Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng phân hoa hoc cho lúa

Được đăng lên bởi nhieu0210
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỬ DỤNG PHÂN HÓA HỌC CHO CÂY LÚA
Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài việc sử dụng giống tốt, phòng trừ sâu bệnh
thì phân bón là yếu tố quan trọng quyết định năng suất cây trồng.
Việc thâm canh tăng vụ ngày càng cao, đất đai ngày càng mất đi nhiều dưỡng
chất. Để cung cấp lại các dưỡng chất đã mất, ngoài nguồn phân bón hữu cơ, chúng ta
còn sử dụng nguồn phân hóa học cung cấp các dưỡng chất chính cho cây trồng, các
dưỡng chất chính đó là đạm, lân, kali.
I. TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN:
A. PHÂM ĐẠM:
Phân đạm thúc đẩy cây trồng tăng trưởng mạnh, kích thích lúa đẻ chồi, bộ lá phát
triển và xanh đậm, tăng số hạt trên bông, tăng tỷ lệ hạt chắc và hàm lượng Protein
trong hạt.
 Thiếu đạm: cây phát triển còi cọc, nẩy chồi kém, lá nhỏ và ngắn về sau chuyển
sang màu vàng nhạt, cây lùn, bông ngắn và cho năng suất thấp.
 Dư đạm: thân lá phát triển mạnh, cây mềm yếu dễ bị lốp và đổ ngã trong mùa
mưa (vụ hè thu), ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng kéo dài, trổ và chín
chậm, sâu bệnh phát triển mạnh.
B. PHÂN LÂN:
Lân giúp cho cây lúa có bộ rễ phát triển mạnh, tăng hiệu quả sử dụng phân đạm,
sớm phục hồi sau khi cấy, cho nhiều hạt chắc và phẩm chất cao, lúa chín sớm và đều.
Ngoài ra còn có tác dụng hạ phèn tạo điều kiện cây lúa phát triển tốt.
 Thiếu lân: cây lúa phát triển còi cọc, nở bụi kém. Lá lúa nhỏ và ngắn về già
chuyển sang màu mâu đỏ và màu tía, số lượng hạt trên bông thấp và năng suất
giảm.
 Thừa lân: không gây tác hại gì chỉ lưu tồn trong vụ sau.
C. PHÂN KALI:
Kali xúc tiến quá trình quan hợp, hình thành và vận chuyển các chất dinh dưỡng,
chất bột đường trong cây.
Kali giúp cây cứng cáp chống đổ ngã, giảm tác dụng vươn lóng, vươn lá do bón
thừa đạm, tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh, tăng phẩm chất gạo.
 Thiếu kali: Có các triệu chứng sau:
Cây sinh trưởng còi cọc, hạn chế nẩy chồi, cây lúa lùn lá lúa xòe và cò màu xanh
đậm. Lá lúa đôi khi xuất hiện nhiều đốm nâu trên bề mặt lá lúa. Lúa dễ bị nhiễm sâu
bệnh, năng suất và phẩm chất gạo giảm.

II.CÁC LOẠI PHÂN HÓA HỌC
A. PHÂN ĐƠN: chỉ có 1 dưỡng chất
1. Phân đạm: có 2 loại phân đạm
Phân urê và phân sunfat Amôn (SA) nhưng thường sử dụng phân urê.
- Phân urê: dạng hạt tròn có màu trắng hơi lạnh và dễ hút ẩm chứa 46% đạm
nguyên chất.
- Phân SA: hạt trắng ngà hoặc xám xanh chứa 20-21% đạm nguyên chất.
* Phân đạm rất dễ hòa tan trong nước và bốc hơi. Do đó khi bón phân đạm cần
chia ra làm nhiều lần để bón.
2. Phân lân: gồm có các loại
- Phân super lân: có màu xám tro hoặc xám sẫm và có vị chua chứa 16-18% lân
dễ tiêu.
-...
SỬ DỤNG PHÂN HÓA HỌC CHO CÂY LÚA
Trong sản xuất nông nghiệp, ngoài việc sử dụng giống tốt, phòng trừ sâu bệnh
thì phân bón là yếu tố quan trọng quyết định năng suất cây trồng.
Việc thâm canh tăng vụ ngày càng cao, đất đai ngày càng mất đi nhiều dưỡng
chất. Để cung cấp lại các ỡng chất đã mất, ngoài nguồn phân bón hữu cơ, chúng ta
còn sdụng nguồn phân hóa học cung cấp các dưỡng chất chính cho cây trồng, các
dưỡng chất chính đó là đạm, lân, kali.
I. TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN:
A. PHÂM ĐẠM:
Phân đạm thúc đẩy cây trồng tăng trưởng mạnh, kích thích lúa đẻ chồi, bộ phát
triển xanh đậm, tăng shạt trên bông, tăng tỷ lhạt chắc hàm lượng Protein
trong hạt.
Thiếu đạm: cây phát triển còi cọc, nẩy chồi kém, lá nhỏ và ngắn về sau chuyển
sang màu vàng nht, cây lùn, bông ngắn và cho năng suất thấp.
đạm: thân phát triển mạnh, cây mềm yếu dễ bị lốp đổ ngã trong mùa
mưa (vụ thu), ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng kéo dài, trổ chín
chậm, sâu bệnh phát triển mạnh.
B. PHÂN LÂN:
Lân gp cho cây lúa bộ rễ phát triển mạnh, tăng hiệu quả sử dụng phân đạm,
sớm phục hồi sau khi cấy, cho nhiều hạt chắc và phẩm chất cao, lúa chín sớm và đều.
Ngoài ra còn có tác dụng hạ phèn tạo điều kiện cây lúa phát triển tốt.
Thiếu lân: cây lúa phát triển còi cọc, nở bụi kém. lúa nhỏ ngắn vgià
chuyển sang màu mâu đỏ màu tía, số lượng hạt trên bông thấp năng suất
giảm.
Thừa lân: không gây tác hại gì chỉ lưu tồn trong vụ sau.
C. PHÂN KALI:
Kali xúc tiến quá trình quan hp, hình thành vận chuyển các chất dinh dưỡng,
chất bột đường trong cây.
Kali giúp cây cứng cáp chống đổ ngã, gim tác dụng vươn lóng, vươn do bón
thừa đạm, tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh, tăng phẩm chất gạo.
Thiếu kali: Có các triệu chứng sau:
Cây sinh trưởng còi cọc, hạn chế nẩy chồi, cây lúa lùn lúa xòe và màu xanh
đậm. lúa đôi khi xuất hiện nhiều đốm nâu trên bề mặt lúa. Lúa dễ bị nhiễm sâu
bệnh, năng suất và phẩm chất gạo giảm.
Sử dụng phân hoa hoc cho lúa - Trang 2
Sử dụng phân hoa hoc cho lúa - Người đăng: nhieu0210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sử dụng phân hoa hoc cho lúa 9 10 448