Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3521 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Thuỷ

Lời Mở Đầu
1. Lý do chọn đề tài
Thanh toán quốc tế là chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại,
nó hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển ngoại thương của một nước và ngân
hàng thương mại được nhà nước cho phép làm công tác thanh toán này. Do vậy các
giao dịch thanh toán trong ngoại thương đều phải qua ngân hàng. Đây là nghiệp vụ
đòi hỏi chuyên môn cao ứng dụng công nghệ ngân hàng, tạo sự hoà hợp giữa hệ thống
ngân hàng Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại thế giới, tạo hiệu quả an toàn
với ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Trong thanh toán quốc tế, ngân hàng đóng vai trò trung gian thanh toán giúp quá
trình thanh toán theo yêu cầu khách hàng được tiến hành an toàn, nhanh chóng, tiện
lợi và giảm bớt chi phí thay vì thanh toán tiền mặt. Ngân hàng bảo vệ quyền lợi của
khách hàng trong giao dịch thanh toán, đồng thời tư vấn cho khách hàng, hướng dẫn
về kỹ thuật thanh toán quốc tế nhằm giảm rủi ro, tạo sự an tâm tin tưởng cho khách
hàng trong quan hệ giao dịch mua bán với nước ngoài. Mặt khác, trong quá trình thực
hiện thanh toán quốc tế, khách hàng không đủ khả năng tài chính cần đến sự tài trợ
của ngân hàng, ngân hàng cho vay để thanh toán hàng nhập khẩu, bảo lãnh thanh toán
mở L/C, chiết khấu chứng từ xuất khẩu……đáp ứng nhu cầu về vốn cho các doanh
nghiệp xuất nhập khẩu.
Trong quan hệ xuất nhập khẩu, thanh toán bằng tín dụng thư là hình thức thanh
toán phổ biến hiện nay. Người bán và người mua không thanh toán trực tiếp với nhau
mà thông qua các công cụ và sự bảo lãnh của ngân hàng để thực hiện việc thanh toán
này. Do đó, đây là hình thức thanh toán an toàn nhất cho các bên.
Cũng chính vì điều đó mà em đã chọn đề tài :”Đánh giá dịch vụ thanh toán theo
phƣơng thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thƣơng chi
nhánh Đà Nẵng”
Đề tài được chia làm 3 chương như sau:


Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và

phương thức tín dụng chứng từ.
SVTH: Nguyễn Thị Bích Liên

SINHVIENNGANHANG.COM

Chuyên đề tốt nghiệp



GVHD: Nguyễn Thị Thuỷ

Chương2: Dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ đối với L/C nhập

khẩu tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng.


Chương 3:Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp thanh

toán theo phương thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công
Thương Đà Nẵng

2.Phạm vi nghiên cứu:
Vì lý do hạn chế về mặt thời gian, kiến thức cũng như nguồn số liệu nên đề tài
chỉ đề cập đến phương thức tín dụng chứng từ...
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Th Thu
SVTH: Nguyễn Th Bích Liên SINHVIENNGANHANG.COM
Lời Mở Đầu
1. Lý do chọn đề tài
Thanh toán quốc tế chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại,
hình thành phát triển trên sở phát triển ngoại thương của một nước ngân
hàng thương mại được nhà nước cho phép làm công tác thanh toán này. Do vậy các
giao dịch thanh toán trong ngoại thương đều phải qua ngân hàng. Đây nghiệp vụ
đòi hỏi chuyên môn cao ứng dụng công nghệ ngân hàng, tạo sự hoà hợp giữa hệ thống
ngân hàng Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại thế giới, tạo hiệu quả an toàn
với ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Trong thanh toán quốc tế, ngân hàng đóng vai trò trung gian thanh toán giúp quá
trình thanh toán theo yêu cầu khách hàng được tiến hành an toàn, nhanh chóng, tiện
lợi giảm bớt chi phí thay thanh toán tiền mặt. Ngân hàng bảo vệ quyền lợi của
khách hàng trong giao dịch thanh toán, đồng thời vấn cho khách hàng, hướng dẫn
về kỹ thuật thanh toán quốc tế nhằm giảm rủi ro, tạo sự an tâm tin tưởng cho khách
hàng trong quan hệ giao dịch mua bán với nước ngoài. Mặt khác, trong quá trình thực
hiện thanh toán quốc tế, khách hàng không đủ khả năng tài chính cần đến sự tài trợ
của ngân hàng, ngân hàng cho vay để thanh toán hàng nhập khẩu, bảo lãnh thanh toán
mở L/C, chiết khấu chứng từ xuất khẩu……đáp ứng nhu cầu về vốn cho các doanh
nghiệp xuất nhập khẩu.
Trong quan hệ xuất nhập khẩu, thanh toán bằng tín dụng thư hình thức thanh
toán phổ biến hiện nay. Người bán người mua không thanh toán trực tiếp với nhau
thông qua các công cụ sự bảo lãnh của ngân hàng để thực hiện việc thanh toán
này. Do đó, đây là hình thức thanh toán an toàn nhất cho các bên.
Cũng chính điều đó em đã chọn đề tài :”Đánh giá dịch vụ thanh toán theo
phƣơng thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thƣơng chi
nhánh Đà Nẵng
Đề tài được chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề bản về ngân hàng thương mại
phương thức tín dụng chứng từ.
Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Đánh giá dịch vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ 9 10 455