Ktl-icon-tai-lieu

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi Kẹo Bông
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI 15 : TÌM HIỂU VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
TRONG NUÔI TRỒNG ,SẢN XUẤT THỦY SẢN

Ngành thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng đóng vai trò thiết yếu trong
việc cung cấp thực phẩm cho con người. Đối với Việt Nam đây được coi là ngành
kinh tế chiến lược của đất nước, ngành đã có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực
xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động và góp phần đáng kể
trong việc tăng thêm nguồn kinh tế cho quốc gia. Đặc biệt nuôi trồng và chế biến
thủy sản đang trởthành một ngành kinh tếmũi nhọn trong nền kinh tếcủa nước
ta.Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 1,425 triệu tấn,
sản lượng nuôi trồng tháng 6 tăng 1,5% lên khoảng 422.000 tấn, trong đó tập trung
vào một số đối tượng như Tôm Sú, Tôm Thẻ chân trắng, Cá Tra, Cá Ba sa, Cá Rô
phi và một số loài đặc sản khác.
Đến nay trung bình mỗi năm ngành thủy sản đóng góp khoảng 18% trong tổng
kim ngạch xuất khẩu của đất nước và là một trong những ngành có kim ngạch xuất
khẩu cao nhất. Với tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu mặt hàng đa dạng, chất
lượng ngày càng được nâng cao, quy mô không ngừng mở rộng ngành thủy sản đã
và đang khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế quốc dân.
Mặt hàng thủy sản của Việt Nam đã xuất hiện trên 160 quốc gia, các sản phẩm
thủy sản của Việt Nam đang được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Sự kiện Việt
Nam chính thức là thành viên của WTO đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở
rộng thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới, đồng thời kèm theo
những khó khăn mà ngành thủy sản Việt Nam phải đối mặt trong quá trình hội

nhập kinh tế. Đứng trước những thời cơ và thách thức đó, vấn đề nâng cao khả
năng cạnh Tranh hàng thủy sản của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên
thế giới, mà cụ thể là nâng cao chất lượng các mặt hàng thủy sản, đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm là điều rất quan trọng.
Vì vậy nhóm em đã chọn đề tài “vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi
trồng và sản xuất thủy sản ” nhằm hiểu biết về thực trạng vệ sinh trong nuôi trồng
thủy sản của Việt Nam, tìm ra những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân gây ra, từ
đó đưa ra giải pháp hữu ích nhằm khắc phục những khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu
mặt hàng thủy sản, thực hiện phát triển thủy sản theo hướng bền vững trong bối
cảnh hội nhập kinh tế.
1.Khái quát về VSATTP trong nuôi trồng và sản xuất thủy sản
Thực phẩm là một trong những nhu yếu phẩm không thể thiếu trong đời
sống hàng ngày của mọi người, cung cấp nguồn dinh dưỡng, bổ sung những tiêu
hao mất đ...
ĐỀ TÀI 15 : TÌM HIỂU VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
TRONG NUÔI TRỒNG ,SẢN XUẤT THỦY SẢN
Ngành thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng đóng vai trò thiết yếu trong
việc cung cấp thực phẩm cho con người. Đối với Việt Nam đây được coi là ngành
kinh tế chiến lược của đất nước, ngành đã có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực
xuất khẩu, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động và góp phần đáng kể
trong việc tăng thêm nguồn kinh tế cho quốc gia. Đặc biệt nuôi trồng và chế biến
thủy sản đang trởthành một ngành kinh tếmũi nhọn trong nền kinh tếcủa nước
ta.Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 1,425 triệu tấn,
sản lượng nuôi trồng tháng 6 tăng 1,5% lên khoảng 422.000 tấn, trong đó tập trung
vào một số đối tượng như Tôm Sú, Tôm Thẻ chân trắng, Cá Tra, Cá Ba sa, Cá Rô
phi và một số loài đặc sản khác.
Đến nay trung bình mỗi năm ngành thủy sản đóng góp khoảng 18% trong tổng
kim ngạch xuất khẩu của đất nước và là một trong những ngành có kim ngạch xuất
khẩu cao nhất. Với tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu mặt hàng đa dạng, chất
lượng ngày càng được nâng cao, quy mô không ngừng mở rộng ngành thủy sản đã
và đang khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế quốc dân.
Mặt hàng thủy sản của Việt Nam đã xuất hiện trên 160 quốc gia, các sản phẩm
thủy sản của Việt Nam đang được ưa chuộng trên thị trường thế giới. Sự kiện Việt
Nam chính thức là thành viên của WTO đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở
rộng thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thế giới, đồng thời kèm theo
những khó khăn mà ngành thủy sản Việt Nam phải đối mặt trong quá trình hội
Vệ sinh an toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vệ sinh an toàn thực phẩm - Người đăng: Kẹo Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vệ sinh an toàn thực phẩm 9 10 332