc thử hãy phân biệt
các mẫu phân trên

Trích mẫu thử, hoà tan vào nước. Lần lượt cho
dd Ba(OH)2 vào từng mẫu thử.
•

Mẫu sủi bọt khí có mùi khai là NH4Cl.

•

Mẫu sủi bọt khí có mùi khai, có kết tủa trắng
là (NH4)2SO4.

•

Mẫu không có hiện tượng là NaNO3.

PTHH:
NH4+ + OH-  NH3 + H2O
SO42- + Ba2+  BaSO4

PHÂN BÓN HÓA HỌC
PHÂN KALI

1. Đặc điểm
Phân kali cung cấp cho cây trồng
nguyên tố kali dưới dạng ion K...
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY
CÔ VÀ CÁC BẠN!
CÔ VÀ CÁC BẠN!
phân hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân hoá học - Người đăng: nhieu0210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
phân hoá học 9 10 498