Ktl-icon-tai-lieu

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ TÍNH CHẤT HAI MẶT

Được đăng lên bởi Kim Oanh Dương
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3944 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Độc chất học môi trường

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ
TÍNH CHẤT HAI MẶT

GVHD: Ts. Lê Quốc Tuấn
Nhóm thực hiện: Nhóm_DH10DL

Tháng 03, 2013

Nguyễn Xuân Du

10157030

Nguyễn Thị Hồng Gấm

10157045

Lý Thảo Ngân

10157120

Dương Thị Kim Oanh

10157141

Nguyễn Thị Đan Tâm

10157161

Lào Văn Phấn

10157142

Thái Duy Bình

11157076

Thuốc bảo vệ thực vật và tính chất hai mặt

MỤC LỤC

GVHD: Ts. Lê Quốc Tuấn

Trang 2

Thuốc bảo vệ thực vật và tính chất hai mặt

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết

Việt Nam là một nước có chiều dài lịch sử về sản xuất nông nghiệp. Khí hậu
nhiệt đới nóng và ẩm của nước ta thuận lợi cho sự phát triển của cậy trồng nhưng
cũng thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màng.
Do vậy, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ
mùa màng, giữ vững an ninh lương thực quốc gia là một trong những biện pháp
quan trọng và chủ yếu.
Tuy nhiên, những năm gần đây, việc sử dụng thuốc BVTV trong thâm canh
sản xuất, đặc biệt là trong nông nghiệp và lâm nghiệp có xu hướng gia tăng cả về
chất lượng lẫn chủng loại. Một thực tế đáng lo ngại hiện nay nữa là việc sử dụng
thuốc BVTV tràn lan, bừa bãi đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất,
nước, không khí, sức khỏe con người và môi trường sinh thái.
Chính vì vậy, nhóm thực hiện đề tài: “ Thuốc bảo vệ thực vật và tính chất
hai mặt” với mục tiêu giúp chúng ta có những hiểu biết nhất định về vai trò cũng
như tác hại của việc lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó, đề
xuất các biện pháp quản lý, xử lý phù hợp nhằm phát huy tối đa lợi ích mà thuốc
BVTV đem lại và hạn chế đến mức tối thiểu những tác hại mà nó gây ra.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển, phân loại, cấu tạo… của
-

thuốc BVTV.
Vai trò của Thuốc BVTV.
Tác hại của thuốc BVTV.
Cơ chế tác động của thuốc BVTV.
Biện pháp sử dụng và quản lý thuốc BVTV.
Biện pháp xử lý thuốc tồn dư.

GVHD: Ts. Lê Quốc Tuấn

Trang 3

Thuốc bảo vệ thực vật và tính chất hai mặt
2. TỔNG QUAN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) hay nông dược là những chất độc có
nguồn gốc từ tự nhiên hay hóa chất tổng hợp được dùng để bảo vệ cây trồng và
nông sản, chống lại sự phá hoại của những sinh vật gây hại đến tài nguyên thực
vật. Những sinh vật gây hại chính gồm sâu hại, bệnh hại, cỏ dại, chuột và các
tác nhân khác.
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.1. Trên thế...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
Báo cáo chuyên đề
Độc chất học môi trường
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ
TÍNH CHẤT HAI MẶT
GVHD: Ts. Lê Quốc Tuấn
Nhóm thực hiện: Nhóm_DH10DL
Nguyễn Xuân Du 10157030
Nguyễn Thị Hồng Gấm 10157045
Lý Thảo Ngân 10157120
Dương Thị Kim Oanh 10157141
Nguyễn Thị Đan Tâm 10157161
Lào Văn Phấn 10157142
Thái Duy Bình 11157076
Tháng 03, 2013
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ TÍNH CHẤT HAI MẶT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ TÍNH CHẤT HAI MẶT - Người đăng: Kim Oanh Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ TÍNH CHẤT HAI MẶT 9 10 583