Ktl-icon-tai-lieu

đề thi trắc nghiệm môn tín dụng ngân hàng

Được đăng lên bởi hanhhb
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ ĐỀ THI NĂM 2010 SINHVIENNGANHANG.COM
BỘ ĐỀ THI NĂM 2010
(CHUYÊN ĐỀ TÍN DỤNG)

Người biên soạn: Vũ Văn Trình - Ban Tín dụng HSX&CN – NHNo%PTNT Việt Nam
Tháng 11 năm 2010

Phần I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
- Người làm bài thi sẽ chọn một trong các phương án để đánh dấu nhân
(x) vào cột tương ứng (a,b,c,d)
- Có thể tham khảo kết quả ở Đáp án
Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, các tổ chức nào sau đây được
thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn:
a. Quỹ tín dụng nhân dân;
b. Ngân hàng cổ phần và Ngân hàng thương mại nhà nước;
c. Ngân hàng CSXH và ngân hàng phát triển;
d. Tất cả các tổ chức trên.
Câu 2: Hộ kinh doanh cần thoả mãn điều kiện nào sau đây:
a. Là hộ có đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định;
b. Không có con dấu, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trong các quan
hệ dân sự;
c. Có sử dụng thường xuyên không quá 10 lao động;
d. Tất cả các điều kiện trên.
Câu 3: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn A có sử dụng 13 lao động, trong đó có 8 lao động
thường xuyên, 5 lao động thời vụ. Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010
thì hộ Nguyễn Văn A có bắt buộc phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức
doanh nghiệp?
a. Có;
b. Không.
Câu 4: Ông Nguyễn Văn Tuệ có vợ tên là Minh, kinh doanh tân dược, đã được cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Thành phố Pleiku, lấy tên là Tuệ Minh. Hộ
này có được mở cửa hàng và đăng ký kinh doanh tại thành phố Buôn Ma Thuột với tên
Minh Tuệ không?
a. Có;
b. Không.
Câu 5: Một Công ty cho thuê tài chính của Agribank (ALC) có 02 khoản vay tại 02
chi nhánh; chi nhánh A phân loại khoản nợ vào nhóm 2 và trích dự phòng rủi ro là 5%;
chi nhánh B phân loại khoản nợ vào nhóm 4 và trích dự phòng là 50%. Theo Bạn việc
phân loại và trích lập dự phòng rủi ro của 02 chi nhánh đó theo quy định hiện hành
đúng hay sai?
a. Đúng;
1

BỘ ĐỀ THI NĂM 2010 SINHVIENNGANHANG.COM
b. Sai.
Câu 6: Vì sao khi xem xét, quyết định cho vay TCTD lại quy định khách hàng vay
phải có tối thiểu 10% vốn tự có (đối với ngắn hạn) và 20% (đối với trung, dài hạn)
tham gia vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh?
a. Để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng;
b. Gắn và tăng cường trách nhiệm của người vay;
c. Tiết kiệm chi phí tài chính (giảm chi phí trả lãi) cho phương án, dự án;
d. Cả 3 mục tiêu trên.
Câu 7: Các TCTD thực hiện việc khoanh nợ và xoá nợ theo quy định của:
a. Tổng Giám đốc TCTD
b. Hội đồng quản trị TCTD
c. Thống đốc NHNN
d. Chính phủ và hướng dẫn của NHNN, thông báo của TCTD.
Câu 8: Nguồn vốn dùng để cho vay ...
B ĐỀ THI NĂM 2010
SINHVIENNGANHANG.COM
1
BỘ ĐỀ THI NĂM 2010
(CHUYÊN ĐỀ TÍN DỤNG)
Người biên soạn: Vũ Văn Trình - Ban Tín dụng HSX&CN NHNo%PTNT Việt Nam
Tháng 11 năm 2010
Phần I: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
- Người làm bài thi sẽ chọn một trong các phương án để đánh dấu nhân
(x) vào cột tương ứng (a,b,c,d)
- Có th tham khảo kết qu Đáp án
Câu 1: Theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, các tổ chức nào sau đây được
thực hiện cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn:
a. Quỹ tín dụng nhân dân;
b. Ngân hàng cổ phần và Ngân hàng thương mại nhà nước;
c. Ngân hàng CSXH và ngân hàng phát triển;
d. Tất cả các tổ chức trên.
Câu 2: Hộ kinh doanh cần tho mãn điều kiện nào sau đây:
a. Là hđăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định;
b. Không có con dấu, t chịu trách nhiệm bằng toàn b tài sản của mình trong các quan
h dân s;
c. Có s dụng thường xuyên không quá 10 lao động;
d. Tất c các điều kiện trên.
Câu 3: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn A s dụng 13 lao động, trong đó 8 lao động
thường xuyên, 5 lao động thời v. Theo Ngh định s 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010
thì h Nguyễn Văn A bắt buộc phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức
doanh nghiệp?
a. Có;
b. Không.
Câu 4: Ông Nguyễn Văn Tu v tên Minh, kinh doanh tân dược, đã được cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Thành ph Pleiku, lấy tên Tu Minh. H
nàyđược m cửa hàng đăng kinh doanh tại thành ph Buôn Ma Thuột với tên
Minh Tu không?
a. Có;
b. Không.
Câu 5: Một Công ty cho thuê tài chính của Agribank (ALC) 02 khoản vay tại 02
chi nhánh; chi nhánh A phân loại khoản nợ vào nhóm 2 trích dự phòng rủi ro là 5%;
chi nhánh B phân loại khoản nợ vào nhóm 4 trích dự phòng 50%. Theo Bạn việc
phân loại trích lập dự phòng rủi ro của 02 chi nhánh đó theo quy định hiện hành
đúng hay sai?
a. Đúng;
đề thi trắc nghiệm môn tín dụng ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi trắc nghiệm môn tín dụng ngân hàng - Người đăng: hanhhb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
đề thi trắc nghiệm môn tín dụng ngân hàng 9 10 689