Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Trx Shine
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4265 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Giảng viên : Vũ Thục Oanh
Lớp : ĐH TCNH 2A

BÀI 1:
Doanh nghiệp A trong năm N cần huy động 5 tỷ tiền vốn. DN dự
định đi vay ngân hàng và phải trả trong vòng 5 năm.
- Năm 1 trả 1200 triệu
- Năm 2 trả 1800 triệu
- Năm 3 trả 1000 triệu
- Năm 4 trả 500 triệu
- Năm 5 trả 500 triệu
Số tiền lãi phải trả : Năm 1 : 300 triệu
Năm 2 : 500 triệu
Ba năm sau mỗi năm 100 triệu
Hãy tính chi phí sử dụng vốn vay cho DN A trong năm N

Bài giải
Áp dụng công thức chi phí sử dụng vốn vay như sau :

Với V là số tiền vốn mà công ty huy động được => V= 5000 trd
T là số tiền gốc và lãi =>

Gọi r là chi phí sử dụng vốn vay , i là số năm i=5

Bước 1: Gọi A là biểu thức
Bước 2 : Chọn

ta có

= 428,69 > 0 ( thỏa mãn)
Bước 3 : Chọn
ta có

= - 23,57 < 0 ( thỏa mãn)

Bước 4 : Thay số vào công thức tính
trước thuế của DN là :

ta có chi phí sử dụng vốn vay

BÀI 2:
Công ty Phúc Thành vay của ngân hàng 1 tỷ trong vòng 5 năm
theo lãi suất trả góp
- Năm 1 trả lãi 250 triệu
- Năm 2 trả lãi 150 triệu
- Năm 3 trả lãi 200 triệu
- Năm 4 trả lãi 250 triệu
- Năm 5 trả lãi 250 triệu
Số vốn gốc phải trả được chia đều cho 5 năm. Hãy tính chi phí sử dụng
vốn vay sau thuế. Biết thuế suất thuế TNDN là 25%.

Bài giải
Áp dụng công thức chi phí sử dụng vốn vay như sau :

Với V là số tiền vốn mà công ty huy động được => V= 1000 trd
T là số tiền gốc và lãi =>

Gọi r là chi phí sử dụng vốn vay , i là số năm i=5

Bước 1: Gọi A là biểu thức
Bước 2 : Chọn

ta có

= 14,08 > 0 ( thỏa mãn)
Bước 3 : Chọn

ta có

= - 76,2 < 0 ( thỏa mãn)

Bước 4 : Thay số vào công thức tính
trước thuế của DN là :

ta có chi phí sử dụng vốn vay

Vậy chi phí sử dụng vốn vay sau thuế là
( với t là thuế suất )
= 30,78 (1 - 0,25)
= 23.085 %

BÀI 3:
Công ty cổ phần Hải An trong năm 2010 phải huy động 4 tỷ. Công ty lựa
chọn giải pháp vay vốn của ngân hàng5
- NH Công Thương 2 tỷ với lãi suất vay 10%/ năm
- NH Hàng Hải vay 800 triệu với lãi suất 8% /năm
- NH Ngoại Thương vay 300 triệu với lãi suất 6%/năm
-Số còn lại vay tại ngân hàng Á Châu với lãi suất vay 11%/năm
Hãy tính chi phí sử dụng vốn vay (theo phương pháp bình quân).

Bài giải
Ta có :
Chi phí sử dụng vốn vay =
Lãi vay từ Ngân Hàng = Lãi suất X số tiền
Lãi vay phải trả cho Ngân hàng Công Thương:
10% x 2.000.000.000 = 200.000.000 (đ)
Lãi vay phải trả cho Ngân Hàng Hàng Hải:
8% x

800.000.000 = 64.000.000 (đ)

Lãi vay phải trả cho Ngân Hàng Ngoại Thương :
6% x 300.000.000 = 18.000.000 (đ)
Lãi vay phải trả cho Ngân Hàng Á Châu:
11% x { 4000 – ( 2....
BÀI TẬP : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Giảng viên : Vũ Thục Oanh
Lớp : ĐH TCNH 2A
BÀI TẬP : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Người đăng: Trx Shine
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
BÀI TẬP : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 9 10 889