Ktl-icon-tai-lieu

Chất lượng TD tại MB

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 5248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng t.m.c.p Quân đội

------------------------------------------------------------SINHVIENNGANHANG.COM

Lời mở đầu

Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự
vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân
hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm
phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát
triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh
toán...
Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng là một lĩnh vực
quan trọng, quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt
động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lợi chủ yếu,
quyết định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng.Nhưng hoạt động tín dụng
mang lại nhiều rủi ro nhất ngay cả đối với các khoản vay có tài sản cầm cố,
thế chấp cũng được xác định có hệ số rủi ro là 50%.Trên thực tế, nhiều nhân
viên ngân hàng quan niệm cho vay có tài sản thế chấp và không vượt quá tỷ lệ
quy định là an toàn nhất. Thực ra quan niệm này là hoàn toàn sai lầm, bởi khi
cho vay phải chú ý đến tình hình hoạt động và khả năng tài chính của công ty
thì đó mới là vấn đề quan trọng nhất, còn thế chấp chỉ là một trong những
điều kiện cần phải có để đảm bảo khả năng thu hồi khi khách hàng không trả
được cho ngân hàng.
Hoà cùng với sự đổi mới của toàn bộ hệ thống ngân hàng, Ngân hàng
thương mại cổ phần Quân đội trong những năm qua đã rất chú trọng tới hoạt
động tín dụng và đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của
mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước trong lúc sự quản lý kinh tế, sự chuyển đổi cơ chế quản
lý trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Song
sẽ là không phải khi muốn hoàn thiện hơn mà lại không chấp nhận những
phần còn thiếu sót còn tồn tại trong hoạt dộng tín dụng của mình.

Sinh viên: Phan Trà My

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng t.m.c.p Quân đội

------------------------------------------------------------SINHVIENNGANHANG.COM

Qua quá trình nghiên cứu, học tập, tìm hiểu để có thể tiếp cận, xâm
nhập và từ những yêu cầu từ tiễn đặt ra, đặc biệt trong quá trình thực tập tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội được sự giúp đỡ và khuyến khích
của các thầy cô giáo trong khoa, các cô chú, anh chị trong ngân hàng, em đã
mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao c...
Gii pháp nâng cao cht lượng tín dng ti Ngân hàng t.m.c.p Quân đội
-------------------------------------------------------------
SINHVIENNGANHANG.COM
Sinh viên: Phan Trà My
Lời mở đầu
Ngân hàng một trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự
vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân
hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm
phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đcác nđầu tư, phát
triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán hỗ trợ thanh
toán...
Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng mt lĩnh vực
quan trọng, quan hệ tín dụng quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt
động kinh tế trong nền kinh tế quốc dân còn nguồn sinh lợi chủ yếu,
quyết định s tồn tại, phát triển của ngân hàng.Nhưng hoạt động tín dụng
mang lại nhiều rủi ro nhất ngay cả đối với các khoản vay tài sản cầm cố,
thế chấp cũng được xác định hệ số rủi ro 50%.Trên thực tế, nhiều nhân
viên ngân hàng quan niệm cho vay có tài sản thế chấp và không vượt quá tỷ lệ
quy định là an toàn nhất. Thực ra quan niệm này hoàn toàn sai lầm, bởi khi
cho vay phải chú ý đến tình hình hoạt động và khả năng tài chính của công ty
thì đó mới vấn đề quan trọng nhất, còn thế chấp chỉ là một trong những
điều kiện cần phải để đảm bảo khả năng thu hồi khi khách hàng không trả
được cho ngân hàng.
Hoà cùng với sự đổi mới của toàn bhthống ngân hàng, Ngân hàng
thương mại cổ phần Quân đội trong những năm qua đã rất chú trọng tới hoạt
động tín dụng đang từng bước hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của
mình để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong quá trình ng nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước trong lúc sự quản kinh tế, sự chuyển đổi chế quản
trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra hết sức phong phú và đa dạng. Song
sẽ không phải khi muốn hoàn thiện hơn mà lại không chấp nhận những
phần còn thiếu sót còn tồn tại trong hoạt dộng tín dụng của mình.
Chất lượng TD tại MB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chất lượng TD tại MB - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Chất lượng TD tại MB 9 10 471