Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập

Được đăng lên bởi nttle-ttg-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời cảm tạ
Trong thời gian thực tập cơ sở tại Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.),
tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô trường Đại Học
An Giang, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.)
và tất cả bạn bè. Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc và chân thành nhất đến:
- Ban giám hiệu trường Đại Học An Giang và Ban chủ nhiệm Khoa Nông
Nghiệp – TNTN đã cho phép tôi có được đợt thực tập cơ sở cuối khóa này.
- Toàn thể quý thầy cô trong bộ môn Công Nghệ Sinh Học - trường Đại Học
An Giang đã truyền đạt kiến thức để tôi có được một nền tảng lý thuyết vững
chắc.
- Ban giám đốc Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.), chú Trần Lê Đức
Thịnh- Phó tổng giám đốc phòng tài chính, kế toán Công ty Cổ phần Việt An
(ANVIFISH CO.) đã chấp nhận cho tôi thực tập tại công ty và tạo điều kiện
tốt nhất cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- Cô Lưu Tuyết Nga, các anh chị làm việc trong trung tâm kiểm định chất
lượng thủy sản Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.) đã trực tiếp hướng
dẫn và truyền đạt rất nhiều kiến thức, những kinh nghiệm quý báu cho tôi
trong suốt ba tuần thực tập tại công ty.
- Các bạn sinh viên lớp DH8SH đã động viên, giúp đỡ, trao đổi, thảo luận để
giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Long Xuyên, ngày 20 tháng 02 năm 2011
Sinh viên
Nguyễn Thị Bích Hồng

i

Mục lục

Nội dung
Trang
Lời cảm tạ..........................................................................................................i
Mục lục..............................................................................................................ii
Danh sách hình..................................................................................................v
Danh sách bảng.................................................................................................v
Chương 1: Giới thiệu chung........................................................................1
1.1. Giới thiệu Công ty cổ phần Việt An........................................................1
1.1.1. Địa chỉ....................................................................................................1
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................1
1.1.3. Lĩnh vực hoạt động.................................................................................3
1.1.4. Một số sản phẩm của Công ty...............................................................3
1.1.5. Thị trường tiêu thụ.......................................
Lời cảm tạ
Trong thời gian thực tập cơ sở tại Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.),
tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô trường Đại Học
An Giang, các cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.)
và tất cả bạn bè. Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc và chân thành nhất đến:
- Ban giám hiệu trường Đại Học An Giang Ban chủ nhiệm Khoa Nông
Nghiệp – TNTN đã cho phép tôi có được đợt thực tập cơ sở cuối khóa này.
- Toàn thể quý thầy trong b môn Công Nghệ Sinh Học - trường Đại Học
An Giang đã truyền đạt kiến thức để tôiđược một nền tảng lý thuyết vững
chắc.
- Ban giám đốc Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.), chú Trần Lê Đức
Thịnh- Phó tổng giám đốc phòng tài chính, kế toán Công ty Cổ phần Việt An
(ANVIFISH CO.) đã chấp nhận cho tôi thực tập tại công ty tạo điều kiện
tốt nhất cho tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- Lưu Tuyết Nga, các anh chị làm việc trong trung tâm kiểm định chất
lượng thủy sản Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.) đã trực tiếp hướng
dẫn truyền đạt rất nhiều kiến thức, những kinh nghiệm quý u cho tôi
trong suốt ba tuần thực tập tại công ty.
- Các bạn sinh viên lớp DH8SH đã động viên, giúp đỡ, trao đổi, thảo luận để
giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.
Long Xuyên, ngày 20 tháng 02 năm 2011
Sinh viên
Nguyễn Thị Bích Hồng
i
Thực tập - Trang 2
Thực tập - Người đăng: nttle-ttg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thực tập 9 10 648