Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập giáo trình

Được đăng lên bởi Cường Hoàng Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO KẾT QUẢ
THỰC TẬP GIÁO TRÌNH TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Họ và tên SV: Nguyễn Hoàng Cường

Lớp: KN45

GIỚI THIỆU
…
…………………….
Thấy được vai trò quan trọng của mô hình kinh tế hộ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương cũng như của đất nước. Là một sinh viên Khuyến Nông thuộc khoa Khuyến Nông-Phát Triển
Nông Thôn, sau gần bốn năm được học tập tại trường Đại học Nông Lâm Huế, tôi đã cơ bản nắm được
những kỹ năng, thao tác làm việc của một cán bộ Khuyến Nông tương lai. Tuy nhiên còn nhiều điều mà
tôi chưa biết và cần học hỏi thêm rất nhiều khi ứng dụng vào công việc thực tế.
Khi được nhà trường, khoa KN-PTNT tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp xúc với môi trường làm
việc thực tế tôi đã xác định mục đích trong đợt thực tập này là:
- Nâng cao kiến thức thực tiễn về các mô hình và hoạt động trong lĩnh vực Khuyến Nông – Phát
Triển Nông Thôn.
- Vận dụng nhưng kiến thức đã học ở trường vào công việc thực tế, củng cố kiến thức chuyên môn,
rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời qua đó nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành
tiếp cận.
- Thông qua lịch bố trí làm việc của đoàn, từ đó giúp tôi tiếp cận, tìm hiểu các mô hình cây – con
trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa bàn.
- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thu thập thông tin, làm việc theo nhóm, viết báo cáo trình bày.
- Học hỏi thêm những kiến thức mới trong quá trình thực tập tại cơ sở.
Và sau gần hai tuần thực tập tại địa bàn xã Quảng Lập – huyện Đơn Dương – tỉnh Lâm Đồng, tuy
còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, song nhờ sự giúp đỡ tận
tình của thầy, cô hướng dẫn; các bác, các anh, các chị đang công tác tại xã; đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt
tình của người dân xã Quảng Lập đã giúp tôi hoàn thành công việc thực tâp của mình một cách có hiệu
quả và học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích.
Thực hiện kế hoạch thực tập rèn nghề, tôi xin báo cáo quá trình thực tập như sau:
- Nơi thực tập: Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng.
- Thời gian thực tập: từ ngày 31/10/2014 đến ngày 13/11/2014.
- Giáo viên hướng dẫn thực tập: Nguyễn Ngọc Truyền (trưởng đoàn), Lê Chí Hùng Cường, Trần
Quang Sáu, Dương Ngọc Phước.
- Nội dung báo cáo thực tập gồm có 4 phần:
Phần I: Quá trình và kết quả học tập.
Phần II: Các mô hình học tập.
Phần III: Đề tài cá nhân.
Phần IV: Kết luận và đề nghị.

Do thời gian thực tập có hạn nên việc tiếp cận, tìm hiểu các mô hình học tập và bài báo cáo sẽ không
thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhân được sự góp ý của quý thầ...
BÁO CÁO KẾT QUẢ
THỰC TẬP GIÁO TRÌNH TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Họ và tên SV: Nguyễn Hoàng Cường Lớp: KN45
GIỚI THIỆU
…………………….
Thấy được vai trò quan trọng của hình kinh tế hộ trong việc phát trin kinh tế - hội của địa
phương cũng n của đất nước. một sinh viên Khuyến Nông thuộc khoa Khuyến Nông-Phát Triển
Nông Thôn, sau gần bốn năm được học tập tại trường Đại học Nông Lâm Huế, tôi đã cơ bản nắm được
những kỹ năng, thao tác làm việc của một cán bộ Khuyến Nông tương lai. Tuy nhiên còn nhiều điều mà
tôi chưa biết và cần học hỏi thêm rất nhiều khi ứng dụng vào công việc thực tế.
Khi được nhà trường, khoa KN-PTNT tạo điều kin cho chúng tôi được tiếp xúc với môi trường làm
việc thực tế tôi đã xác định mục đích trong đợt thực tập này là:
- Nâng cao kiến thức thực tiễn về các mô hình và hoạt động trong lĩnh vực Khuyến Nông – Phát
Triển Nông Thôn.
- Vận dụng nhưng kiến thức đã học trường vào công việc thực tế, củng cố kiến thức chuyên môn,
rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời qua đó nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn, kỹ năng thực hành
tiếp cận.
- Thông qua lịch bố trím việc của đoàn, từ đó giúp tôi tiếp cận, tìm hiểu các hình cây con
trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa bàn.
- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thu thập thông tin, làm việc theo nhóm, viết báo cáo trình bày.
- Học hỏi thêm những kiến thức mới trong quá trình thực tập tại cơ sở.
sau gần hai tuần thực tập tại địa bàn Quảng Lập huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng, tuy
còn gặp nhiu khó khăn trong việc áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, song nhờ sự giúp đỡ tận
tình của thầy, hướng dẫn; các bác, các anh, các chị đang công tác tại xã; đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt
tình của người dân Quảng Lập đã giúp tôi hoàn thành công việc thực tâp của mình một cách hiu
quả và học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích.
Thực hiện kế hoạch thực tập rèn nghề, tôi xin báo cáo quá trình thực tập như sau:
- Nơi thực tập: Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng.
- Thời gian thực tập: từ ngày 31/10/2014 đến ngày 13/11/2014.
- Giáo viên hướng dẫn thực tập: Nguyễn Ngọc Truyền (trưởng đoàn), Chí Hùng Cường, Trần
Quang Sáu, Dương Ngọc Phước.
- Nội dung báo cáo thực tập gồm có 4 phần:
Phần I: Quá trình và kết quả học tập.
Phần II: Các mô hình học tập.
Phần III: Đề tài cá nhân.
Phần IV: Kết luận và đề nghị.
Thực tập giáo trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập giáo trình - Người đăng: Cường Hoàng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thực tập giáo trình 9 10 400