Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT BÒ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NÔI

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT BÒ
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Mã số

: 60.31.10

Người hướng dẫn khoa học

: TS. NGUYỄN VIẾT ĐĂNG

HÀ NỘI - 2012

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là
trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn
đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ
nguồn gốc.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………….

i

LỜI CẢM ƠN
Để thực hiện đề tài này ngoài sự cố gắng, nỗ lực, say mê nghiên cứu
khoa học của bản thân tôi còn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người.
Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Viết Đăng người đã
giúp đỡ và hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Bộ môn Kinh tế
Nông nghiệp và Chính sách, các thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Phát triển nông
thôn đã truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình học tập và các ý
kiến đóng góp để tôi hoàn thiện luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và
phát triển Hệ thống nông nghiệp đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học
tập và thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.
Hà Nội, Chi cục Thú y TP. Hà Nội, Phòng Nông nghiệp và Trạm thú y huyện
Ba Vì; các hộ chăn nuôi bò, các lò mổ, các cửa hàng, công ty phân phối thực
phẩm trên địa bàn Hà Nội đã cung cấp các số liệu, các thông tin cần thiết
trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ, động viên và chia sẻ của gia đình,
các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè trong quá trình học tập và hoàn thành
luận văn này.
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ……………………….

ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN

i

LỜI CẢM ƠN

ii

MỤC LỤC

iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

v

DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ

vi

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ

vi

PHẦN I MỞ ĐẦU

1

1.1

Tính cấp thiết của đề tài

1

1.2

Mục tiêu nghiên cứu

2

1.2.1

Mục tiêu chung

2

1.2.2

Mục tiêu cụ thể

2

1.3

Đối tượng nghiên cứu

2

1.4

Phạm vi nghiên cứu

3

PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUỖI GIÁ
TRỊ TH...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NÔI
NGUYỄN THỊ THANH THÚY
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT BÒ
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành : KINH T NÔNG NGHIP
Mã số : 60.31.10
Người hướng dẫn khoa học : TS. NGUYỄN VIẾT ĐĂNG
HÀ NỘI - 2012
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT BÒ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT BÒ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT BÒ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 9 10 621