Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Lại Thanh Hương
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2137 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1
Ch−¬ng 1
TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ
http://lehuuanh2011.weebly.com/
Tiền Thái Bình Hưng Bảo của Đinh
Tiên Hoàng (968-979)
Mặt lưng tiền Thái Bình Hưng Bảo, có
chữ “Đinh” dưới lỗ vuông
Mặt lưng tiền Thái Bình Hưng Bảo,
có chữ “Đinh” trên lỗ vuông
Bài giảng tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tài chính tiền tệ - Người đăng: Lại Thanh Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài giảng tài chính tiền tệ 9 10 621