Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế vĩ mô 1

Được đăng lên bởi Trần Minh Quang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 6086 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KINH TẾ HỌC

VĨ MÔ
1+2
Bài Tập Chương 1, 2

Phần trắc nghiệm

Phần bài tập trắc nghiệm Chương 2 Như Ý, Bích Dung
(2011)
1) Trả lời câu trắc nghiệm từ câu 7 đến câu 13 (trang 124,
125)
2) Câu 23, 27, 29, 32, 33, 42, 43, 44, 46

Bài tập 1
• Giải thích các hoạt động sau sẽ được tính vào GDP hay
không được tính vào GDP? Và vì sao
a) Thời gian sinh viên đến giảng đường
b) Thu nhập của những người buôn lậu
c) Tiền lương của những người làm ở phòng công chứng
d) Thu nhập của những người môi giới chứng khoán.
e) Mua bán cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường
f) Công việc của những người nội trợ trong gia đình
g) Tiền giữ xe trong trường học.
h) Anh Hòa vừa bán 1 chiếc xe Honda đã qua sử dụng
trong 1 năm
i) Chị Ngọc vừa mới bán 1 món đồ cổ

BT2: Hoàn tất bảng sau
• GDP

• 2011

• 2012

• 4532

• 4804

• Tiêu Dùng
• Đầu Tư

• 589

• Chi tiêu
chính phủ

• 861

• Xuất khẩu
ròng

• -45

• 2013

• 3320

• 3544

• 629

• 673
• 977

• -58

• -54

BT3: Tính GDP
• Xét 5 hãng trong một nền kinh tế: hãng sx thép, hãng sx cao
su, hãng chế tạo máy công cụ, hãng sx lốp, và hãng sx xe
đạp.
• Hãng sx xe đạp bán xe đạp cho người tiêu dùng cuối cùng
với giá 3 triệu đồng. Trong quá trình sx xe đạp, hãng này
phải mua săm lốp với giá 400 ngàn đồng, thép với giá 1 triệu
đồng, và máy công cụ với giá 700 ngàn đồng. Hãng sx săm
lốp mua cao su với giá 250 ngàn đồng từ hãng cao su và
hãng chế tạo máy công cụ mua thép từ nhà sx thép với giá
400 ngàn đồng.
Yêu cầu: Tính GDP theo phương pháp giá trị gia tăng và
phương pháp chi tiêu?

BT4: Cho bảng sau
• Năm

• 2011

• 2012

• 2013

•GDP danh nghĩa

• 3000

• 3080

• 5000

• GDP deflator

• 200

• 140

• 250

• Dân số (người)

• 1000

• 1020

• 1150

BT4: Cho bảng sau

a) Tính GDP thực cho từng năm (2011, 2012, 2013).
b) Tính tốc độ tăng trưởng năm 2013 so với 2012.
c) Tính GDP danh nghĩa bình quân đầu người cho 3 năm
(2011, 2012, 2013)
d) Tính GDP thực bình quân đầu người cho 3 năm (2011,
2012, 2013)

BT5: Cho bảng sau
• Năm

• Giá
gạo

• 2006

• $1

• Số
lượng
gạo
• 200

• 2007

• $1

• 220

• Giá áo •Lượng áo

• $10

• 50

• $11

• 50

BT5: Cho bảng sau
Giả định năm gốc là 2006
a) Tính GDP danh nghĩa 2006
b) Tính GDP thực năm 2006
c) Tính GDP danh nghĩa năm 2007
d) Tính GDP thực năm 2007
e) Tính chỉ số giảm phát GDP năm 2006
f) Tính chỉ số giảm phát GDP năm 2007
g) Giá cả tăng bao nhiêu phần trăm từ năm 2006 đến 2...
VĨ MÔ
KINH TẾ HỌC
1+2
Bài Tập Chương 1, 2
Bài tập kinh tế vĩ mô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế vĩ mô 1 - Người đăng: Trần Minh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập kinh tế vĩ mô 1 9 10 139