Ktl-icon-tai-lieu

TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ

Được đăng lên bởi nguyenhavfu2
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2582 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng Trồng rừng phòng hộ
Tên môn học:

Tiếng Việt: TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ
Tiếng

Anh:

Forestation

for

Environment

Protection - Plantation for protection
Tổng số tiết:

45

Số đơn vị học trình: 3

Trong đó:
Bài mở đâù:

Lý thuyết: 45

GIỚI THIỆU CHUNG

1.Vị trí môn học: Là môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn hoá của
chuyên ngành Kỹ thuật lâm sinh, trong chương trình đào tạo kỹ sư Lâm sinh.
2. Khái niệm chung:
Trồng rừng phòng hộ là một giải pháp kỹ thuật lâm sinh, bằng việc thiết lập nên
rừng trồng để cải tạo và bảo vệ môi trường.
Môn học trồng rừng phòng hộ là một môn khoa học nghiên cứu các quy luật
hoạt động của các tác nhân gây hại đến môi trường, từ đó xác định nguyên lý kỹ
thuật cho việc xây dựng các đai rừng phòng hộ nhằm phát huy cao nhất hiệu quả
của các đai rừng trong việc cải tạo và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sự yên
bình của cuộc sống sinh hoạt cũng như sản xuất của xã hội loài người.
3. Mục tiêu học tập:
- Nắm vững cơ sở lý thuyết của các quy luật tác động của các tác nhân gây hại
đối với môi trường sinh thái.
- Nắm vững nguyên lý kỹ thuật tạo lập các loại rừng phòng hộ chủ yếu.
3. Nội dung chương trình môn học
Rừng phòng hộ Việt Nam có 5 loại chính: 1) Phòng hộ đầu nguồn; 2) Phòng hộ
chống cát bay và chống sa mạc hoá; 3) Phòng hộ chắn gió bảo vệ đồng ruộng và
cây che bóng; 4) Phòng hộ chắn sóng bảo vệ môi trường ngập nước; 5) Phòng hộ
môi trường cảnh quan đô thị và khu công nghiệp, trong giới hạn chương trình môn
học sẽ giới thiệu 3 phần chính sau:
- Trồng rừng chống xói mòn đất do nước.
- Trồng rừng chắn gió bảo vệ đồng ruộng.
- Trồng rừng chống cát bay.
1

Phần 1
Trồng rừng chống xói mòn đất do nước
1.1.

Khái niệm xói mòn đất
Là toàn bộ quá trình bào mòn, vận chuyển và bồi tụ lớp đất mặt dưới tác

động của nước, gió và trọng lực. Xói mòn còn gọi là bào mòn hoặc xói lở.
Qua định nghĩa cho thấy:
- Đối tượng của xói mòn đất là lớp đất mặt;
- Động lực gây ra xói mòn đất chính là sự lôi cuốn của gió, dòng nước và trọng lực.
1.2. Tác hại của xói mòn đất
1) Xói mòn làm trôi đất, rửa trôi các chất dinh dưỡng, độ phì của đất giảm
do đó làm giảm năng suất cây trồng.
2) Sự phát triển của xói mòn đất, làm cho diện tích đất trơ sỏi đá tăng, diện
tích đất canh tác bị thu hẹp.
3) Xói mòn đất gây ra hạn hán, lũ lụt ảnh hưởng xấu tới đời sống và sản xuất
của con người. Xói mòn đất làm sụt lở, cuốn trôi đất đá, phá hoại đường xá, cầu
cống, nhà cửa, vùi lấp sông hồ, ao, đập…
1.3. Phân loại xói mòn đất
Tuỳ theo xuất phát điểm khác nhau mà ph...
Bài giảng Trồng rừng phòng hộ
Tên môn học: Tiếng Việt: TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ
Tiếng Anh: Forestation for Environment
Protection - Plantation for protection
Tổng số tiết: 45 Số đơn vị học trình: 3
Trong đó: Lý thuyết: 45
Bài mở đâù: GIỚI THIỆU CHUNG
1.Vị trí môn học: môn học thuộc khối kiến thức chuyên môn h của
chuyên ngành Kỹ thuật lâm sinh, trong chương trình đào tạo kỹ sư Lâm sinh.
2. Khái niệm chung:
Trồng rừng phòng hộ là một giải pháp kỹ thuật lâm sinh, bằng việc thiết lập nên
rừng trồng để cải tạo và bảo vệ môi trường.
Môn học trồng rừng phòng hộ một môn khoa học nghiên cứu các quy luật
hoạt động của các tác nhân gây hại đến môi trường, từ đó xác định nguyên kỹ
thuật cho việc xây dựng các đai rừng phòng hộ nhằm phát huy cao nhất hiệu quả
của các đai rừng trong việc cải tạo bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sự yên
bình của cuộc sống sinh hoạt cũng như sản xuất của xã hội loài người.
3. Mục tiêu học tập:
- Nắm vững cơ sở lý thuyết của các quy luật tác động của các tác nhân gây hại
đối với môi trường sinh thái.
- Nắm vững nguyên lý kỹ thuật tạo lập các loại rừng phòng hộ chủ yếu.
3. Nội dung chương trình môn học
Rừng phòng hộ Việt Nam có 5 loại chính: 1) Phòng hộ đầu nguồn; 2) Phòng hộ
chống cát bay chống sa mạc hoá; 3) Phòng hộ chắn gió bảo vệ đồng ruộng
cây che bóng; 4) Phòng hộ chắn sóng bảo vệ môi trường ngập nước; 5) Phòng hộ
môi trường cảnh quan đô thịkhu công nghiệp, trong giới hạn chương trình môn
học sẽ giới thiệu 3 phần chính sau:
- Trồng rừng chống xói mòn đất do nước.
- Trồng rừng chắn gió bảo vệ đồng ruộng.
- Trồng rừng chống cát bay.
1
TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ - Người đăng: nguyenhavfu2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ 9 10 692