Ktl-icon-tai-lieu

Cho thuê tài chính

Được đăng lên bởi Yen Ny
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1678 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGHIEÄP VUÏ CHO THUEÂ TAØI CHÍNH

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
2

1. Khái niệm
Cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn
mà trong đó, Công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu
của người đi thuê, cho người đi thuê sử dụng trong một
thời gian nhất định kèm theo một quyền lựa chọn của
người đi thuê khi kết thúc hợp đồng:
o Được mua tài sản cho thuê theo giá cả được ấn định,
o Hoặc tiếp tục thuê;
o Hoặc sẽ trả lại tài sản cho bên cho thuê.
10/25/2008 7:35 AM

7/1/2012

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
3

Có 3 chủ thể liên quan trong cho thuê tài chính
o Bên đi thuê: là các tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt
Nam, trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích sản
xuất, kinh doanh của mình.
o Bên cho thuê (Công ty cho thuê tài chính) là một tổ
chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam,
hoạt động chủ yếu là cho thuê tài chính. Gồm: Cty cho
thuê tài chính Nhà nước; cổ phần; trực thuộc của tổ
chức tín dụng; liên doanh; 100% vốn nước ngoài.

10/25/2008 7:35 AM

7/1/2012

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
4

o Nhà cung cấp: Đó là các doanh nghiệp mà sản phẩm của

họ là đối tượng của bên đi thuê cần sử dụng.
-> người cho thuê cũng giống như người cho vay.
-> người đi thuê cũng giống như người đi vay.
=> người đi thuê chỉ có quyền sử dụng tài sản; quyền sở
hữu tài sản thuộc về bên cho thuê; thời hạn thuê mua là
rất dài, thường chiếm khoản ¾ thời gian hữu dụng của
tài sản.

10/25/2008 7:35 AM

7/1/2012

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
5

2. Những nghiệp vụ chính :
o Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và
các bất động sản khác.
o Mua lại máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của
DN và cho chính DN đó thuê lại.

10/25/2008 7:35 AM

7/1/2012

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
6

3 Lợi ích về tài chính:
o Không phải đầu tư vốn để mua tài sản cố định -> tận dụng
được cơ hội kinh doanh.
o Không làm ảnh hưởng tới hạn mức tín dụng của DN.
o Phương thức thanh toán tiền thuê linh hoạt.
o Phí được hạch toán vào chi phí -> giảm thuế TNDN.
o Không nhất thiết phải có tài sản thế chấp khi thuê.
o Chủ động trong lựa chọn thiết bị, dễ dàng đổi mới công
nghệ, tiếp cận và sử dụng những máy móc, thiết bị hiện đại
nhất...
10/25/2008 7:35 AM

7/1/2012

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
7

4. Quy trình cho thuê Tài chính:

10/25/2008 7:35 AM

7/1/2012

CHO THUÊ TÀI CHÍNH
8

5 Các hình thức cho thuê tài chính chủ yếu:
o Cho thuê đơn thuần (thông thường) (3 bên): Bên đi
thuê; bên cho thuê; nhà cung cấp
o Công ty cho thuê tài trợ bằng tài sản của chính công
ty mà không cần phải qua nhà cung cấp .
o Bán và thuê lại: Bên đi thuê bán...
NGHIEÄP VUÏ CHO THUEÂ TAØI CHÍNH
Cho thuê tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cho thuê tài chính - Người đăng: Yen Ny
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Cho thuê tài chính 9 10 515