Ktl-icon-tai-lieu

62 câu hỏi và giải đáp thắc mắc về mảng KHDN

Được đăng lên bởi tran-hoang-minh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi 1 : Doanh nghiệp có được thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ không? Lợi ích của giao dịch
này là gì?
Trả lời :
Là giao dịch đồng thời mua và bán một đồng tiền với ngày thanh toán là hai ngày khác nhau trong
tương lai.
Kỳ hạn hợp đồng
•
Giao dịch chuyển đổi giữa các ngoại tệ: không giới hạn.
•
Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.
Lợi ích của khách hàng
•
Phòng chống rủi ro tỷ giá hiệu quả.
•
Linh hoạt sử dụng nguồn vốn.
•
Tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.

Câu hỏi 2 : Khi ký hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay với ngân hàng, doanh nghiệp có phải thực
hiện thanh toán ngay không?
Trả lời :
Agribank mua bán ngoại tệ giao ngay đáp ứng nhu cầu hợp pháp của doanh nghiệp với tỷ giá cạnh
tranh và thời gian thanh toán linh hoạt: doanh nghiệp có thể lựa chọn thanh toán ngay tại ngày giao
dịch hoặc thanh toán trong vòng 2 ngày sau ngày giao dịch.
Câu hỏi 3 : Tỷ giá thực hiện hợp đồng được xác định tại thời điểm nào: tỷ giá hiện hành tại ngày giao
dịch ký hợp đồng hay tại ngày xác định trong tương lai?
Trả lời :Tỷ giá thực hiện Hợp đồng mua/ bán ngoại tệ kỳ hạn được xác định ngay tại thời điểm diễn
ra giao dịch ký hợp đồng giữa khách hàng và ngân hàng, không phụ thuộc vào tỷ giá thực tế tại ngày
thực hiện hợp đồng.
Câu hỏi 4 : Thủ tục mua ngoại tệ kỳ hạn như thế nào?
Trả lời :
Trình tự thực hiện việc bán ngoại tệ kỳ hạn cho khách hàng của Agribank rất đơn giản, nhanh chóng:
•Khách hàng cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ. Khách hàng và Agribank
thỏa thuận về tỷ giá trao đổi hiện tại.
• Khách hàng nộp tiền ký quỹ theo quy định của Agribank, Agribank ký hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn
với khách hàng.
•Đến thời điểm thỏa thuận, Agribank thực hiện chuyển ngoại tệ vào tài khoản của khách hàng tại
Agribank.
Câu hỏi 5 : Dịch vụ mua bán ngoại tệ kỳ hạn mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?
Trả lời :

Việc mua/bán ngoại tệ kỳ hạn sẽ giúp doanh nghiệp:
•Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ kế hoạch trong tương lai.
•Chủ động lựa chọn đồng tiền, số lượng và phương thức thanh toán
•Tránh được rủi ro tỷ giá.
•Đạt hiệu quả kinh doanh nếu xác định đúng chiều hướng biến động của tỷ giá.
Agribank sẽ tư vấn cho doanh nghiệp trong từng giao dịch cụ thể để mang lại lợi ích tối đa cho doanh
nghiệp.
Câu hỏi 6 : Khách hàng có bao nhiêu phương thức để Thanh toán biên mậu khi đến giao dịch tại
Agribank?
Trả lời :
1.

Phương thức thanh toán theo hối phiếu ngân hàng.

2.

Phương thức thanh toán theo chứng từ chuyên dùng.

3.

Phương...
Câu hỏi 1 : Doanh nghiệp có được thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ không? Lợi ích của giao dịch
này là gì?
Trả lời :
Là giao dịch đồng thời mua và bán một đồng tiền với ngày thanh toán là hai ngày khác nhau trong
tương lai.
Kỳ hạn hợp đồng
• Giao dịch chuyển đổi giữa các ngoại tệ: không giới hạn.
• Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.
Lợi ích của khách hàng
• Phòng chống rủi ro tỷ giá hiệu quả.
• Linh hoạt sử dụng nguồn vốn.
• Tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.
Câu hỏi 2 : Khi ký hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay với ngân hàng, doanh nghiệp có phải thực
hiện thanh toán ngay không?
Trả lời :
Agribank mua bán ngoại tệ giao ngay đáp ứng nhu cầu hợp pháp của doanh nghiệp với tỷ giá cạnh
tranh và thời gian thanh toán linh hoạt: doanh nghiệp có thể lựa chọn thanh toán ngay tại ngày giao
dịch hoặc thanh toán trong vòng 2 ngày sau ngày giao dịch.
Câu hỏi 3 : Tỷ giá thực hiện hợp đồng được xác định tại thời điểm nào: tỷ giá hiện hành tại ngày giao
dịch ký hợp đồng hay tại ngày xác định trong tương lai?
Trả lời :Tỷ giá thực hiện Hợp đồng mua/ bán ngoại tệ kỳ hạn được xác định ngay tại thời điểm diễn
ra giao dịch ký hợp đồng giữa khách hàng và ngân hàng, không phụ thuộc vào tỷ giá thực tế tại ngày
thực hiện hợp đồng.
Câu hỏi 4 : Thủ tục mua ngoại tệ kỳ hạn như thế nào?
Trả lời :
Trình tự thực hiện việc bán ngoại tệ kỳ hạn cho khách hàng của Agribank rất đơn giản, nhanh chóng:
•Khách hàng cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ. Khách hàng và Agribank
thỏa thuận về tỷ giá trao đổi hiện tại.
• Khách hàng nộp tiền ký quỹ theo quy định của Agribank, Agribank ký hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn
với khách hàng.
•Đến thời điểm thỏa thuận, Agribank thực hiện chuyển ngoại tệ vào tài khoản của khách hàng tại
Agribank.
Câu hỏi 5 : Dịch vụ mua bán ngoại tệ kỳ hạn mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?
Trả lời :
62 câu hỏi và giải đáp thắc mắc về mảng KHDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
62 câu hỏi và giải đáp thắc mắc về mảng KHDN - Người đăng: tran-hoang-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
62 câu hỏi và giải đáp thắc mắc về mảng KHDN 9 10 120