Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi Pháo Thủ
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 5950 lần   |   Lượt tải: 58 lần
Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh

MỤC LỤC

MỤC LỤC BIỂU ĐỒ

MỤC LỤC HÌNH

MỤC LỤC BẢN ĐỒ

MỤC LỤC SƠ ĐỒ

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà.

trang 1/56

Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh

CHƯƠNG I: LÝ DO HÌNH THÀNH DỰ ÁN
Trước khi quyết định đầu tư Công ty đã tiến hành đánh giá tính khả thi về kinh tế,
xã hội của dự án căn cứ vào những tiềm năng và lợi thế sẵn có, cũng như nhu cầu thị
trường. Dưới đây là các cơ sở chính để hình thành dự án đầu tư:
 Thịt bò là thực phẩm gia súc phổ biến trên thế giới, là một trong những loại thịt
được con người sử dụng nhiều nhất, cùng với thịt lợn và thịt gà.
 Nhu cầu tiêu thụ thịt bò ngày càng tăng, giá thịt bò cũng như giá con giống đang
tăng lên nhanh chóng.
 Tỉnh Hà Tĩnh có các điều kiện về đất đai, khí hậu, thời tiết, thủy văn thuận lợi để
xây dựng vùng chuyên canh bò thịt.
 Công ty sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel để trồng cỏ nuôi bò, không phụ
thuộc vào thời tiết (cỏ là nguồn thức ăn chính của bò).
 Công ty có đủ nguồn vốn để thực hiện dự án.
 Dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư, góp phần giải quyết việc làm
cho người dân và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà.

trang 2/56

Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh

CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHÁP LÝ DỰ ÁN
1.

Văn bản pháp lý của Việt Nam

Luật Đầu Tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2006;
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam, và luật số 32/2013/QH 13 ngày 19 tháng 06 năm 2013 về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 về việc hướng dẫn thi
hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định
hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008, sửa đổi số
31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
Nghị định 20...
Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh
MỤC LỤC
MỤC LỤC BIỂU ĐỒ
MỤC LỤC HÌNH
MỤC LỤC BẢN ĐỒ
MỤC LỤC SƠ ĐỒ
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi Bình Hà. trang 1/56
Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh - Người đăng: Pháo Thủ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thuyết minh dự án: Dự án chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Hà Tĩnh 9 10 457