Ktl-icon-tai-lieu

Quang hợp

Được đăng lên bởi Hoa Linh Lan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 6720 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Quang hợp
1. Giới thiệu

Thực vật là các sinh vật duy nhất có thể thực hiện sự quang hợp, một quá trình
hấp thu và chuyển hoá năng lượng mặt trời thành các dạng năng lượng hữu
dụng. Tất cả các sinh vật khác (động vật, con người...) không có khả năng này
mà phải sử dụng thực vật hay các sinh vật ăn thực vật làm thức ăn.
Quang hợp là hiện tượng các cây xanh chuyển hoá khí carbonic và nước, dưới
sự hiện diện của ánh sáng và diệp lục tố để tạo thành các hợp chất hữu cơ giàu
năng lượng. Hiện tượng này có thể được biểu diễn bằng phương trình phản
ứng sau:

Khí carboníc trong không khí được hút qua khí khổng, trong khi nước được hút
từ rễ cây và được vận chuyển qua mạch tới vị trí quang hợp. Ánh sáng được
sử dụng cho quang hợp có thể là ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn trong điều
kiện thí nghiệm hoặc trong nhà kính.
Có thể nói quang hợp là hiện tượng quan trọng nhất trên trái đất, có vai trò khởi
đầu cho chu kỳ sự sống trên sinh giới, thể hiện qua:
• Chuyển

hoá năng lượng bức xạ mặt trời thành năng lượng hoá học, để
sử dụng trong các tiến trình biến dưỡng cho cây. Tổng năng lượng do
quang hợp cố định lớn hơn khoảng 100 lần tổng năng lượng do con
người thực hiện.
• Các hợp chất vô cơ được chuyển hóa thành các hợp chất hữu cơ, là chất
ban đầu của các thức ăn chủ yếu và các sản phẩm khác hữu dụng cho
con người. Các ước lượng hiện tại cho thấy mỗi năm cây có trên mặt
đất đồng hoá khoảng 16,3 – 16,6 tỉ tấn carbon.
• Phóng

thích oxygen cung cấp cho quá trình hô hấp của cả thực vật và
động vật.

Mặc dù hiện tượng quang hợp có thể xảy ra ở bất kì cơ quan nào của thực vật
có chứa diệp lục tố, nhưng bộ phận chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp là lá
cây. Đó là cơ quan lý tưởng cho quang hợp vì lá cây có các đặc điểm thích hợp
cho sự quang hợp:
• Có dạng hình trải rộng.
• Thường nằm ở góc độ phù
• Có
• Có

hợp với ánh sáng tới.

sự hiện diện của diệp lục tố cho việc hấp thu năng lượng ánh sáng.

các khoảng không bên trong lá trải rộng và một hệ thống mạch dẫn
hữu hiệu cho các chất tham gia phản ứng và sản phẩm của quang hợp.

Quang hợp sử dụng khoảng 1 – 5 % năng lượng ánh sáng mặt trời được bề
mặt cây trồng hấp thu trong suốt một ngày. Nguồn năng lượng mặt trời cây sử
dụng trong quang hợp là ánh sáng thấy được trong dãy năng lượng bức xạ
(hình 2.1).
Ánh sáng thấy được, được sử dụng trong hiện tượng quang hợp có bước sóng
giữa 380 nm (ánh sáng tím) và 750 nm (đỏ sậm). Trong đó, ánh sáng đỏ (bước
sóng 650nm) và xanh lam (bước sóng 450 nm) là hữu hiệu cho quang hợp, còn
án...
Quang hợp
1. Giới thiệu
Thực vật các sinh vật duy nhấtthể thực hiện sự quang hợp, một quá trình
hấp thu chuyển hoá năng lượng mặt trời thành các dạng năng lượng hữu
dụng. Tất cả các sinh vật khác (động vật, con người...) không khả năng này
mà phải sử dụng thực vật hay các sinh vật ăn thực vật làm thức ăn.
Quang hợp là hiện tượng các cây xanh chuyển hoá khí carbonic và nước, dưới
sự hiện diện của ánh sáng và diệp lục tố để tạo thành các hợp chất hữu cơ giàu
năng lượng. Hiện tượng này có thể được biểu diễn bằng phương trình phản
ứng sau:
Khí carboníc trong không khí được hút qua khí khổng, trong khi nước được hút
từ rễ cây được vận chuyển qua mạch tới vị trí quang hợp. Ánh sáng được
sử dụng cho quang hợp thể là ánh sáng mặt trời, ánh sáng đèn trong điều
kiện thí nghiệm hoặc trong nhà kính.
Có thể nói quang hợp là hiện tượng quan trọng nhất trên trái đất, có vai trò khởi
đầu cho chu kỳ sự sống trên sinh giới, thể hiện qua:
Chuyển hoá năng lượng bức xạ mặt trời thành năng lượng hoá học, để
sử dụng trong các tiến trình biến dưỡng cho cây. Tổng năng lượng do
quang hợp cố định lớn hơn khoảng 100 lần tổng năng lượng do con
người thực hiện.
Các hợp chất cơ được chuyển hóa thành các hợp chất hữu cơ,chất
ban đầu của các thức ăn chủ yếu các sản phẩm khác hữu dụng cho
con người. Các ước lượng hiện tại cho thấy mỗi năm cây trên mặt
đất đồng hoá khoảng 16,3 – 16,6 tỉ tấn carbon.
Phóng thích oxygen cung cấp cho quá trình hấp của cả thực vật
động vật.
Mặc dù hiện tượng quang hợp thể xảy ra ở bất cơ quan nào của thực vật
có chứa diệp lục tố, nhưng bộ phận chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp là lá
cây. Đó là cơ quan lý tưởng cho quang hợp vì lá cây có các đặc điểm thích hợp
cho sự quang hợp:
Có dạng hình trải rộng.
Thường nằm ở góc độ phù hợp với ánh sáng tới.
Có sự hiện diện của diệp lục tố cho việc hấp thu năng lượng ánh sáng.
các khoảng không bên trong trải rộng một hệ thống mạch dẫn
hữu hiệu cho các chất tham gia phản ứng và sản phẩm của quang hợp.
Quang hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quang hợp - Người đăng: Hoa Linh Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Quang hợp 9 10 514