Ktl-icon-tai-lieu

Tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trừ sâu, rầy hại lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Được đăng lên bởi ngan-nguyen-thi-my
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2243 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trừ
sâu, rầy hại lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
TS. Nguyễn Thị Lộc
Để duy trì một nền nông nghiệp bền vững thì việc xây dựng & áp dụng IPMdựa
trên sự hiểu biết sáng suốt về sinh thái học là một hướng đi đúng đắn... Trong các BP
phòng trừ của IPM thì biện pháp sinh học đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và tỏ ra có
nhiều ưu điểm nhất.
Cũng giống như các loại động vật khác, côn trùng cũng bị bệnh -> sử dụng các loài
vi sinh vật gây bệnh cho côn trùng để quản lý chúng là một trong những biện pháp sinh
học lý tưởng.
Rõ ràng rằng, các tác nhân vi sinh vật gây bệnh cho côn trùng có thể đưa vào
chương trình IPM một mặt giúp bảo tồn thiên địch đồng thời cung cấp một công cụ cho
nông dân để quản lý những côn trùng có hại.
Nấm gây bệnh cho côn trùng là một nhân tố hữu dụng trong chương trình IPM, đặc
biệt là những vùng nhiệt đới ẩm.
Nấm ký sinh côn trùng xâm nhiễm ký chủ qua lớp biểu bì. Qúa trình xâm nhiễm
bắt đầu bằng sự bám dính của bào tử trên cơ thể ký chủ -> bào tử nảy mầm và xuyên qua
lớp vỏ cơ thể nhờ các men phân giải -> hình thành sợi nấm phát triển trong cơ thể côn
trùng và giết chết côn trùng bằng cách tiết ra độc tố và hấp thu dinh dưỡng từ dịch cơ thể
côn trùng. Dưới điều kiện thích hợp (ẩm độ cao) các bào tử khí sinh hình thành trên bề
mặt cơ thể ký chủ, phát tán tiếp tục chu kỳ gây bệnh mới và gây dịch bệnh côn trùng.
Không giống như vi khuẩn và vi rút, nấm ký sinh tấn công trực tiếp không cần hấp thu
theo đường tiêu hóa vì thế các côn trùng chích hút cũng là mục tiêu tấn công qua tiếp
xúc của nấm ký sinh.
Hai loài nấm ký sinh côn trùng (Metarhizium anisopliae và Beauveria bassiana)
là đối tượng nghiên cứu và áp dụng trong các chương trình quản lý dịch hại cho nhiều
loại cây trồng trên thế giới. Hiện nay, nhiều nước thế giới như Úc, Brazil, Mỹ, Pháp,
Colombia, Venezuela,... đã sản xuất thành công các chế phẩm sinh học từ nấm xanh,
Metarhizium anisopliae như Biogreen, Metaquino, Bio-Path, Bio-Blast, Cobican… và
nấm trắng, Beauveria bassiana như Conidia, Ostrinil, CornGuard, Mycotrol GH,
Mycotrol WP, BotaniGard, Naturalis-L, Proecol, Boverin, Boverol, Boverosil để trừ dịch
hại cây trồng (Butt và Copping 2000).
Tại Việt Nam, nấm M. anisopliae và B. bassiana cũng đã được nghiên cứu và ứng
dụng trong phòng trừ rầy nâu hại lúa, sâu róm hại thông, bọ cánh cứng hại dừa, châu
chấu và mối hại cây trồng…(Thùy và ctv, 1999, 2000, 2001; Chỉnh và ctv, 1998, 1999,
2000, 2001, 2003).
Trước năm 1995 -> rất hạn ...
Tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trừ
sâu, rầy hại lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
TS. Nguyễn Thị Lộc
Để duy trì một nền nông nghiệp bền vững thì việc y dựng & áp dụng IPMdựa
trên sự hiểu biết sáng suốt v sinh thái học mt hướng đi đúng đắn... Trong các BP
phòng trừ của IPM thì biện pháp sinh học đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và tỏ ra có
nhiều ưu điểm nhất.
Cũng giống n các loại động vật khác, côn trùng cũng bị bệnh -> sử dụng các loài
vi sinh vật gây bệnh cho côn trùng để quản chúng một trong những biện pháp sinh
học lý tưởng.
ràng rằng, các tác nhân vi sinh vật gây bệnh cho côn trùng thể đưa vào
chương trình IPM một mặt giúp bảo tồn thiên địch đồng thời cung cấp một công cụ cho
nông dân để quản lý những côn trùng có hại.
Nấm gây bệnh cho côn trùng là một nhân tố hu dụng trong chương trình IPM, đặc
biệt là những vùng nhiệt đới ẩm.
Nấm sinh côn trùng xâm nhiễm chủ qua lp biểu bì. Qúa trình xâm nhiễm
bắt đầu bằng sự bám dính của bào tử trên cơ thể ký chủ -> bào tử nảy mầm và xuyên qua
lớp vỏ thể nhờ các men phân giải -> hình thành sợi nấm phát triển trong thể côn
trùng và giết chết côn trùng bng cách tiết ra độc tố và hấp thu dinh dưỡng từ dịch cơ thể
côn trùng.i điều kiện thích hợp (ẩm độ cao) các bào tử ksinh hình thành trên bề
mặt thể chủ, phát tán tiếp tục chu kỳ gây bệnh mới gây dịch bệnh côn trùng.
Không giống như vi khuẩn vi rút, nấm ký sinh tấn công trực tiếp không cần hp thu
theo đường tiêu hóa thế các côn trùng chích hút cũng mục tiêu tấn công qua tiếp
xúc của nấm ký sinh.
Hai loài nấm sinh côn trùng (Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana)
đối tượng nghiên cứu áp dụng trong các chương trình quản dịch hại cho nhiều
loại cây trồng trên thế giới. Hiện nay, nhiều nước thế giới như Úc, Brazil, Mỹ, Pháp,
Colombia, Venezuela,... đã sản xuất thành công các chế phẩm sinh học từ nấm xanh,
Metarhizium anisopliae như Biogreen, Metaquino, Bio-Path, Bio-Blast, Cobican
nấm trắng, Beauveria bassiana như Conidia, Ostrinil, CornGuard, Mycotrol GH,
Mycotrol WP, BotaniGard, Naturalis-L, Proecol, Boverin, Boverol, Boverosil để trừ dịch
hại cây trồng (Butt và Copping 2000).
Tại Việt Nam, nm M. anisopliae B. bassiana cũng đã được nghiên cứung
dụng trong phòng trừ rầy nâu hại lúa, sâu róm hi thông, bọ cánh cứng hại dừa, châu
chấu mối hại cây trồng…(Thùy và ctv, 1999, 2000, 2001; Chỉnh và ctv, 1998, 1999,
2000, 2001, 2003).
Trước năm 1995 -> rất hạn chế chưa được đưa ra ứng dụng rộng rãi trong sản
xuất nông nghiệp, ĐB ở các tỉnh phía Nam. -> Từ 1995 tới nay, Bộ môn Phòng Trừ Sinh
Học, Viện Lúa ĐBSCL đã thu thập, phân lập, tạo thuần và nghiên cứu đặc tính sinh học
Tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trừ sâu, rầy hại lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long - Trang 2
Tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trừ sâu, rầy hại lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long - Người đăng: ngan-nguyen-thi-my
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiềm năng và hiệu quả của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trừ sâu, rầy hại lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long 9 10 685