Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m3/ngày

Được đăng lên bởi cuong-dang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 8929 lần   |   Lượt tải: 40 lần
Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m3/ngày

THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG SUẤT : 100 M3/ NGÀY

Trang 1

Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m3/ngày

MỤC LỤC
Trang
I.

MỞ ĐẦU................................................................................................................3

II.

THÔNG SỐ THIẾT KẾ.......................................................................................3

II.1. Tính chất nước thải vào hệ thống xử lý..............................................................................3
II.2. Tính chất nước thải sau xử lý..............................................................................................4
II.3. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý..........................................................................................4
III.

MÔ TẢ CÔNG NGHỆ .......................................................................................10

III.1. Sơ đồ khối........................................................................................................................10
III.2. Mô tả công nghệ..............................................................................................................11
IV.

MÔ TẢ CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ.............................................................13

V.

BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ THIẾT BỊ ..........................................................16

VI.

GIỚI HẠN DỰ ÁN.............................................................................................22

Trang 2

Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m3/ngày
I-

MỞ ĐẦU
Nhằm cải thiện môi trường ngày càng tốt hơn trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như

chung tay xây dựng môi trường chung của toàn xã hội,Công ty quyết tâm xây dựng hệ thống xử
lý nước thải với công suất 100 m3/ngày nhằm giải quyết triệt để ô nhiễm ra môi trường.
Nước thải của công ty phát sinh chủ yếu từ các nguồn như nước thải từ nhà vệ sinh, khu
vực rửa tay và nước thải từ các nhu cầu vệ sinh khác, lưu lượng 100 m3/ngày đêm.
II. THÔNG SỐ THIẾT KẾ
o Loại nước thải

: Nước thải sinh hoạt.

o Lưu lượng

: 100m3/ngày.

o Thời gian hoạt động

: 20 giờ/ngày.
: 5.0 m3/giờ.

o Thông số thiết kế
II.1 - Tính chất nước thải trước xử lý :
TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

1

pH

-

5,5 – 7,5

2

COD

mg/l

300 ÷ 400

3

BOD

mg/l

220 ÷ 250

4

SS

mg/l

150 ÷ 200

5

N

mg/l

20

6

P

mg/l

5

7

Tổng Coliform

MPN/100 ml

14.000 ÷ 15.000

Trang 3

Th...
Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m
3
/ngày
THUYẾT MINH KỸ THUẬT
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG SUẤT : 100 M
3
/ NGÀY
Trang 1
Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m3/ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m3/ngày - Người đăng: cuong-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thuyết minh kỹ thuật và báo giá phương án xử lý nước thải Q=100m3/ngày 9 10 162