Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã số: …………….

Đ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

i

T
B
V
G

D

C

TP HCM HOSE

HNX M

N

T

V

N

S

-2013

G

C

H N
ợ

d
P

R

S

E

F

Đ

E

ợ
L

d
Pagan, 1980) và ki

H

M

H

LM

B

K
ợ

Nợ
B

T

ii

T

...................................................................................................................... i

1. G

.................................................................................................................... 1

2. M

......................................................... 2

2.1.

C

.................................................................................... 2

2.2.

C

........................................................................................ 10

2.2.1

M

i ........................................................................................ 10

2.2.2

L

.......................................................................... 12

2.2.3

L

............................................................................ 13

3. D

......................................................................... 15

3.1.

D

................................................................................................................ 15

3.2.

P

.................................................................................... 16

3.2.1

B

............................................................................................. 16

3.2.2

B

................................................................................................. 17

4. K
4.1.

K

............................................................................................... 21

4.2.

K

................................................................................................. 23

5. K
T

................................................................................................. 21

..................................................................................................................... 27
........................................................................................................... 29

iii

B

T

...... 7

B

T

.................................................................... 15

B

T

..................................................... 19

B

T

............................................................................. 20

B

K

.................................................................... 20

B

M

.........................

TRƯỜNG ĐH KINH T TP.H CH MINH
Mã s





Đề tài khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề tài khoa học: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ tiền của công ty khảo sát trên thị trường chứng khoán Việt Nam 9 10 838