Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan về nấm linh chi

Được đăng lên bởi maithihan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3681 lần   |   Lượt tải: 16 lần
1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu về nấm Linh chi Ganoderma lucidum
1.1.1. Giới thiệu tổng quát [6][, [12], [28]
1.1.1.1. Phân loại
Tên gọi: Nấm Linh chi, nấm lim, nấm trường thọ,..
Tên khoa học: Ganoderma lucidum
Phân loại khoa học Giới:

Nấm

Ngành: Nấm đảm
Lớp:

Agaricomycetes

Bộ:

Polyporales

Họ:

Ganodermataceae (Nấm gỗ)

Giống: Ganoderma
Loài:

Ganoderma lucidum

1.1.1.2. Phân bố
Về Lâm nghiệp, nấm Linh chi là một trong những loại nấm phá gỗ, đặc biệt trên
các cây thuộc bộ Đậu (Fabales). Nấm xuất hiện nhiều vào mùa mưa, trên thân cây hoặc
gốc cây. Có những loài đa niên, tai nấm phát triển qua nhiều năm, và những loài hằng
niên, tai nấm chỉ phát triển qua một mùa. Nấm Linh chi có ở vùng nhiệt đới và cận
nhiệt đới. Trong thiên nhiên, nấm này thường chỉ có nơi rừng rậm, ít ánh sáng và
độ ẩm cao.

1.1.1.3. Hình thái quả thể
Nấm Linh chi có chung một đặc điểm là tai nấm hóa gỗ; mũ xoè tròn, bầu dục
hoặc hình thận; có cuống ngắn hoặc dài hay không cuống. Mặt trên mũ có vân đồng
tâm và được phủ bởi lớp sắc tố bóng láng như verni. Mặt dưới phẳng, màu trắng

2

hoặc vàng; có nhiều lỗ li ti, là nơi hình thành và phóng thích bào tử nấm. Bào tử
nấm dạng trứng cụt với hai lớp vỏ, giữa hai lớp vỏ có nhiều gai nhọn nối từ trong
ra ngoài.

Hình 1.1. Hình thái quả thể nấm Linh chi

1.1.1.4. Cách nuôi cấy và nhân giống
Việc nuôi trồng nấm Linh chi được ghi nhận từ 1621 (theo Wang X.J.),
nhưng để nuôi trồng công nghiệp bắt đầu từ 1936, với thành công của GS Dật Kiến
Vũ Hưng (Nhật). Năm 1971, Naoi Y. nuôi trồng tạo được quả thể trên nguyên liệu
là mạt cưa. Năm 1979, sản lượng nấm khô ở Nhật đạt 5 tấn/ năm, năm 1995, sản
lượng lên gần 200 tấn/ năm. Như vậy, trong vòng 16 năm, sản lượng nấm Linh chi
của Nhật đã tăng gấp 40 lần. Qui trình nuôi trồng ở Nhật sử dụng chủ yếu là gỗ
khúc và phủ đất, nên cho tai nấm to và năng suất cao, nhưng lại dễ bị sâu bệnh và
cạn kiệt nguồn gỗ.
Trồng trên gỗ khúc: Ưu điểm của cách trồng này là có được tai nấm to,
chắc, gần với thiên nhiên, nhược điểm là cho một chu kì sản xuất dài (1 năm) ngoài
ra vì trồng bằng thân gỗ nên không thể bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết
cho quá trình sinh trưởng và phát triển của nấm.
Trồng bằng mạt cưa gỗ: Ưu điểm của phương pháp này là tận dụng được
rất nhiều phế liệu, phụ phẩm của nông, lâm nghiệp, chu kì sản xuất ngắn hơn, chỉ từ

3

4 đến 6 tháng tuỳ chủng loại nấm, do đó vòng quay nhanh. Có thể phối trộn đầy đủ
các chất dinh dưỡng cần thiết vào cơ chất, kể cả bổ sung các nguyên tố k...
1
CHƯƠNG 1 TNG QUAN TÀI LIU
1.1. Gii thiu v nm Linh chi Ganoderma lucidum
1.1.1. Gii thiu tng quát [6][, [12], [28]
1.1.1.1. Phân loi
Tên gi: Nm Linh chi, nm lim, nm trường th,..
Tên khoa hc: Ganoderma lucidum
Phân loi khoa hc Gii: Nm
Ngành: Nm đảm
Lp: Agaricomycetes
B: Polyporales
H: Ganodermataceae (Nm g)
Ging: Ganoderma
Loài: Ganoderma lucidum
1.1.1.2. Phân b
V Lâm nghip, nm Linh chi là mt trong nhng loi nm phá g, đặc bit trên
các cây thuc b Đậu (Fabales). Nm xut hin nhiu vào mùa mưa, trên thân cây hoc
gc cây. Có nhng loài đa niên, tai nm phát trin qua nhiu năm, và nhng loài hng
niên, tai nm ch phát trin qua mt mùa. Nm Linh chi có vùng nhit đới và cn
nhit đới. Trong thiên nhiên, nm này thường ch có nơi rng rm, ít ánh sáng và
độ m cao.
1.1.1.3. Hình thái qu th
Nm Linh chi có chung mt đặc đim là tai nm hóa g; mũ xoè tròn, bu dc
hoc hình thn; có cung ngn hoc dài hay không cung. Mt trên mũ có vân đồng
tâm và được ph bi lp sc t bóng láng như verni. Mt dưới phng, màu trng
tổng quan về nấm linh chi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan về nấm linh chi - Người đăng: maithihan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
tổng quan về nấm linh chi 9 10 753