Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG PHỦ, TĨNH HÀ TĨNH

Được đăng lên bởi Bình Yên Nhé
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 9922 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Mục lục
I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II. TÌM HIỂU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG PHỦ, TĨNH HÀ
TĨNH.
2.1. Nước và ô nhiễm nước
2.1.1 Khái niệm nước
2.1.2. Khái niệm ô nhiễm nước
2.1.3. Tình trạng ô nhiễm nước trên trên thế giới
2.1.4. Tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam
2.2. Tìm hiểu về thực thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở sông Phủ, Hà Tĩnh
2.2.1. Khái quát về sông Phủ, Hà Tĩnh
2.2.2. Thực trạng ô nhiễm nước nguồn nước ở sông Phủ
2.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở sông Phủ
2.3.1. Ô nhiễm do tự nhiên
2.3.2. Ô nhiễm do nhân tạo
2.4. Hậu quả
III. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ, KHẮC PHỤC NGUỒN NƯỚC MẶT Ở SÔNG
PHỦ
3.1. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước mặt ở sông phủ
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
V.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

Lời cảm ơn

“Trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa hoc. Em chân thành biết ơn thầy giáo Lê
Danh Minh đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài này”
Xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên:
Nguyễn Thị Hồng Thắm
Nguyễn Thị Trang

2

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Ô NHIỄM NGUỒN
NƯỚC Ở SÔNG PHỦ, TỈNH HÀ TĨNH
I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Về phương diện khoa học, môi trường là một lĩnh vực liên ngành, đa ngành; còn về
phạm vi ảnh hưởng của nó là một trong những đối tượng mang tính toàn cầu rỏ rệt
nhất. nếu ô nhiễm môi trường là một tai họa thì “tai họa này không chỉ của riêng ai”,
mà là chung của tất cả các quốc gia, của toàn nhân loại. Ô nhiễm môi trường nói
chung và ô nhiễm nguồn nước nói riêng đang là vấn đề đáng quan tâm hiện nay.
Ai trong chúng ta cũng đều biết nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá,
không có nước thì không thể có sự sống. Đối với con người không yếu tố nào quan
trọng hơn nước. Chúng ta có thể khổ sở vì thiếu năng lượng, vận tải, chỗ ở, thậm chí
là thức ăn,.. nhưng không thể tồn tại được nếu thiếu nước. Vì thế mà nước chiếm 80%
trọng lượng cơ thể. Trên bề mặt địa cầu nước chiếm 75% diện tích, với một lượng
khổng lồ khoảng 1,4 tỉ Km3 (1 400 triệu tỉ m3). Tưởng rằng có thể dùng lượng nước đó
cho còn người dùng mãi mãi, thế nhưng ngày nay, cùng với sự phát triển công nghiệp,
đô thị và sự bùng nổ dân số làm cho nguồn nước tự nhiên bị hao kiệt và ô nhiễm dần.
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền công nghiệp nước ta, tình
hình ô nhiễm môi trường cũng gia tăng đến mức báo động. Do đặc thù nền công
nghiệp mới phát triển chưa có sự quy hoạch tổng thể, điều kiện kinh tế của nhiều xí
nghiệp còn có nhiều khó...
Mục lục
I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
II. TÌM HIỂU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG PHỦ, TĨNH
TĨNH.
2.1. Nước và ô nhiễm nước
2.1.1 Khái niệm nước
2.1.2. Khái niệm ô nhiễm nước
2.1.3. Tình trạng ô nhiễm nước trên trên thế giới
2.1.4. Tình trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam
2.2. Tìm hiểu về thực thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở sông Phủ, Hà Tĩnh
2.2.1. Khái quát về sông Phủ, Hà Tĩnh
2.2.2. Thực trạng ô nhiễm nước nguồn nước ở sông Phủ
2.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở sông Phủ
2.3.1. Ô nhiễm do tự nhiên
2.3.2. Ô nhiễm do nhân tạo
2.4. Hậu quả
III. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ, KHẮC PHỤC NGUỒN NƯỚC MẶT NG
PHỦ
3.1. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước mặt ở sông phủ
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
V.TÀI LIỆU THAM KHẢO
1
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG PHỦ, TĨNH HÀ TĨNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG PHỦ, TĨNH HÀ TĨNH - Người đăng: Bình Yên Nhé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SÔNG PHỦ, TĨNH HÀ TĨNH 9 10 231