Ktl-icon-tai-lieu

đề thi cv quan hệ khách hàng tín dụng

Được đăng lên bởi Vân Trang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 2 lần
đề thi tín dụng
I. Đề thi CV Quan hệ Khách hàng - Tín dụng
Trắc nghiệm trên máy: 30 câu trắc nghiệm + 6 câu trắc nghiệm chọn đáp án &
giải thích/45p
Nội dung câu hỏi chủ yếu vào:
Nghiệp vụ thi nhiều về bảo đảm tiền vay, đăng ký giao dịch đảm bảo, một số
câu liên quan hạn mức tín dụng, thời hạn trả nợ.
Nội dung, ưu nhược điểm và nội dung cần lưu ý khi phân tích: BCĐKT,
KQHĐKD, LCTT
Mối quan hệ giữa bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính cơ bản
Các nội dung phân tích báo cáo tài chính cơ bản
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Thẩm định tài chính dự án, tính NPV, IRR, thời gian hoàn vốn (Payback
Period - PP).
Câu 1: Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán ?
a. Doanh nghiệp nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Cty đã niêm yết
b. Doanh nghiệp nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, Cty đã niêm yết, Tập
đoàn lớn
c. …
Câu 2: Có 2 dự án có NPV bằng nhau nhưng dự án A có thời gian hoàn vốn là
5 năm, B có thời gian hoàn vốn 6 năm. Hỏi dự án nào có rủi ro cao hơn:
a. Dự án A
b. Dự án B
c. Chưa có cơ sở xác định?
Câu 3: Anh A là con của giám đốc CN mà bạn đang làm việc, khi anh A vay
vốn, bạn là nhân viên tín dụng tiếp nhận hồ sơ thì bạn sẽ xử lý:a. Vẫn thẩm
định như 1 KH bình thường
b. Vì nể giám đốc nên thẩm định dễ dàng hơn
c. Vì nghĩ là giám đốc có uy tín cao nên không cần thẩm định.
d. Tất cả đều sai
Câu 4: Công ty A ký hợp đồng thế chấp tài sản Đảm bảo với NH X vào ngày
1/1/N, có giá trị vào ngày 10/1/N, sau đó ký tiếp hợp đồng thế chấp cũng tài
sản này với NH Y vào ngày 05/1/N và có hiệu lực cùng ngày. Vậy khi công ty
A mất khả năng chi trả, thì TSĐB sẽ được xử lý:a. NH X được ưu tiên trước vì
đề thi cv quan hệ khách hàng tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi cv quan hệ khách hàng tín dụng - Người đăng: Vân Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
đề thi cv quan hệ khách hàng tín dụng 9 10 750