Ktl-icon-tai-lieu

Cán cân thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
BALANCE OF PAYMENT
BOP

NỘI DUNG
 Khái niệm
 Cấu trúc
 Nguyên tắc hạch toán
 Thặng dư và thâm hụt
 Các yếu tố ảnh hưởng


BOP
Cán cân thanh toán (Balance of Payment) của một quốc gia
là một bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép
tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không
cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

1

CÁC GIAO DỊCH KINH TẾ
 Xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ;
 Thu nhập của người lao động, thu nhập từ hoạt động đầu tư
trực tiếp và đầu tư gián tiếp;

 Chuyển giao vãng lai một chiều;
 Chuyển giao vốn một chiều;
 Chuyển giao vốn vào trong nước và chuyển vốn ra nước ngoài
trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp, đầu tư vào các giấy tờ có giá;

NGƯỜI CƯ TRÚ
 Thời hạn cư trú từ 12 tháng trở lên;
 Có nguồn thu nhập từ quốc gia cư trú.

NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ
 Không thỏa mãn các điều kiện của người cư trú
 Lấy ví dụ

2

MỘT SỐ LƯU Ý
 Các tổ chức quốc tế như UN, IMF, WB, BIS, WTO,... là
người không cư trú với mọi quốc gia

 Đối với các công ty đa quốc gia, chi nhánh tại quốc gia nào
thì sẽ là người cư trú của quốc gia đó

 Phân biệt rõ giữa quốc tịch và người cư trú.

MỘT SỐ LƯU Ý
 Nghị định 164/1999/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 16/11/1999
về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

 Thông tư 05//2000/TT-NHNN ngày 28/03/2000
 Thông tư 05/2007/TTLT-NHNN-BKH&ĐT-BTC-BTM ngày
14/06/2007

ĐẶC ĐIỂM
 Các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư
trú ;

 Cân bằng giữa tài sản có và tài sản nợ, cho biết trong một
thời kỳ nhất định, một quốc gia có các nguồn tiền từ đâu và
sử dụng nguồn tiền đó như thế nào;

 Ở Việt Nam , Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hạch toán
BOP và đồng tiền hạch toán là USD.

3

Ý NGHĨA
 Công cụ quan trọng trong điều hành và quản lý kinh tế vĩ
mô: như chính sách tỷ giá, chính sách xuất nhập khẩu....

 Công cụ đánh giá tiềm năng kinh tế của một quốc gia, giúp
các nhà hoạch định kinh tế có định hướng đúng đắn;

 Cán cân thanh toán còn được sử dụng như một chỉ số về kinh
tế và tính ổn định chính trị.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN
 Nguyên tắc bút toán kép;
 Các giao dịch được ghi nợ là các giao dịch làm phát sinh cầu
ngoại tệ;

 Các giao dịch được ghi có là các giao dịch làm phát sinh cung
ngoại tệ.

NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN
Ghi Có
-Xuất khẩu hàng hóa
-Xuất khẩu dịch vụ

Ghi Nợ
-Nhập khẩu hàng hóa
-Nhập khẩu dịch vụ

-Tiếp nhận thu nhập
-Chuyển trả thu nhập
-Tiếp nhận viện trợ, chuyển tiền về -Cấp viện trợ, chuyển tiền đi
-Tiếp nhận vốn, tài sản...
1
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
BALANCE OF PAYMENT
BOP
NỘI DUNG
Khái niệm
Cấu trúc
Nguyên tắc hạch toán
Thặng dư và thâm hụt
Các yếu tố ảnh hưởng
BOP
Cán cân thanh toán (Balance of Payment) của một quốc gia
một bản báo cáo thống tổng hợp hệ thống, ghi chép
tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không
trú trong một thời k nhất định, thường một năm.
Cán cân thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cán cân thanh toán quốc tế - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Cán cân thanh toán quốc tế 9 10 518