Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận khí tượng nông nghiệp

Được đăng lên bởi hangdao17
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài.
Từ ngàn đời nay, cây lúa đã gắn bó với con người, làng quê Việt Nam.Và
đồng thời cũng trở thành tên gọi cho một nền văn minh – nền văn minh lúa
nước.
Cây lúa không chỉ mang lại sự no đủ mà còn thở thành một nét đẹp trong đời
sống văn hóa và tinh thần. Hạt lúa và người nông dân cần cù, mộc mạc là mảng
màu không thể thiếu trong bức tranh của đồng quê Việt Nam hiện nay và mãi
mãi về sau.
Là cây trồng thuộc nhóm ngũ cốc, lúa cũng là cây lương thực chĩnh của
người dân Việt Nam nói riêng và người dân Châu Á nói chung. Cây lúa, hạt gạo
đã trở nên thân thuộc gần gũi đến mức từ bao đời nay người dân Việt Nam coi
đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ những bữa cơm đơn giản
đến các bữa tiệc quan trọng không thể thiếu sự góp mặt của cây lúa, chính nó đã
cung cấp một phần chất dinh dưỡng không thể thiếu cho cơ thể con người.
Vì vậy, dể công tác tuyển chọn giống lúa đạt kết quả cao, việc nghiên cứu
ảnh hưởng của các yếu tố vô sinh (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…) tới sự sinh
trưởng và phát triển của cây lúa là vô cùng quan trọng và cần thiết. Một trong
các điều kiện, yếu tố vô sinh mà các nhà chọn giống chú trọng và quan tâm nhất
chính là yếu tố nhiệt độ. Nhiệt độ có vai trò quyết định tốc độ phát dục của cây
trồng, đặc biệt là đối với cây lúa.
Từ những lý luận trên, tôi chọn đề tài: “ Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cây lúa
tại huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình” là nhằm đánh giá sức ảnh hưởng của nhiệt
độ đến sự sinh trưởng và phát triển cây lúa, từ đó tìm ra giải pháp để nâng cao
năng suất cây trồng.

1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu.
1.2.1 Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến sự phát dục của cây lúa
tại huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình, để từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy
năng suất cây trồng phát triển và có hiệu quả cao.
1.2.2 Phương pháp nghiên cứu.
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự sinh trưởng và phát dục của cây
lúa bao gồm các nghiên cứu sau:
+ đặc điểm thời tiết, khí hậu tại huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình ảnh
hưởng đến sự phát triển của cây lúa.
+ cây lúa yêu cầu nhiệt độ khác nhau qua các thời kỳ sinh trưởng.
+ ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phát triển của cây lúa.

2

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1 đặc điểm thời tiết, khí hậu tại huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình ảnh
hưởng đến sự phát triển của cây lúa.
Khí hậu: Thái Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình
hàng năm là 23-24oC (thấp nhất là 4oC, cao nhất là 38oC). Lượng mưa trung bình
1.400mm - 1.800mm. Số giờ nắng trong...
1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài.
Từ ngàn đời nay, cây lúa đã gắn với con người, làng quê Việt Nam.Và
đồng thời cũng trở thành tên gọi cho một nền văn minh nền văn minh lúa
nước.
Cây lúa không chỉ mang lại sự no đủ mà còn thở thành một nét đẹp trong đời
sống văn hóa và tinh thần. Hạt lúa và người nông dân cần , mộc mạc là mảng
màu không thể thiếu trong bức tranh của đồng quê Việt Nam hiện nay mãi
mãi về sau.
cây trồng thuộc nhóm ngũ cốc, lúa cũng là cây lương thực chĩnh của
người dân Việt Nam nói riêng và người dân Châu Á nói chung. Cây lúa, hạt gạo
đã trở nên thân thuộc gần gũi đến mức từ bao đời nay người dân Việt Nam coi
đó một phần không thể thiếu trong cuộc sống. T những bữa cơm đơn giản
đến các bữa tiệc quan trọng không thể thiếu sự góp mặt của cây lúa, chính nó đã
cung cấp một phần chất dinh dưỡng không thể thiếu cho cơ thể con người.
Vì vậy, dể công tác tuyển chọn giống lúa đạt kết quả cao, việc nghiên cứu
ảnh hưởng của các yếu tố sinh (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…) tới s sinh
trưởng và phát triển của cây lúa vô cùng quan trọng và cần thiết. Một trong
các điều kiện, yếu tố vô sinh mà các nhà chọn giống chú trọng và quan tâm nhất
chính là yếu tố nhiệt độ. Nhiệt độ có vai tquyết định tốc độ phát dục của cây
trồng, đặc biệt là đối với cây lúa.
Từ những luận trên, tôi chọn đề tài: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cây lúa
tại huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình” nhằm đánh giá sức ảnh hưởng của nhiệt
độ đến sự sinh trưởng và phát triển y lúa, t đó tìm ra giải pháp để nâng cao
năng suất cây trồng.
1
Tiểu luận khí tượng nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận khí tượng nông nghiệp - Người đăng: hangdao17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tiểu luận khí tượng nông nghiệp 9 10 56