Ktl-icon-tai-lieu

“Thực hiện quy trình chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản

Được đăng lên bởi doduybg@gmail.com
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4483 lần   |   Lượt tải: 29 lần
1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, với mục đích hạ giá thành sản phẩm, tăng khả
năng cạnh tranh trên thị trường nội địa đồng thời đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thịt
lợn, mô hình chăn nuôi lợn theo hướng tập trung quy mô trang trại đang được áp
dụng trên cả nước. Muốn đạt được hiệu quả kinh tế cao thì chúng ta cần đẩy mạnh
các biện pháp kỹ thuật như: Giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng... Đặc
biệt chú trọng đến công tác giống, giống tốt thì vật nuôi mới tăng trọng nhanh, khả
năng tận dụng thức ăn tốt, thích nghi và chống chịu bệnh cao.
Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại thì việc
phát triển đàn lợn nái sinh sản cần đặc biệt được quan tâm. Tuy nhiên, một
trong những nguyên nhân làm hạn chế khả năng sinh sản của lợn nái hiện nay
đang nuôi ở các trang trại là bệnh còn xảy ra rất nhiều, do khả năng thích nghi
của những giống lợn nái ngoại với khí hậu nước ta còn kém, đặc biệt là bệnh
ở cơ quan sinh dục như: đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, ít sữa và mất sữa, sảy
thai truyền nhiễm... Các bệnh này do nhiều yếu tố như điều kiện vệ sinh,
chăm sóc nuôi dưỡng kém, thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh, do vi
khuẩn, virus gây nên... Chính vì vậy mà việc chăm sóc và tìm hiểu về bệnh ở
cơ quan sinh sản của đàn lợn nái là việc cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu thực
tiễn trên chúng tôi tiến hành thực hiện chuyên đề: “Thực hiện quy trình chăn
nuôi và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Thôn Cổ Dương - Xã Tiên
Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội”.
1.2. Sự cần thiết tiến hành chuyên đề
- Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với
thực tiễn sản xuất”, nhằm củng cố kiến thức lý thuyết và nâng cao hiểu biết về
thực tế, phục vụ cho công việc sau này.
- Kết quả góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.
- Đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nâng cao năng suất đàn lợn giống, góp
phần vào sự phát triển kinh tế Hà Nội.
- Hình thành phong cách làm việc sáng tạo, công nghiệp.

2

- Hoàn thiện quy trình chăn nuôi lợn nái sinh sản và phòng trị bệnh sinh
sản cho lợn nái.
1.3. Điều kiện thực hiện chuyên đề
1.3.1. Điều kiện của bản thân
Bản thân là sinh viên khoa chăn nuôi thú y, có tinh thần học tập hăng
hái, ham học hỏi, yêu ngành yêu nghề, có tâm huyết với nghề, tác phong
nhanh nhẹn, tu dưỡng đạo đức tốt, luôn luôn thực hiện đúng quy định của nhà
trường, khoa chăn nuôi và cơ sở thực tập đề ra.
Với công tác phòng bệnh và điều trị bệnh cho lợn là một khâu vô cùng
quan trọng, quyết định đến năng suất chăn...
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong nhng năm gn đây, với mục đích hạ giá thành sản phm, tăng kh
năng cnh tranh trên thị trưng nội đa đồng thi đáp ứng nhu cu xut khu tht
lợn, mô hình chăn nuôi lợn theo hướng tp trung quy mô trang trại đang đưc áp
dng trên c nưc. Mun đạt đưc hiu qu kinh tế cao thì cng ta cn đy mnh
các bin pháp kỹ thut như: Giống, thc ăn, kỹ thut chăm sóc nuôi dưng... Đc
bit chú trng đến công tác ging, ging tt thì vt nuôi mới tăng trng nhanh, kh
năng tn dụng thc ăn tt, thích nghi và chng chu bnh cao.
Để cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại thì việc
phát triển đàn lợn i sinh sản cần đặc biệt được quan tâm. Tuy nhiên, một
trong những nguyên nhân làm hạn chế khả năng sinh sản của lợn nái hiện nay
đang nuôi ở các trang trại là bệnh còn xảy ra rất nhiều, do khả năng thích nghi
của những giống lợn nái ngoại với k hậu nước ta còn kém, đặc biệt bệnh
ở cơ quan sinh dục như: đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, ít sữa và mất sữa, sảy
thai truyền nhiễm... Các bệnh này do nhiều yếu tố như điều kiện vệ sinh,
chăm sóc nuôi dưỡng kém, thức ăn, ớc uống không đảm bảo vệ sinh, do vi
khuẩn, virus gây n... Chính vì vậy mà việc chăm sóc và tìm hiểu về bệnh
quan sinh sản của đàn lợn nái việc cần thiết. Xuất phát t nhu cầu thực
tiễn trên chúng tôi tiến hành thực hiện chuyên đề: “Thực hiện quy trình chăn
nuôi phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại Thôn C Dương - Xã Tiên
Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội”.
1.2. Sự cần thiết tiến hành chuyên đề
- Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, thuyết gắn liền với
thực tiễn sản xuất”, nhằm củng cố kiến thức lý thuyết và nâng cao hiểu biết về
thực tế, phục vụ cho công việc sau này.
- Kết qu góp phn đưa tiến b khoa học k thut vào thc tiễn sn xuất.
- Đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nâng cao năng suất đàn lợn giống, góp
phần vào sự phát triển kinh tế Hà Nội.
- Hình thành phong cách làm việc sáng tạo, công nghiệp.
1
“Thực hiện quy trình chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Thực hiện quy trình chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản - Người đăng: doduybg@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
“Thực hiện quy trình chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản 9 10 894