Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận môn học Thực vật rừng

Được đăng lên bởi Hoang Thoan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CƠ SỞ 2

TIỂU LUẬN
Nghiên cứu đặc điểm, phân bổ,
giá trị sử dụng đối với loại thực vật họ Hoàng Đàn
(cây Hoàng Đàn, cây Trắc Bách Diệp)
Môn học: Thực vật rừng

Giáo viên hướng dẫn: Cô Dương Thị Ánh Tuyết
Nhóm thực hiện
: Nhóm I, tổ II
Lớp: K4a _LTTC_QLTNR_Ninh Sơn_Ninh Thuận.

Ninh Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2014

2

TIỂU LUẬN
Nghiên cứu
đặc điểm, phân bổ, giá trị sử dụng đối với loại thực vật họ Hoàng Đàn
(cây Hoàng Đàn, cây Trắc Bách Diệp)

Nhóm thực hiện tiểu luận:
Nhóm 1, tổ 2; Lớp K4a _LTTC_QLTNR_Ninh Sơn_Ninh Thuận

Số
TT

Họ và tên sinh viên

Điểm đánh giá

Ghi chú

01

Lê Văn Việt

Nhóm trưởng

02

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thành viên nhóm

03

Nguyễn Ngọc Việt

Thành viên nhóm

04

Katơr Ương

Thành viên nhóm

3
PHẦN THỨ NHẤT

I. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu.
1. Mục đích nghiên cứu:
+ Mục đích viết tiểu luận là giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với
việc nghiên cứu khoa học, tự mình đọc các tài liệu, xử lý tài liệu, phát huy tính
tự chủ, sáng tạo, sắp xếp các ý tưởng thành một văn bản để chứng minh một vấn
đề được đặt ra, qua đó nâng cao trình độ lý luận của mình.
+ Viết tiểu luận giúp cho sinh viên bước đầu có được một số kinh
nghiệm để sau này tiếp tục thực hiện những công trình khoa học lớn hơn như đề
tài nghiên cứu khoa học sinh viên, luận án tốt nghiệp, ... .
2. Mục tiêu nghiên cứu.
Sau khi hoàn thành tiểu luận sinh viên thực hiện nghiên cứu hiểu rõ đặc
điểm, phân bổ, giá trị sử dụng đối với loại thực vật họ Hoàng Đàn, có thể áp
dụng vào thực tiễn sản xuất, đời sống…
II. Lời nói đầu
Thực vật rừng hay cây rừng gồm tất cả các loài cây, loài dây leo, loài cỏ
thuộc thực vật bậc cao có mạch phân bố trong rừng. Chúng là thành phần chính
của hệ sinh thái rừng và là nguồn tài nguyên quan trọng mang lại nhiều lợi ích
cho con người. Ở từng nơi, từng lúc thành phần thực vật rừng có thể thay đổi; đó
là kết quả sinh trưởng phát triển của từng loài và sự thích ứng của chúng với
những biến động của nhân tố ngoại cảnh. Vì vậy, thực vật rừng ở mỗi địa
phương trong thời điểm nhất định không chỉ phản ánh hiện trạng tài nguyên,
tính đa dạng sinh học mà còn phản ánh tình trạng môi trường rừng. Nơi lập địa
khắc nghiệt thành phần thực vật thường đơn giản, chất lượng thấp; nơi lập
địa tốt, ít bị tác động không những chất lượng rừng cao mà thành phần thực vật
rừng cũng phong phú đa dạng.

4
III. Tổng quan lý thuyết họ hoàng đàn.
1. Đặc điểm nhận biết về thực vật họ Hoàng đàn:
- Thực vật họ Hoàng đàn hay họ
Bách (tên khoa học là: Cupressaceae...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CƠ SỞ 2
TIỂU LUẬN
Nghiên cứu đặc điểm, phân bổ,
giá trị sử dụng đối với loại thực vật họ Hoàng Đàn
(cây Hoàng Đàn, cây Trắc Bách Diệp)
Môn học: Thực vật rừng
Giáo viên hướng dẫn: Cô Dương Thị Ánh Tuyết
Nhóm thực hiện : Nhóm I, tổ II
Lớp: K4a _LTTC_QLTNR_Ninh Sơn_Ninh Thuận.
Ninh Sơn, ngày 04 tháng 9 năm 2014
tiểu luận môn học Thực vật rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận môn học Thực vật rừng - Người đăng: Hoang Thoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tiểu luận môn học Thực vật rừng 9 10 304