Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Tiền tệ Ngân Hàng

Được đăng lên bởi nguyenthithuthuy1203
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1:
Công ty M muốn vay 50 tỷ đồng bằng cách bán 50.000 trái phiếu. TP đáo hạn trong 20
năm và lãi suất cuống phiếu là 7%/năm, trả lãi hàng năm. Hiện nay sau 5 năm lưu hành
trên thị trường, lãi suất thị trường hiện hành là 7,3%/năm thì hiện giá của TP là bao
nhiêu ?
Bài 2:
Một loại TP có thời hạn đáo hạn là 20 năm, nhưng không trả lãi định kỳ mà chỉ cam kết
trả 1 triệu đồng khi đáo hạn. Hiện giờ trái phiếu được bán với giá 920.000 VND, lãi
suất nhà đầu tư kỳ vọng khi đầu tư vào trái phiếu này là bao nhiêu?
Bài 3:
Giả sử bạn có một khoản nợ 10 triệu đồng phải trả trong hôm nay, 20 triệu đồng phải
trả vào năm sau, 30 triệu đồng phải trả vào 4 năm sau. Bây giờ bạn đang thương lượng
với chủ nợ để trả thành 36 lần bằng nhau trong vòng 36 tháng kể từ tháng sau. Nếu mức
lãi suất thực trả cả hai bên đồng ý là 10%/năm thì
a. Mỗi tháng bạn phải trả bao nhiêu?
Tổng số tiền lãi mà bạn phải trả là bao nhiêu? (tính từ ngay sau kỳ trả thứ 12 đến hết
kỳ thứ 24)

...
Bài 1:
Công ty M muốn vay 50 tỷ đồng bằng cách bán 50.000 trái phiếu. TP đáo hạn trong 20
năm và lãi suất cuống phiếu là 7%/năm, trả lãi hàng năm. Hiện nay sau 5 năm lưu hành
trên thị trường, i suất thị trường hiện hành 7,3%/năm thì hiện giá của TP bao
nhiêu ?
Bài 2:
Một loại TP có thời hạn đáo hạn là 20 năm, nhưng không trả lãi định kỳ mà chỉ cam kết
trả 1 triệu đồng khi đáo hạn. Hiện giờ trái phiếu được bán với giá 920.000 VND, i
suất nhà đầu tư kỳ vọng khi đầu tư vào trái phiếu này là bao nhiêu?
Bài 3:
Giả sử bạn một khoản nợ 10 triệu đồng phải trả trong hôm nay, 20 triệu đồng phải
trả vào năm sau, 30 triệu đồng phải trả vào 4 năm sau. Bây giờ bạn đang thương lượng
với chủ nợ để trả thành 36 lần bằng nhau trong vòng 36 tháng kể từ tháng sau. Nếu mức
lãi suất thực trả cả hai bên đồng ý là 10%/năm thì
a. Mỗi tháng bạn phải trả bao nhiêu?
Tổng số tiền lãi mà bạn phải trả bao nhiêu? (tính từ ngay sau kỳ trả thứ 12 đến hết
kỳ thứ 24)
Bài tập môn Tiền tệ Ngân Hàng - Người đăng: nguyenthithuthuy1203
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập môn Tiền tệ Ngân Hàng 9 10 805