Ktl-icon-tai-lieu

Sâu hại khoai lang

Được đăng lên bởi Tuấn Vinh Vũ
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2489 lần   |   Lượt tải: 1 lần







GV hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Oanh
Danh sách nhóm:
1. Nguyễn Thị Tân
2. Phạm Thị Thu Trang
3. Nông Thị Quỳnh Anh

Mục lục
I.I. Giới
Giới thiệu
thiệu chung
chung về
về cây
cây khoai
khoai lang
lang
II.
II. Bọ
Bọhà
hà khoai
khoai lang
lang
III.
III. Đục
Đục dây
dây khoai
khoai lang
lang
IV.
IV. Sâu
Sâu sa
sakhoai
khoai lang
lang
V.
V. Kết
Kết luận
luận

I. Giới thiệu chung về cây khoai lang
• Khoai lang là cây
lương thực quan trọng
đối với một số vùng ở
nước ta.
• Diện tích chung của
cả nước là 254,3ngàn
ha, năng suất trung
bình 63,4 tạ/ha ( theo
TCTK,2002).


Với ưu thế tạo ra sinh khối lớn trong thời gian ngắn
và các bộ phận của cây đều được sử dụng, cây
khoai lang đã và đang được chú ý sử dụng trong
thâm canh.

Cũng như các cây trồng khác khi thâm
canh quá mức, tình hình sâu bệnh hại trở
nên ngày một quan trọng và quản lý được
chúng là chìa khóa thúc đẩy sản xuất phát
triển và có sản phẩm an toàn.
 Trong sản xuất khoai lang nhìn chung vấn
đề sâu bệnh không lớn. Mặc dù vậy, ở
một số nơi người dân đã phải tiến hành
phun thuốc trừ sâu 2 - 4 lần trong 1 vụ
khoai lang.


Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa 2009 (theo tổng cục thống kê TW, 2009)
Chỉ tiêu

Tháng
1

Tháng
2

Tháng
3

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Tháng
9

Tháng
10

Tháng
11

Thán
g 12

Nhiệt độ

16.0

22.5

21.0

24.7

27.1

30.3

29.6

29.9

29.1

26.8

21.9

19.9

72

84

82

82

81

74

79

78

76

75

66

73

4.9

8.0

49.1

74.3

229.0

242.4

550.5

215.7

154.6

78.8

1.2

3.6

Độ ẩm
Lượng
mưa
Sinh
trưởng
của cây
trồng

1. Giai đoạn mọc mầm, ra rễ : khoảng 20 ngày
-Đặc điểm: mầm xuất hiện, rễ con hình thành và phát triển, một số rễ con bắt đầu phân hóa,
bộ phận trên mặt đất phát triển chậm.
-Độ ẩm đất thích hợp: 70 – 80 %, nhiệt độ thích hợp: 20 -25 0C
2. Giai đoạn phân cành, kết củ: khoảng 30 ngày
-Đặc điểm: rễ con phát triển đạt kích thước lớn nhất, từ thân xuất hiện cành. Cuối giai đoạn
này số lượng rễ phân hóa hình thành củ đã ổn định (số củ hữu hiệu đã được xác định).
-Đât: tơi xốp, nhiệt độ : 25 – 280C; độ ẩm: 65 – 75%.
3. Giai đoạn phát triển thân lá: 35 – 40 ngày
-Đặc điểm: thân lá phát triển rất nhanh, chí số diện tích lá đạt lớn nhất cuối giai đoạn này
-Nhiệt độ thích hợp: 25 – 280C, độ ẩm: 60 – 70%
4. Giai đoạn phát triển củ: khoảng 20 – 30 ngày
-Đặc điểm: trọng lượng củ tăng nhanh, thân lá ngừng phát triển, chỉ số diện tích lá giảm.
-Yêu cầu không có mưa lớn, số giờ nắng cao, biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn, ẩm độ 70%.

II. Bọ hà khoai lang
Tên Vi...
GV hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Oanh
Danh sách nhóm:
1. Nguyễn Thị Tân
2. Phạm Thị Thu Trang
3. Nông Thị Quỳnh Anh
Sâu hại khoai lang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sâu hại khoai lang - Người đăng: Tuấn Vinh Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Sâu hại khoai lang 9 10 26