Ktl-icon-tai-lieu

Cho vay tiêu dùng

Được đăng lên bởi Vy Hoang Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5216 lần   |   Lượt tải: 25 lần
CHO VAY TIÊU DÙNG
I.

Cơ sở lý luận:
1. Khái niệm:

- Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu
dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. các khoản cho vay tiêu dùng là nguồn tài chính quan trọng
giúp người tiêu dùng có thể trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như : nhà ở, phương tiện đi lại,
tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế....trước khi họ có đủ khả năng tài chính để hưởng thụ.
2. Đặc điểm cho vay tiêu dung:
-

Phục vụ cho nhu cầu đời sống – nhu cầu phát sinh hàng ngày của đại đa số dân chúng.

-

Quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn. Các nhân tố trình độ học
vấn và mức thu nhập đều có ảnh hưởng rõ rệt đến hạn mức vay. Do mục đích vay là tiêu dung, nên
số tiền sử dụng không lớn. Bên cạnh đó, khoản vay này sử dụng để mua sắm nên không sinh lời, vì
vậy để đảm bảo người vay có thể hoàn trả được, ngân hàng chỉ cho vay với số tiền hạn mức, nhỏ hơn
so với khoản vay của doanh nghiệp.
- Bản chất của cho vay tiêu dùng là ứng trước, trả dần, là động lực để người vay kiếm thêm
thu nhập và tiết kiệm, đảm bảo nghĩa vụ nợ, họ lo dành dụm cho những mục tiêu lớn, không chi tiêu
vô ích. Khác với cho vay kinh doanh, CVTD thiên về giám sát mục đích sử dụng món vay và kiểm
soát thu nhập của người vay hơn.
- Số lượng khách hàng rất lớn: mỗi thành viên trong gia đình sẽ có những mục đích tiêu
dung riêng và thường khác nhau, do đó lượng người tiêu dung rất đông. Vì vậy, các khoản vay tiêu
dung rất đa dạng và phong phú.
- Lãi suất cho vay tiêu dung cao vì nó có chi phí lớn nhất và rủi ro cao nhất trong danh mục
cho vay của ngân hàng do cho vay tiêu dung có tính nhạy cảm theo chu kì và phụ thuộc vào nhu cầu
kinh tế: trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng tốt và ổn định, người dân cảm thấy lạc quan về tương lai,họ
sẽ thoải mái mua sắm, vì vậy nhu cầu tiêu dung sẽ tăng lên. Ngược lại khi nền kinh tế rơi vào tình
trạng suy thoái, tâm lý chung của cá nhân là lo lắng về cuộc sống tương lai, lo sợ tình trạng thất
nghiệp xảy ra, nên họ có khuynh hường tiết kiệm hơn để tích lũy cho tương lai, do đó việc tiêu dung
sẽ phải hạn chế tối đa, đồng thời hoạt động vay mượn ngân hàng giảm đi rất nhiều.
- Người tiêu dung kém nhạy cảm với lãi suất: Chủ yếu là cho vay trả góp vốn và và lãi
hàng tháng. Lãi suất cho vay tiêu dùng thường ít co dãn so với nhu cầu vay. Họ thường quan tâm món
vay đó có thỏa mãn được như cầu của họ không, và số tiền phải trả trong mỗi kỳ là bao nhiêu, hơn là
lãi suất mà họ phải chịu, mặc dù lãi suất là ...
CHO VAY TIÊU DÙNG
I. Cơ sở lý luận:
1. Khái niệm:
- Cho vay tiêu dùng các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu
dùng, bao gồm nhân hộ gia đình. các khoản cho vay tiêu dùng nguồn tài chính quan trọng
giúp người tiêu dùng thể trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như : nhà ở, phương tiện đi lại,
tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế....trước khi họ có đủ khả năng tài chính để hưởng thụ.
2. Đặc điểm cho vay tiêu dung:
- Phục vụ cho nhu cầu đời sống – nhu cầu phát sinh hàng ngày của đại đa số dân chúng.
- Quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng các khoản vay lớn. Các nhân tố trình độ học
vấn và mức thu nhập đều có ảnh hưởng rõ rệt đến hạn mức vay. Do mục đích vay là tiêu dung, nên
số tiền sử dụng không lớn. Bên cạnh đó, khoản vay này sử dụng để mua sắm nên không sinh lời, vì
vậy để đảm bảo người vay có thể hoàn trả được, ngân hàng chỉ cho vay với số tiền hạn mức, nhỏ hơn
so với khoản vay của doanh nghiệp.
- Bản chất của cho vay tiêu dùng là ứng trước, trả dần, là động lực để người vay kiếm thêm
thu nhậptiết kiệm, đảm bảo nghĩa vụ nợ, họ lo dành dụm cho những mục tiêu lớn, không chi tiêu
ích. Khác với cho vay kinh doanh, CVTD thiên về giám sát mục đích sử dụng món vay kiểm
soát thu nhập của người vay hơn.
- Số lượng khách hàng rất lớn: mỗi thành viên trong gia đình sẽ có những mục đích tiêu
dung riêng và thường khác nhau, do đó lượng người tiêu dung rất đông. Vì vậy, các khoản vay tiêu
dung rất đa dạng và phong phú.
- Lãi suất cho vay tiêu dung cao vì nó có chi phí lớn nhất và rủi ro cao nhất trong danh mục
cho vay của ngân hàng do cho vay tiêu dung có tính nhạy cảm theo chu kì và phụ thuộc vào nhu cầu
kinh tế: trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng tốt và ổn định, người dân cảm thấy lạc quan về tương lai,họ
sẽ thoải mái mua sắm, vì vậy nhu cầu tiêu dung sẽ tăng lên. Ngược lại khi nền kinh tế rơi vào tình
trạng suy thoái, tâm lý chung của cá nhân là lo lắng về cuộc sống tương lai, lo sợ tình trạng thất
nghiệp xảy ra, nên họ có khuynh hường tiết kiệm hơn để tích lũy cho tương lai, do đó việc tiêu dung
sẽ phải hạn chế tối đa, đồng thời hoạt động vay mượn ngân hàng giảm đi rất nhiều.
- Người tiêu dung kém nhạy cảm với lãi suất: Chủ yếu là cho vay trả góp vốn và và lãi
hàng tháng. Lãi suất cho vay tiêu dùng thường ít co dãn so với nhu cầu vay. Họ thường quan tâm món
vay đó có thỏa mãn được như cầu của họ không, và số tiền phải trả trong mỗi kỳ là bao nhiêu, hơn là
lãi suất mà họ phải chịu, mặc dù lãi suất là yếu tố biểu hiện chi phí họ phải bỏ ra để có được số tiền
vay. Ngoài ra, do đây là những món vay tiêu dung, khoản vay thấp, và không vì mục đích kinh doanh,
nên người vay thường ít quan tâm đến chi phí phải trả. Hơn nữa, đối tượng vay tiêu dung thường là
những người lao động bình thường, công nhân viên chức,… nên họ ít am hiểu về các lĩnh vực ngân
hàng như lãi suất,…
- Hiệu quả của vay tiêu dung phụ thuộc rất nhiều vào từng cá nhân
Cho vay tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cho vay tiêu dùng - Người đăng: Vy Hoang Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cho vay tiêu dùng 9 10 770