Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng

Được đăng lên bởi duyen0112-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng
(bài 1)
( Bình chọn: 13
-- Thảo luận: 10 -- Số lần đọc: 11452)
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức
Tín Dụng (bài 1)
Phá sản được xem như dấn chấm hết đối với một doanh nghiệp. Làm thế nào
để phát hiện sớm các dấu hiệu báo trước nguy cơ phá sản để có biện pháp
kịp thời. Bài viết này giới thiệu một trong những công cụ phổ biến nhất để
phát hiện nguy cơ phá sản. Đó là chỉ số Z. Hãy tự tính chỉ số Z để phòng
bệnh cho doanh nghiệp. ( Đối với nhà đầu tư: để chọn công ty không bị nguy
cơ phá sản)
Chỉ số Z (Z score) – công cụ phát hiện nguy cơ phá sản:
Việc tìm ra một công cụ để phát hiện dấu hiệu báo trước sự phá sản luôn là
một trong những mối quan tâm hang đầu của các nhà nghiên cứu về tài
chánh doanh nghiệp. Có nhiều công cụ đã được phát triển để làm việc này.
Trong đó, chỉ số Z là công cụ được cả hai giới học thuật và thực hành, công
nhận và sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Chỉ số này được phát minh bởi
Giáo Sư Edward I. Altman, trường kinh doanh Leonard N. Stern, thuộc trường
Đại Học New York, dựa vào việc nghiên cứu khá công phu trên số luợng
nhiều công ty khác nhau tại Mỹ. Mặc dù chỉ số Z này được phát minh tại Mỹ,
nhưng hầu hết các nuớc, vẫn có thể sử dụng với độ tin cậy khá cao.
Chỉ số Z bao gồm 5 chỉ số X1, X2, X3, X4, X5:
X1 =
Tỷ số Vốn Lưu Động trên Tổng Tài Sản (Working Capitals/Total
Assets).
X2 =
Tỷ số Lợi Nhuận Giữ Lại trên Tổng Tài Sản (Retain Earnings/Total
Assets)
X3 =
Tỷ Số Lợi Nhuận Trước Lãi Vay và Thuế trên Tổng Tài sản
(EBIT/Total Assets)
X4 =
Giá Trị Thị Trường của Vốn Chủ Sỡ Hữu trên Giá trị sổ sách của
Tổng Nợ (Market Value of Total Equity / Book values of total Liabilities)
X5=

Tỷ số Doanh Số trên Tổng Tài Sản (Sales/Total Assets)

Từ một chỉ số Z ban đầu, Giáo Sư Edward I. Altman đã phát triển ra Z’ và Z’’
để có thể áp dụng theo từng loại hình và ngành của doanh nghiệp, như sau:
Đối với doanh nghiệp đã cổ phần hoá, ngành sản suất:
Z = 1.2x1 + 1.4x2 + 3.3x3 + 0.64x4 + 0.999x5




Nếu Z > 2.99
Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có
nguy cơ phá sản
Nếu 1.8 < Z < 2.99 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có
nguy cơ phá sản
Nếu Z <1.8:
Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ
phá sản cao.

Đối với doanh nghiệp chưa cổ phần hoá, ngành sản suất:
Z’ = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0.998X5




Nếu Z’ > 2.9:
Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có
nguy cơ phá sản
Nếu 1.23 < Z’ < 2.9: Doanh nghiệp n...
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng
(bài 1)
( Bình chọn: 13 -- Thảo luận: 10 -- Số lần đọc: 11452)
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức
Tín Dụng (bài 1)
Phá sản được xem như dấn chấm hết đối với một doanh nghiệp. Làm thế nào
để phát hiện sớm các dấu hiệu báo trước nguy cơ phá sản để có biện pháp
kịp thời. Bài viết này giới thiệu một trong những công cụ phổ biến nhất để
phát hiện nguy cơ phá sản. Đó là chỉ số Z. Hãy tự tính chỉ số Z để phòng
bệnh cho doanh nghiệp. ( Đối với nhà đầu tư: để chọn công ty không bị nguy
cơ phá sản)
Chỉ số Z (Z score) – công cụ phát hiện nguy cơ phá sản:
Việc tìm ra một công cụ để phát hiện dấu hiệu báo trước sự phá sản luôn là
một trong những mối quan tâm hang đầu của các nhà nghiên cứu về tài
chánh doanh nghiệp. Có nhiều công cụ đã được phát triển để làm việc này.
Trong đó, chỉ số Z là công cụ được cả hai giới học thuật và thực hành, công
nhận và sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Chỉ số này được phát minh bởi
Giáo Sư Edward I. Altman, trường kinh doanh Leonard N. Stern, thuộc trường
Đại Học New York, dựa vào việc nghiên cứu khá công phu trên số luợng
nhiều công ty khác nhau tại Mỹ. Mặc dù chỉ số Z này được phát minh tại Mỹ,
nhưng hầu hết các nuớc, vẫn có thể sử dụng với độ tin cậy khá cao.
Chỉ số Z bao gồm 5 chỉ số X1, X2, X3, X4, X5:
X1 = Tỷ số Vốn Lưu Động trên Tổng Tài Sản (Working Capitals/Total
Assets).
X2 = Tỷ số Lợi Nhuận Giữ Lại trên Tổng Tài Sản (Retain Earnings/Total
Assets)
X3 = Tỷ Số Lợi Nhuận Trước Lãi Vay và Thuế trên Tổng Tài sản
(EBIT/Total Assets)
X4 = Giá Trị Thị Trường của Vốn Chủ Sỡ Hữu trên Giá trị sổ sách của
Tổng Nợ (Market Value of Total Equity / Book values of total Liabilities)
X5= Tỷ số Doanh Số trên Tổng Tài Sản (Sales/Total Assets)
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng - Người đăng: duyen0112-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chỉ số Z: Công Cụ Phát Hiện Nguy Cơ Phá Sản và Xếp Hạng Định Mức Tín Dụng 9 10 991